Sitemap

Làm cách nào để cập nhật iPhone 4 bằng iTunes?

1.Kết nối iPhone 4 của bạn với máy tính bằng cáp USB.2.Mở iTunes và nhấp vào biểu tượng "iPhone" ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ3.Bấm vào "Cập nhật iPhone"4.Nhập Apple ID và mật khẩu của bạn5.Nhấp vào "Tiếp theo"6.Chọn loại cập nhật (iTunes, Cập nhật phần mềm hoặc Chung)7.Chọn phiên bản phần sụn bạn muốn cài đặt8.Bấm vào "Cập nhật"9.Làm theo hướng dẫn trên màn hình10.Sau khi cập nhật xong, ngắt kết nối iPhone 4 khỏi máy tính11.Khôi phục bản sao lưu iPhone 4 của bạn12.(Tùy chọn) Kiểm tra các bản cập nhật mới13.(Tùy chọn) Tắt Tìm iPhone14.(Tùy chọn) Đặt lại điện thoại của bạn15.(Tùy chọn) Bẻ khóa điện thoại của bạn16.(Tùy chọn) Xóa các ứng dụng Apple17.(Tùy chọn) Thay đổi mật khẩu của bạn18. (Tùy chọn) Bật Dịch vụ định vị19.* Nếu bạn có tài khoản iCloud:20.* Đăng nhập vào iCloud21.* Điều hướng đến Cài đặt >iCloud22.* Trong Bộ nhớ & Sao lưu, bật Sao lưu iCloud23.* Trong Tài liệu & Dữ liệu, bật iWork24 .* Tắt Tự động tải xuống25.* Ngắt kết nối mọi thiết bị Bluetooth đang hoạt động26* Sạc pin iPhone 4 của bạn ít nhất 50%27* Tắt Chế độ trên máy bay28* Khởi động lại thiết bị của bạn29* Kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi không30.- Để khôi phục về cài đặt gốc:1 .- Từ Màn hình chính>Cài đặt>Chung>Đặt lại2.- Nhấn Xóa tất cả nội dung và cài đặt3.- Nhấn Có4.- Khôi phục từ thiết bị đã sao lưu trước đó5.- Khôi phục từ iTunes6.– Để tắt Tìm điện thoại của tôi:1.– Từ Trang chủ Màn hình>Cài đặt>Tìm thiết bị của tôi2.– Cuộn xuống và nhấn vào Tắt3.– Nhấn Lưu thay đổi4.– Đăng xuất iCloud5.– Rút dây nguồn6.– Khởi động lại điện thoại7.:-Để bẻ khóa điện thoại của bạn:1.– Tải xuống Cydia Impactor 2 từ cydiaimpactordownloads8.– Khởi chạy Cydia Impactor 29– Nhập bẻ khóa vào thanh tìm kiếm App Store10– Cài đặt Bẻ khóa Me 11– Mở Bẻ khóa Me12 – Làm theo hướng dẫn13.:-Để xóa ứng dụng Apple:1.– Từ Màn hình chính>Ứng dụng14.– Kéo từng ứng dụng vào biểu tượng Thùng rác15.— Dọn sạch Thùng rác16.— Đăng xuất khỏi tất cả ứng dụng17.:-Để thay đổi mật khẩu:1.— Từ Trang chủ Màn hình>Cài đặt>Mật khẩu18.— Nhập mật khẩu hiện tại19.— Xác nhận mật khẩu mới20.:-Để bật dịch vụ định vị:1.— Từ Màn hình chính->Cài đặt->Dịch vụ định vị21….nhấn BẬT22….nhập vị trí hiện tại23….chọn sử dụng định vị chính xác24 ….tắt hàng rào địa lý25…..bật theo dõi 26……bật thông báo 27……đặt mức độ riêng tư 28…..nhập thông tin liên hệ 29…..nhấn Lưu Thay đổi30…nhấn Xong31…đăng xuất32…..khởi động lại điện thoại33…..kiểm tra nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi34…..để đặt lại điện thoại35….từ màn hình chính->cài đặt->chung36….reset37….xóa tất cả nội dung và cài đặt38…. yes39…khôi phục từ thiết bị đã sao lưu trước đó40..khôi phục41..từ itunes42……để tắt tìm điện thoại của tôi43……tìm thiết bị của tôi44……cuộn xuống45……tắt46……lưu các thay đổi47…..đăng xuất48…..rút dây nguồn49 …..khởi động lại điện thoại50…………kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi không51…………để bẻ khóa52…………tải xuống cydia Impactor53…………khởi chạy cydia impiator54........nhập jailbreake vào thanh tìm kiếm của cửa hàng ứng dụng55 ........cài đặt jailbreak me56........mở jailbreak me57........làm theo hướng dẫn58.................. ...để xóa các ứng dụng apple59.....................thay đổi mật khẩu60...................... .bật dịch vụ định vị61..................jailbreak62.................xóa ứng dụng apple63...... ............đổi mật khẩu64.................bật dịch vụ định vị65.............bẻ khóa66. ............xóa ứng dụng apple67.............thay đổi mật khẩu68.............bật dịch vụ định vị69..... ........bỏ tù70.............theo dõi71.............thông báo72............. mức độ riêng tư73.........thông tin liên hệ74.... .....lưu các thay đổi75.......đăng xuất76.......khởi động lại77.......

Tại sao chúng ta cần cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes?

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn cập nhật iPhone 4 của mình thông qua iTunes.Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt ứng dụng mới hoặc cập nhật ứng dụng hiện có, bạn có thể muốn đảm bảo rằng phiên bản mới nhất đã được cài đặt.Ngoài ra, nếu iPhone 4 của bạn đã bị hỏng theo một cách nào đó và cần được khôi phục từ bản sao lưu, thì việc cập nhật nó qua iTunes sẽ đảm bảo rằng quá trình khôi phục hoạt động chính xác.Cuối cùng, đôi khi Apple phát hành các bản cập nhật cho ứng dụng hoặc phần mềm của mình để cải thiện hiệu suất hoặc sửa lỗi.Cập nhật iPhone 4 của bạn thông qua iTunes đảm bảo rằng bạn có các phiên bản mới nhất của tất cả các ứng dụng và phần mềm đã cài đặt.

Những lợi ích của việc cập nhật iPhone 4 của chúng tôi thông qua iTunes là gì?

Có rất nhiều lợi ích khi cập nhật iPhone 4 của bạn thông qua iTunes.Đây chỉ là một số: 1.Bạn có thể nhận các bản cập nhật mới nhất và các cải tiến bảo mật sẽ bảo vệ iPhone 4 của bạn trước các mối đe dọa tiềm tàng.2.Cập nhật iPhone 4 của bạn cũng mang đến cho bạn cơ hội tận dụng các tính năng và chức năng mới đã được thêm vào kể từ khi điện thoại của bạn được mua lần đầu.3.Nếu trước đây bạn từng gặp sự cố với iPhone 4, thì việc cập nhật thiết bị qua iTunes có thể khắc phục những sự cố đó vĩnh viễn.4.Cuối cùng, bằng cách cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes, bạn có thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của mình được sao lưu an toàn để bạn có thể khôi phục dữ liệu nếu xảy ra sự cố trong hoặc sau quá trình cập nhật.

Làm cách nào chúng tôi có thể chắc chắn rằng iPhone 4 của mình được cập nhật đúng cách thông qua iTunes?

Có một số cách để đảm bảo iPhone 4 của bạn được cập nhật.Cách đầu tiên là kiểm tra các bản cập nhật thông qua iTunes App Store.Nếu bạn đã bật cập nhật tự động, nó sẽ tự động kiểm tra và cài đặt mọi bản cập nhật có sẵn.Nếu không muốn đợi bản cập nhật được tải xuống và cài đặt, bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công bằng cách đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Nếu có bản cập nhật mới, chúng sẽ được liệt kê trong phần "Cập nhật" trong menu chính của App Store hoặc trong phần Cập nhật của Cài đặt.Để cài đặt các bản cập nhật này, hãy nhấp vào chúng rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Một cách khác để xem có bản cập nhật mới hay không là mở trang Tóm tắt trong iTunes (nhấp vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ). Trang này liệt kê tất cả các ứng dụng của bạn và các phiên bản hiện tại của chúng cũng như mọi phiên bản mới đã được phát hành kể từ lần cập nhật cuối cùng của bạn.Nếu có bất kỳ bản cập nhật mới nào cho bất kỳ ứng dụng nào của bạn, chúng sẽ được liệt kê ở đây.Sau đó, bạn có thể nhấp vào từng cái và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chúng.

Cuối cùng, nếu bạn chỉ muốn kiểm tra xem iPhone 4 của mình có bất kỳ bản cập nhật hiện có nào mà không cần cài đặt chúng hay không, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và kiểm tra "Bản cập nhật có sẵn".Điều này sẽ liệt kê tất cả các bản cập nhật có sẵn cho iPhone 4 của bạn, bao gồm bất kỳ bản cập nhật nào đã được cài đặt hoặc cập nhật.Nếu có bất kỳ bản cập nhật mới nào, chúng cũng sẽ được liệt kê trong phần "Cập nhật" trong danh sách này.Sau đó, bạn có thể nhấp vào từng cái và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chúng.

Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc cập nhật iPhone 4 của chúng tôi thông qua iTunes không?

Có một số rủi ro liên quan đến việc cập nhật iPhone 4 của chúng tôi thông qua iTunes.Rủi ro đầu tiên và quan trọng nhất là nếu chúng ta không cập nhật iPhone 4 đúng cách, chúng ta có thể khiến thiết bị bị hỏng hoặc bị hỏng.Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể hoàn toàn không sử dụng được iPhone 4 của mình hoặc có thể sử dụng được nhưng sẽ rất khó hoặc không thể thực hiện được.Một rủi ro khác là nếu chúng tôi không cập nhật iPhone 4 của mình thông qua iTunes, Apple có thể không cung cấp các bản cập nhật cho thiết bị của chúng tôi nữa.Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể không nhận được các tính năng mới hoặc bản sửa lỗi cho iPhone 4 của mình từ Apple nữa.Cuối cùng, có nguy cơ mất dữ liệu nếu chúng tôi cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes.Nếu xảy ra sự cố trong quá trình cập nhật và một số dữ liệu của chúng tôi bị mất, điều này có thể gây ra sự cố cho chúng tôi khi cố gắng truy cập các tệp đó.Nhìn chung, chắc chắn có một số rủi ro liên quan đến việc cập nhật iPhone 4 của chúng tôi thông qua iTunes.Tuy nhiên, bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa này (chẳng hạn như xác minh rằng phiên bản iTunes mới nhất đã được cài đặt trên máy tính của chúng tôi trước khi tiếp tục), hy vọng chúng tôi có thể giảm thiểu những rủi ro này nhiều nhất có thể."

Khi nào tôi nên cập nhật iphone4 của mình?

Thời điểm tốt nhất để cập nhật iphone4 của bạn tùy thuộc vào loại bản cập nhật bạn muốn và mức độ tương thích của điện thoại với chúng: - Bản cập nhật phần mềm chung: Bạn thường nên cài đặt những bản cập nhật này bất cứ khi nào chúng khả dụng trừ khi bạn có lý do khẩn cấp để không cài đặt (chẳng hạn như ứng dụng va chạm). - Các bản vá lỗi bảo mật: Chúng thường có sẵn khoảng mỗi tháng một lần và phải luôn được cài đặt; chúng bảo vệ iphone4 của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật.- Bản phát hành iOS 7 beta: Nếu bạn là một phần của chương trình dành cho nhà phát triển của Apple (có giá 99 đô la/năm), thì bạn có thể đăng ký để có quyền truy cập sớm vào các bản phát hành iOS 7 beta sắp tới bao gồm sửa lỗi và các tính năng mới.- Cập nhật chương trình cơ sở: Nhà sản xuất điện thoại của bạn thường phát hành các bản cập nhật chương trình cơ sở khoảng hai lần một năm để cải thiện hiệu suất và sửa lỗi; luôn cài đặt chúng ngay cả khi không có sự cố nào đã biết."

Những lợi ích của việc cập nhật iphone4 của tôi bằng iTunes là gì?

Có nhiều lợi ích liên quan đến việc cập nhật iphone4 của bạn bằng iTunes; đây chỉ là một vài ví dụ: - Cải thiện hiệu suất: Nhiều bản cập nhật chương trình cơ sở do nhà sản xuất phát hành bao gồm các cải tiến về hiệu suất tổng thể; cài đặt chúng sẽ dẫn đến thời gian tải nhanh hơn và hoạt ảnh mượt mà hơn.- Ứng dụng được cập nhật: Khi có phiên bản ứng dụng mới thông qua App Store, chúng sẽ tự động tải xuống và cài đặt trên iphone4 của bạn.– Bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa bảo mật: Cập nhật iphone4 của bạn với các bản vá bảo mật mới nhất sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn.– Bảo vệ bảo hành mở rộng: Bằng cách nâng cấp chương trình cơ sở qua iTunes, bạn có thể tận dụng mọi ưu đãi bảo hành mở rộng dành riêng cho nhà sản xuất có thể áp dụng.

Chúng ta nên làm gì trước khi cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes?

Trước khi cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes, bạn nên đảm bảo rằng:

-Thiết bị của bạn được kết nối với Internet và có kết nối dữ liệu đang hoạt động.

-Bạn đã cài đặt phiên bản iTunes mới nhất trên máy tính của mình.

-iPhone 4 của bạn đã được sạc đầy.

-Bạn đã sao lưu thiết bị của mình bằng iTunes hoặc iCloud trước khi cập nhật.

Để cập nhật iPhone 4 của bạn thông qua iTunes:

  1. Mở phiên bản iTunes mới nhất trên máy tính của bạn.
  2. Kết nối iPhone 4 của bạn với máy tính bằng cáp USB.
  3. Nhấp vào Cập nhật trong thanh menu chính của iTunes. (Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy nhấp vào Kiểm tra bản cập nhật.)
  4. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu Apple ID của bạn khi được nhắc làm như vậy. (Nếu bạn không có ID Apple, hãy nhấp vào Nhận ID Apple Miễn phí.)
  5. Nhấp vào Đồng ý và sau đó Tiếp tục nếu được nhắc cho phép cập nhật từ Apple Inc..
  6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cập nhật.Sau khi hoàn tất cập nhật, hãy ngắt kết nối iPhone 4 của bạn khỏi máy tính và khởi động lại nếu cần.

Chúng ta nên làm gì sau khi cập nhật iPhone 4 thông qua iTunes?

Nếu bạn có iPhone 4, có một số điều bạn nên làm sau khi cập nhật nó qua iTunes.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng pin của bạn đã được sạc đầy.Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn định sử dụng các tính năng mới của điện thoại, như AirPlay hoặc FaceTime HD.Thứ hai, hãy nhớ sao lưu iPhone 4 của bạn trước khi cập nhật.Thứ ba, đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng của bạn đều được cập nhật và tương thích với phiên bản iOS mới.Cuối cùng, hãy nhớ đặt lại cài đặt thiết bị của bạn sau khi cập nhật thiết bị qua iTunes.Tất cả các bước này sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm cập nhật mượt mà và cải thiện hiệu suất trên iPhone 4 của bạn.

Chúng tôi có thể cập nhật iPhone 4 qua mạng thay vì sử dụng iTunes không?

Có, bạn có thể cập nhật iPhone 4 qua mạng bằng cách sử dụng Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.Thao tác này sẽ không xóa dữ liệu của bạn nhưng có thể yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu của mình.Nếu bạn đã bật cập nhật tự động, bản cập nhật mới nhất sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.Nếu bạn đã bật cập nhật thủ công, bạn có thể nhấp vào nút “Cập nhật” trong iTunes để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Chúng ta nên cập nhật iPhone 4 qua iTunes bao lâu một lần?

Không có câu trả lời dứt khoát nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi và phiên bản iPhone 4 của bạn, tần suất bạn sử dụng iTunes và những ứng dụng hoặc bản cập nhật nào khác có sẵn.Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật iPhone 4 ít nhất 12 tháng một lần nếu bạn sử dụng nó thường xuyên với iTunes và không gặp bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào.Ngoài ra, nếu có bản phát hành hoặc bản cập nhật iOS mới cho iPhone 4 của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chúng càng sớm càng tốt.