Sitemap

androidmanifest.xml là gì?

AndroidManifest.xml là tệp xác định nội dung của ứng dụng Android.Nó chứa thông tin về tên ứng dụng, tên gói, hoạt động chính, các quyền mà ứng dụng yêu cầu và các chi tiết khác.Có thể tìm thấy tệp kê khai trong thư mục res/layout của mã nguồn dự án của bạn.Bạn có thể sử dụng nó để chỉ định những tài nguyên mà ứng dụng của bạn sử dụng (chẳng hạn như hình ảnh hoặc chuỗi) và để khai báo bất kỳ phần phụ thuộc nào mà ứng dụng của bạn có trên các ứng dụng hoặc dịch vụ khác.

Tôi có thể tải nó ở đâu?

Bạn có thể tải xuống tệp AndroidManifest.xml từ trang web Android SDK.

Tại sao tôi cần nó?

AndroidManifest.xml là tệp cho hệ thống Android biết ứng dụng và tính năng nào sẽ cài đặt trên thiết bị Android.Nó nằm trong thư mục gốc của dự án Android và phải được đưa vào bất kỳ tệp APK (.apk) nào được tạo từ dự án đó.

Khi bạn tạo tệp APK bằng môi trường phát triển Android Studio, bạn có thể chỉ định các tính năng sẽ bao gồm bằng cách bao gồm mộtphần tử trong tệp kê khai của bạn.Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ Google Maps, bạn sẽ thêm mộtphần tử có giá trị google . Nếu bạn không bao gồm phần tử này, thì chỉ các dịch vụ nền tảng cơ bản (chẳng hạn như truy cập internet) mới được bật.

Tệp kê khai cũng chỉ định cách ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị trên thiết bị Android: ứng dụng sẽ chạy ở chế độ toàn màn hình hay chế độ cửa sổ; liệu nó có nên sử dụng khả năng tăng tốc phần cứng hay không; và liệu nó có nên có giao diện người dùng (UI) riêng hay sử dụng giao diện do hệ thống cung cấp.Bạn cũng có thể chỉ định các tùy chọn khác, chẳng hạn như vị trí biểu tượng ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện trên các thiết bị chạy 4.0 (API cấp 14) trở lên.

Cuối cùng, tệp kê khai khai báo mọi phụ thuộc mà ứng dụng của bạn có trên các ứng dụng hoặc thành phần khác được cài đặt trên thiết bị Android - ví dụ: nếu ứng dụng của bạn cần quyền truy cập vào dữ liệu Google Maps hoặc các tính năng phần cứng cụ thể do một số thiết bị nhất định cung cấp.Các phần phụ thuộc này sẽ tự động được giải quyết khi ứng dụng của bạn được cài đặt trên thiết bị Android.

Làm cách nào để cài đặt nó?

Tệp AndroidManifest.xml được sử dụng để khai báo các khả năng của ứng dụng và các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.Bạn có thể cài đặt ứng dụng bằng cách sao chép tệp AndroidManifest.xml vào thư mục gốc của thẻ SD, sau đó chạy lệnh "adb install" trên trình giả lập thiết bị đầu cuối hoặc PC.Lệnh "adb install" sẽ sao chép tệp kê khai vào bộ nhớ trong của thiết bị, vì vậy bạn không cần phải đặt tệp đó vào thẻ SD của mình.

Làm thế nào để tôi sử dụng nó?

AndroidManifest.xml là tệp mà Android sử dụng để cho hệ thống biết những thành phần và ứng dụng nào được yêu cầu để chạy ứng dụng.Bạn có thể sử dụng nó để khai báo bất kỳ thành phần phụ thuộc nào mà ứng dụng của bạn có, cũng như mọi quyền mà ứng dụng của bạn yêu cầu.

Để sử dụng AndroidManifest.xml, trước tiên bạn cần tạo một dự án trong Android Studio.Khi bạn đã tạo dự án, hãy mở thư mục chính của dự án (nơi chứa tệp .apk) và mở AndroidManifest.xml trong trình soạn thảo văn bản.Trong tài liệu này, bạn sẽ thấy hai phần quan trọng:. Cácphần chứa tất cả thông tin về chính ứng dụng của bạn; điều này bao gồm tên của nó (phải là duy nhất trong thiết bị của bạn), tên gói của nó (phải khớp với tên gói của bất kỳ ứng dụng nào khác trên thiết bị của bạn) và số phiên bản của nó.Cácphần chứa tất cả thông tin về các yêu cầu của ứng dụng của bạn; điều này bao gồm những thành phần và ứng dụng nào được yêu cầu để ứng dụng của bạn hoạt động, cũng như mọi quyền mà ứng dụng yêu cầu.

Để thêm phần phụ thuộc vào ứng dụng của bạn, chỉ cần nhập tên gói của phần phụ thuộc vào bên tronghoặcphần.Ví dụ: nếu tôi muốn Ứng dụng 1 của mình yêu cầu Ứng dụng 2 để ứng dụng này có thể truy cập chức năng của Ứng dụng 2, tôi sẽ đặt tên gói của Ứng dụng 2 bên trong cả haicác phần như vậy: [email protected] . Nếu tôi muốn Ứng dụng 1 của mình chỉ cho phép người dùng đã đăng ký với trang web của mình, tôi sẽ thêm webPermission=true dưới Quyền web trong cả hai phần:. Lưu ý rằng bạn không thể bao gồm các phần phụ thuộc bên trong các gói của phần phụ thuộc khác!Ví dụ: nếu tôi muốn MyApp2 yêu cầu GooglePlayServices , tôi sẽ không đặt GooglePlayServices bên trong gói riêng của MyApp2 - thay vào đó tôi sẽ đặt nó ngay dưới nơi GooglePlayServices được ứng dụng khác khai báo trên thiết bị của tôi (trong trường hợp này là com . google .android ).

Khi bạn đã thêm tất cả các thành phần phụ thuộc của mình bằng cách sử dụng các đoạn mã XML hoặc Java, hãy nhớ lưu cả AndroidManifest.xml và tệp APK của bạn (.

Lợi ích của việc sử dụng androidmanifest.xml là gì?

Có nhiều lợi ích khi sử dụng androidmanifest.xml, bao gồm:

-Nó có thể giúp bạn quản lý các quyền của ứng dụng hiệu quả hơn.

-Nó có thể giúp bạn tạo trải nghiệm người dùng nhất quán trên các thiết bị.

-Nó có thể giúp gỡ lỗi và khắc phục sự cố ứng dụng của bạn dễ dàng hơn.

Có bất kỳ nhược điểm nào khi sử dụng androidmanifest.xml không?

Có một vài nhược điểm tiềm tàng khi sử dụng androidmanifest.xml, trong đó quan trọng nhất là nó có thể khó bảo trì.Ngoài ra, nếu cần thực hiện các thay đổi đối với tệp kê khai của mình, bạn có thể phải biên dịch lại ứng dụng của mình và cài đặt lại ứng dụng đó trên thiết bị của người dùng.Cuối cùng, nếu ứng dụng của bạn sử dụng các thư viện hoặc tính năng của bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào các quyền cụ thể của Android, thì bạn sẽ cần đưa các quyền đó vào tệp kê khai của mình.

.Tôi nên cập nhật androidmanifest.xml bao lâu một lần?

Cách cập nhật tệp androidmanifest.xml:

  1. Truy cập tệp AndroidManifest.xml trong thư mục res/ của dự án và thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn cần, chẳng hạn như thêm quyền mới hoặc thay đổi tên của quyền hiện có.Nếu bạn đang thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến nhiều tệp, bạn có thể sử dụngtag để bao gồm tất cả chúng trong một lần.
  2. Lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấp vào menu "Tệp" và chọn "Lưu dưới dạng".Trong hộp thoại bật lên, hãy đặt tên cho tệp của bạn (chẳng hạn như "androidmanifest_updated"), chọn một vị trí trên máy tính của bạn cho tệp đó (thường ở đâu đó dưới "res") và nhấp vào OK.
  3. Mở Android Studio và nhấp vào nút phát màu xanh lục trên thanh công cụ (hoặc nhấn Ctrl-P). Khi Android Studio khởi động, nó sẽ kiểm tra mọi thay đổi đối với tệp kê khai của dự án và nhắc bạn tải lại nếu có.Nhấp vào Tải lại tệp kê khai nếu được nhắc, sau đó nhấn Chạy trên thanh menu chính (hoặc nhấn F. Bây giờ, bạn sẽ thấy mọi sửa đổi mà mình đã thực hiện được phản ánh trong cả cửa sổ ứng dụng và trong cửa sổ đầu ra LogCat ở cuối Android Studio.