Sitemap

Làm thế nào để lấy lại dữ liệu chơi trò chơi đã bị xóa?

Dữ liệu trò chơi chơi đã xóa có thể được lấy lại bằng cách sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu.Có nhiều cách khác nhau để khôi phục dữ liệu trò chơi đã chơi bị xóa, tùy thuộc vào loại xóa.Một số phương pháp yêu cầu sự can thiệp của người dùng, trong khi những phương pháp khác yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia khôi phục dữ liệu.Bất kể phương pháp nào được sử dụng, tất cả các nỗ lực khôi phục dữ liệu phải bắt đầu bằng việc đánh giá chính xác tình hình và thông tin cụ thể bị mất trong quá trình xóa. về loại xóa: thủ công hoặc tự động.Các phương pháp thủ công thường liên quan đến việc khôi phục các tệp đã xóa từ các phân vùng ổ cứng hoặc các tệp riêng lẻ; tuy nhiên, một số chương trình phần mềm cũng cho phép người dùng khôi phục toàn bộ thư mục hoặc ổ đĩa.Các phương pháp tự động sử dụng các thuật toán dựa trên máy tính để tìm kiếm và khôi phục các tệp đã xóa khỏi ổ cứng hoặc phương tiện lưu trữ khác. .- Thử xác định vị trí bất kỳ bản sao lưu nào có thể đã được tạo trước khi trò chơi của bạn bị xóa- Sử dụng công cụ tìm kiếm tệp để thử và tìm bất kỳ phần còn lại nào của trò chơi để xác định bất kỳ thông tin có thể sử dụng nào thông qua các phương tiện tiêu chuẩn

vi-us / posts / recovery-lost-data /) cung cấp các mẹo bổ sung về cách khôi phục dữ liệu bị mất, bao gồm các ứng dụng chơi game liên quan. "Cách khôi phục các tệp đã xóa từ máy tính" (http: // www

  1. Khôi phục thủ công các tệp đã xóa Từ các phân vùng ổ cứng Hoặc các tệp riêng lẻ Nếu bạn đã xóa các trò chơi của mình khỏi ổ cứng theo cách thủ công, bạn có thể cố gắng khôi phục chúng bằng cách tìm kiếm bất kỳ phần còn lại nào trong từng phân vùng.Bạn cũng có thể khôi phục các tệp riêng lẻ nếu chúng chưa bị nội dung mới ghi đè.Sử dụng Công cụ Tìm kiếm Tệp Để khôi phục Trò chơi đã Xóa Các tệp có thể đã bị xóa vô tình hoặc cố ý; trong cả hai trường hợp, sẽ hữu ích khi sử dụng các công cụ tìm kiếm tệp để xác định bất kỳ bằng chứng nào còn lại.Những công cụ này có thể nhanh chóng quét một lượng lớn dữ liệu và xác định ngay cả những đoạn nhỏ có thể chứa trò chơi của bạn. "Khôi phục dữ liệu bị mất" (https: // wwwmicrosoftwindowsazurewebsiteservicesplatformsolutionslibrary
  2. zdnet .com / article / how-to-recovery-deletefilesfromacomputer /) cung cấp hướng dẫn khôi phục các tệp đã xóa khỏi máy tính bằng các công cụ tìm kiếm tệp tin khác nhau. "Cách khôi phục dữ liệu bị mất từ ​​máy tính" (https://www.wikihow.com/ Recover % C3% A4ltered + FilesFromAComputer-) giải thích cách tổng số các kỹ thuật khác nhau để khôi phục các tệp bị mất từ ​​máy tính cá nhân. "Cách khôi phục ảnh riêng tư của bạn sau khi chúng được lưu vào ổ USB" (https://www.techadvice.com/ how_to_repair_a_broken_usb_drive / 29bxj7c /) đưa ra lời khuyên về cách khôi phục ảnh riêng tư đã được lưu vào ổ USB mà người dùng không biết. "Cách Tìm và Xóa Chương trình Không mong muốn khỏi Máy tính của Bạn" (http://support.microsoft.com/?kb=296883& lang = vi & id = 287694) cung cấp hướng dẫn từng bước để tìm và xóa các chương trình không mong muốn khỏi máy tính của bạn. "5 cách khôi phục tệp bị mất trên Windows 10" (https://www.tomsguideusa.com/ answers/ howtorepairandfixproblemswithyourpc-566ebeb9eaprovides fivedi khácways toprovelostfi lesonthewindows10system. (Quét thiếu ổ đĩa và thiết bị lưu trữ bên ngoài Sử dụng tính năng "Máy tính của tôi ở đâu?"

Làm cách nào để tìm dữ liệu trò chơi đã xóa của tôi?

Có một số cách để tìm dữ liệu trò chơi đã xóa của bạn.Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm, xem qua hệ thống tệp của máy tính hoặc liên hệ với nhà phát triển trò chơi.Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu trò chơi đã xóa của mình bằng một trong các phương pháp này, bạn có thể cần khôi phục dữ liệu đó từ bản sao lưu.

Trong hầu hết các trường hợp, có - tùy thuộc vào lượng nội dung bị ảnh hưởng bởi quá trình xóa.Nếu chỉ các phần cụ thể của trò chơi bị mất, thì có thể khôi phục các phần đó thông qua các bản sao lưu được thực hiện trước khi xóa. "Tôi nên làm gì nếu mất Dữ liệu Play Trò chơi của mình?"

Bạn có thể thực hiện một số bước để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra do mất thông tin trò chơi:

Đúng!Trong nhiều trường hợp, các nhà phát triển sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ những người chơi đăng tải tiến trình đã lưu của họ do vô tình xóa - mặc dù vậy xin lưu ý rằng điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được do thỏa thuận cấp phép giữa nhà xuất bản / nhà phát triển và dịch vụ của bên thứ ba. "" Tôi đang gặp vấn đề sự cố khi định vị Dữ liệu Play GameData của tôi!"Có thể một số tệp quan trọng liên quan đến trò chơi thô của bạn

  1. Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm thông tin về cách khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa.Đi qua hệ thống tệp của máy tính của bạn và xem liệu có tệp nào liên quan đến trò chơi vẫn còn trên máy tính của bạn hay không.Liên hệ với nhà phát triển trò chơi và hỏi họ xem họ có thể giúp bạn khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa của bạn hay không.Khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa của bạn từ bản sao lưu nếu không có phương pháp nào khác hoạt động. "Làm cách nào để tìm dữ liệu trò chơi đã xóa của tôi?"Có một số cách để thử và xác định vị trí các tệp bị mất hoặc bị xóa liên quan đến trò chơi điện tử - nhưng không phải tất cả đều thành công trong việc tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm: Sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google hoặc Bing; Kiểm tra qua các thư mục như C: Documents and Settings All Users Application Data Microsoft Windows Start Menu Programs; Tìm kiếm trong các thư mục riêng lẻ bên trong màn hình "Máy tính của tôi" của Windows (nhấp chuột phải vào biểu tượng PC> Thuộc tính> Tab Nâng cao); Liên hệ trực tiếp với nhà phát triển / nhà xuất bản để được hỗ trợ tìm nội dung bị mất hoặc bị thiếu. "Làm cách nào để khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa của tôi?"Nếu bạn vô tình làm mất một số thông tin trò chơi quan trọng, có một số tùy chọn có sẵn để thử và lấy lại: Thử sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google hoặc Bing; Kiểm tra qua các thư mục như C: Documents and Settings Dữ liệu Ứng dụng Microsoft Start Menu \ Chương trình; Tìm kiếm trong các thư mục riêng lẻ bên trong màn hình "Máy tính của tôi" của Windows (nhấp chuột phải vào biểu tượng PC> Thuộc tính> Tab Nâng cao); Khôi phục nội dung từ các bản sao lưu được thực hiện trước khi xóa. "Tôi có thể nhận trợ giúp khôi phục Dữ liệu Play Trò chơi bị mất / bị xóa của mình không?"Có! Có một số cách khác nhau mà bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc cố gắng khôi phục mọi thông tin trò chơi bị mất hoặc thất lạc - bao gồm liên hệ trực tiếp với nhà phát triển / nhà xuất bản: Thử sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google hoặc Bing; Kiểm tra thông qua các thư mục như C: Tài liệu và Cài đặt Dữ liệu Ứng dụng Microsoft>Start Menu \ Chương trình; Tìm kiếm trong các thư mục riêng lẻ bên trong màn hình "Máy tính của tôi" của Windows (nhấp chuột phải vào biểu tượng PC> Thuộc tính> Tab Nâng cao). "Tôi có thể khôi phục Dữ liệu Play Trò chơi của mình ngay cả khi không có bản sao lưu không?"
  2. Đảm bảo rằng tất cả các tệp quan trọng liên quan đến hoạt động chơi game được sao lưu thường xuyên; Luôn cập nhật hồ sơ người dùng để tiến trình đã lưu không bị hỏng không thể sửa chữa khi thay đổi máy tính / người dùng; Thường xuyên xóa lịch sử trình duyệt để các trang đã lưu trong bộ nhớ cache cũ không thể can thiệp bất ngờ vào các phiên chơi trò chơi trong tương lai; "Nhà phát triển có thể giúp tôi khôi phục Dữ liệu Play Trò chơi của mình ngay cả khi họ không còn liên kết với nhà xuất bản / nhà phát triển ban đầu không?"

Cách tốt nhất để khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa của tôi là gì?

Có nhiều cách để khôi phục dữ liệu chơi trò chơi bị xóa.Một số phương pháp hiệu quả hơn các phương pháp khác, tùy thuộc vào loại dữ liệu đã bị xóa.Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này đều có một mục tiêu chung: khôi phục dữ liệu trò chơi bị mất của bạn.

Cách phổ biến nhất để khôi phục dữ liệu trò chơi đã chơi bị xóa là sử dụng phần mềm khôi phục.Các chương trình này có thể quét máy tính của bạn để tìm bất kỳ tệp nào bị mất và sau đó cố gắng khôi phục chúng.Tùy thuộc vào loại dữ liệu đã bị xóa, phần mềm khôi phục khác nhau có thể phù hợp hơn để khôi phục nó.

Một tùy chọn khác là cố gắng tạo lại tệp từ các phần của nó.Quá trình này có thể được thực hiện bằng các công cụ như Recuva hoặc Data Recovery Pro Deluxe.Cả hai chương trình này đều cho phép bạn tìm kiếm thông qua máy tính của mình để tìm các phần dữ liệu bị mất cụ thể và sau đó ghép chúng lại với nhau thành một biểu mẫu có thể sử dụng được.

Tuy nhiên, nếu bạn đã thử tất cả các tùy chọn này mà vẫn không thể tìm thấy dữ liệu trò chơi bị mất của mình, thì luôn có hy vọng rằng ai đó có thể giúp bạn tìm thấy dữ liệu đó.Thường có các diễn đàn trực tuyến, nơi những người đã khôi phục dữ liệu trò chơi bị mất có thể đăng phát hiện của họ với hy vọng rằng ai đó cũng có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

Có thể lấy lại dữ liệu chơi trò chơi bị mất không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để khôi phục dữ liệu trò chơi chơi đã bị xóa sẽ khác nhau tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể liên quan.Tuy nhiên, có một số mẹo chung có thể hữu ích trong một số trường hợp.

Đầu tiên và quan trọng nhất, điều quan trọng cần nhớ là có thể khôi phục dữ liệu chơi trò chơi bị mất ngay cả khi chính trò chơi đó đã bị xóa khỏi máy tính của bạn.Trong nhiều trường hợp, chỉ cần khôi phục bản sao đã sao lưu của (các) tệp trò chơi là có thể khôi phục dữ liệu trò chơi bị mất.Nếu bạn không thể tìm thấy các bản sao lưu gốc của mình hoặc nếu các bản sao đó không còn khả dụng nữa, thì có thể cần các phương pháp khác để khôi phục dữ liệu trò chơi bị mất.

Một tùy chọn khác để khôi phục dữ liệu trò chơi bị mất là thử liên hệ với nhà phát triển hoặc nhà xuất bản của trò chơi được đề cập.Nhiều lần họ sẽ có quyền truy cập vào các phiên bản trò chơi đã lưu trữ bao gồm dữ liệu trò chơi chơi hoặc họ có thể giúp bạn tạo lại các phần của trò chơi bị mất của bạn bằng cách sử dụng các công cụ tái tạo kỹ thuật số.

Cuối cùng, điều đáng chú ý là không phải tất cả các loại tệp mất dữ liệu đều có khả năng chứa dữ liệu trò chơi đông như nhau.Ví dụ: ảnh và video thường không chứa nhiều nội dung có thể phát được nên chúng ít có khả năng chứa dữ liệu trò chơi hơn các chương trình phần mềm hoặc tài liệu văn bản.Vì vậy, mặc dù không có phương pháp đảm bảo nào để khôi phụclostplaygamedata bất kểofthetypeoflossyfileinvolved, nhưng thesegeneraltipsmayhelpinmanycase.

Tôi có thể tìm thông tin trò chơi bị thiếu của mình ở đâu?

Có một số cách để tìm thông tin trò chơi bị thiếu của bạn.

-Đầu tiên, bạn có thể thử sử dụng tính năng “Tìm kiếm trò chơi” trên hệ thống PlayStation®4.

-Nếu bạn đã lưu dữ liệu trò chơi của mình vào ổ USB hoặc ổ cứng ngoài, bạn có thể thử khôi phục nó vào hệ thống PlayStation 4 của mình.

-Nếu bạn bị mất bản sao gốc của đĩa trò chơi, bạn có thể thử mua phiên bản kỹ thuật số của trò chơi từ Cửa hàng PlayStation và cài đặt nó trên hệ thống PlayStation 4 của bạn.

Tôi có thể lấy lại tiến trình đã xóa trong trò chơi điện tử không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa sẽ khác nhau tùy thuộc vào trò chơi cụ thể và cách nó bị xóa.Tuy nhiên, một số mẹo về cách khôi phục tiến trình đã xóa trong trò chơi điện tử bao gồm sử dụng công cụ khôi phục dữ liệu hoặc khôi phục các tệp bị mất từ ​​bản sao lưu.

Tôi đã vô tình xóa tiến trình đã lưu của mình trong một trò chơi điện tử, tôi có thể làm gì?

Có một số điều bạn có thể làm để khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa của mình.

Trước tiên, hãy thử khôi phục trò chơi của bạn từ một bản sao lưu.Nếu bạn có bất kỳ trò chơi nào đã lưu từ trước khi xóa, bạn có thể sử dụng những trò chơi đó để khôi phục tiến trình của mình.

Nếu cách đó không hiệu quả, bạn có thể thử liên hệ với nhà phát triển trò chơi và yêu cầu trợ giúp khôi phục dữ liệu của mình.Họ có thể cung cấp cách xuất dữ liệu của bạn hoặc cung cấp một số hình thức hỗ trợ khác.

Làm cách nào để truy cập dữ liệu lưu cũ cho trò chơi điện tử mà tôi đã xóa từ lâu?

Có một số cách để khôi phục dữ liệu trò chơi đã xóa.

Một số công ty trò chơi điện tử cho phép người dùng khôi phục dữ liệu đã lưu từ các phiên bản cũ của trò chơi.Điều này có thể được thực hiện bằng cách mua một bản sao của trò chơi hoặc tải xuống một bản vá miễn phí.

Một tùy chọn khác là sử dụng hệ thống sao lưu, chẳng hạn như Dropbox, để tạo các bản sao lưu của bạn trước khi xóa chúng.Nếu bạn có quyền truy cập vào đĩa gốc hoặc bản tải xuống cho trò chơi, bạn cũng có thể thử khôi phục dữ liệu của mình từ các nguồn đó.

Nếu không có tùy chọn nào trong số này hoạt động, có thể có các phương pháp khác không được đề cập trong bài viết này.Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp nào và muốn được trợ giúp khôi phục dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng cho công ty trò chơi điện tử của bạn hoặc tìm kiếm trực tuyến các hướng dẫn do người dùng tạo cụ thể cho trò chơi của bạn.

Phần mềm nào có thể được sử dụng để khôi phục các tệp trò chơi bị mất hoặc không thể truy cập được?

Có một số chương trình phần mềm có thể được sử dụng để khôi phục các tệp trò chơi bị mất hoặc không thể truy cập được.Phổ biến nhất trong số này là Thùng rác của Windows, có thể được truy cập bằng cách nhấn phím Windows + R trên bàn phím của bạn.Một tùy chọn khác là sử dụng chương trình khôi phục dữ liệu, chẳng hạn như Stellar Phoenix Data Recovery (www.stellarphoenix.com). Các chương trình này sẽ quét qua tất cả ổ cứng của bạn để tìm bất kỳ tệp nào bị mất hoặc không thể truy cập được và cố gắng khôi phục chúng nếu có thể.Nếu không có tùy chọn nào trong số này hoạt động, thì bạn có thể cần phải định dạng lại ổ cứng của mình và bắt đầu lại từ đầu với các trò chơi được lưu trữ ở đó.

Làm cách nào để sao lưu và khôi phục các bản lưu của tôi cho các trò chơi Android?

Có một số cách để sao lưu và khôi phục các bản lưu của bạn cho các trò chơi Android.

Một cách là sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc iCloud.Sau đó, bạn có thể truy cập các bản sao lưu của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Một cách khác là sử dụng ứng dụng quản lý lưu trò chơi.Các ứng dụng này cho phép bạn sao lưu và khôi phục các bản lưu trò chơi của mình mà không cần phải kết nối Internet.Một số ứng dụng này cũng có các tính năng cho phép bạn nhập các bản lưu trò chơi của mình vào các trò chơi mới.

Điện thoại của tôi đã chết và mất tất cả các trò chơi trong Trung tâm trò chơi / Google Play Trò chơi của tôi!?

Nếu bạn đã xóa dữ liệu chơi trò chơi khỏi điện thoại của mình, có một số điều bạn có thể làm để thử và khôi phục dữ liệu đó.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu của mình trong trường hợp xảy ra sự cố.Nếu bạn không có bất kỳ bản sao lưu nào, thì Google Play Trò chơi có thể giúp khôi phục dữ liệu cho bạn.

Tiếp theo, hãy thử cài đặt lại ứng dụng trên điện thoại của bạn.Thao tác này sẽ tải xuống lại tất cả dữ liệu trò chơi và sẽ đặt nó trở lại vị trí cũ trước khi bạn xóa.

Cuối cùng, nếu không có phương pháp nào trong số này hiệu quả thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google hoặc Trung tâm trò chơi để được trợ giúp khôi phục dữ liệu đã mất của mình.

Vô tình gỡ cài đặt một ứng dụng có dữ liệu lưu quan trọng!?

Nếu bạn vô tình gỡ cài đặt một ứng dụng có dữ liệu lưu quan trọng, bạn có thể thực hiện một số việc để thử và khôi phục dữ liệu.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu đã lưu trước khi gỡ cài đặt ứng dụng.Nếu bạn không có bản sao lưu, thì bạn có thể thử khôi phục trò chơi của mình từ điểm kiểm tra cuối cùng hoặc bắt đầu một trò chơi mới từ đầu.

Nếu những phương pháp đó không hiệu quả thì bạn có thể cần khôi phục thiết bị của mình từ một bản sao lưu.Điều này có nghĩa là xóa tất cả dữ liệu của bạn và cài đặt lại hệ điều hành.

Làm cách nào để bạn chuyển các khoản tiết kiệm của mình sang một thiết bị mới?

Giả sử bạn có một bản sao dữ liệu trò chơi của mình trên một thiết bị khác, bước đầu tiên là tìm các tệp trò chơi.

Đối với hầu hết các trò chơi, điều này sẽ nằm ở một trong hai nơi:

-Bộ nhớ trong của thiết bị cũ của bạn

-Một vị trí lưu vào đám mây (chẳng hạn như Google Drive) Nếu bạn không thể tìm thấy các tệp trò chơi, bạn có thể thử các phương pháp khác.

Một số trò chơi cho phép bạn xuất tệp lưu của mình dưới dạng tệp .zip hoặc .rar.Sau đó, bạn có thể sử dụng một chương trình như WinRAR hoặc 7-Zip để giải nén các tệp.

Sau khi bạn có các tệp trò chơi, hãy làm theo các bước sau để chuyển chúng sang thiết bị mới của bạn: 1.Kết nối thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng cáp USB2.Mở thư mục trò chơi trên thiết bị cũ của bạn3.Sao chép tất cả các tệp trò chơi vào cùng một thư mục trên thiết bị mới của bạn4.Đóng và gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào đã được cài đặt với trò chơi5.Tắt cả hai thiết bị6.Xóa mọi bộ nhớ ngoài khỏi một trong hai thiết bị7.Kết nối từng thiết bị với nguồn điện tương ứng của nó8.Khởi chạy trình hướng dẫn cài đặt của thiết bị mới9.Làm theo hướng dẫn10.- Nếu bạn đang di chuyển toàn bộ thư viện trò chơi, tốt nhất nên tạo một bản sao lưu trước khi bắt đầu11.- Một số trò chơi có thể không cài đặt hoặc khởi chạy nếu chúng được di chuyển giữa các nền tảng khác nhau12.- Đảm bảo tất cả dữ liệu được liên kết với ứng dụng được sao lưu trước khi di chuyển13.- Không xóa bất kỳ dữ liệu người dùng hoặc cài đặt nào khỏi một trong hai thiết bị. thay đổi17.– Xác minh rằng tất cả nội dung đã lưu đều tương thích với phần cứng mới18.– Hãy kiên nhẫn - quá trình di chuyển có thể mất một chút thời gian19.