Sitemap

Làm cách nào để vượt qua sổ đăng ký WSUS?

WSUS bỏ qua regedit là một cách để tắt hoặc bỏ qua WSUS trong Windows.Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn quản lý các bản cập nhật của riêng mình hoặc nếu bạn cần khắc phục sự cố WSUS.

Có một số cách khác nhau để vượt qua sổ đăng ký WSUS nhưng cách dễ nhất và phổ biến nhất là sử dụng công cụ của bên thứ ba.Ngoài ra còn có một số phương pháp tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng nếu cần.

Nếu bạn cần trợ giúp tìm hoặc sử dụng công cụ của bên thứ ba, chúng tôi có một số đề xuất trong bài viết của chúng tôi về cách tìm và sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Cuối cùng, cũng có một số phương pháp tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng nếu cần.Chúng bao gồm thay đổi giá trị khóa đăng ký, tạo tập lệnh khởi động và sử dụng cài đặt Chính sách Nhóm.

Mỗi phương pháp này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, vì vậy điều quan trọng là chọn một phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Khóa đăng ký cho WSUS là gì?

Khóa đăng ký cho WSUS là HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.

Khóa này chứa các khóa con sau:

• wsusServerLocation (DWORD) – Khóa con này chỉ định vị trí của máy chủ WSUS.Giá trị mặc định là "http://server0

• wsusServerName (DWORD) – Khóa con này chỉ định tên của máy chủ WSUS.Giá trị mặc định là "WSUS".

• wsusClientPort (DWORD) – Khóa con này chỉ định cổng mà máy khách WSUS kết nối với máy chủ WSUS.Giá trị mặc định là 853

• wsusClientAuthenticationLevel (DWORD) – Khóa con này xác định cách thông tin xác thực được truyền từ máy khách đến máy chủ WSUS.Các giá trị có thể là 0 (không xác thực), 1 (xác thực cơ bản) hoặc 2 (trình xác thực bảo mật windows). Giá trị mặc định là

• wsusClientProtocolVersion (DWORD) – Khóa con này cho biết phiên bản Giao thức xác thực bảo mật Windows nào sẽ được máy khách WSUS sử dụng khi kết nối với máy chủ WSUS từ xa qua TCP/IP.Các giá trị có thể là 1 và 2, tương ứng với phiên bản 1 và 2 của Giao thức xác thực bảo mật Windows.Giá trị mặc định là

Ngoài ra, khóa này cũng chứa hai khóa sau:

• FileShareWatcherEnabled (BOOLEAN) – Nếu được đặt thành TRUE, FileShare Watcher sẽ được bật trên tất cả các chia sẻ có chứa các tệp cập nhật cho máy khách sử dụng tính năng BranchCache trong Microsoft Windows Vista hoặc các hệ điều hành mới hơn và các bản cập nhật từ các nguồn khác ngoài máy chủ Microsoft Update sẽ không được tải xuống trực tiếp trên đĩa cứng cục bộ của máy khách mà thay vào đó được lưu vào bộ nhớ đệm trên các chia sẻ tệp mạng mà máy khách đã bật BranchCache có thể truy cập." Đúng nghĩa là nó được bật; sai nghĩa là nó không được bật."

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.FileShareWatcherEnabled=TRUE"Nếu bạn muốn người dùng của mình sử dụng tệp ngoại tuyến cũng như tệp trực tuyến, bạn cần bật Trình xem chia sẻ tệp trong cài đặt WSU"Bạn có thể đọc thêm về điều này tại đây: https ://supportforums .microsoft .com/en-us/thread/2144253?bắt đầu=0&tstart=0#p214425

 1. contoso.com".
 2. "Khóa đăng ký dành cho regedit bỏ qua WSUSA nằm ở HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters nơi tồn tại DWORD có tên "EnableOfflineFiles". Đặt giá trị của nó thành FALSE sẽ vô hiệu hóa bộ nhớ đệm tệp ngoại tuyến, tuy nhiên, nếu EnableOfflineFiles không được đặt trước đó thì mọi bản cập nhật được tải xuống từ một nguồn cập nhật không phải là máy chủ Microsoft Update sẽ vẫn lưu vào bộ nhớ đệm cục bộ trên các máy khách ngay cả khi DisableOfflineFiles được đặt thành TRUE."false"Disable Offline Files""true"Enable Offline FilesBạn có thể đọc thêm về điều này tại đây: https:// supportforums .microsoft .com/en-us/thread/2144253?start=0&tstart=0#p214425"Để tắt bộ nhớ đệm tệp ngoại tuyến trong WSU:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters"EnableOfflineFiles="false""Để bật bộ nhớ đệm tệp ngoại tuyến trong WSU:"HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet \Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters"EnableOfflineFiles="true"Có một số cách để bạn có thể định cấu hình cơ sở hạ tầng cập nhật phần mềm của tổ chức mình bằng cách sử dụng Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO).Một cách là thông qua việc thiết lập GPO với cấu hình cụ thể cho Cài đặt ứng dụng khách dịch vụ SoftwareUpdate trong Cấu hình máy tính > Mẫu quản trị > Hệ thống > Quản lý cập nhật.

Cơ quan đăng ký WSUS nằm ở đâu?

Sổ đăng ký WSUS nằm trong đường dẫn sau:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateWSUS

Bạn có thể sử dụng tiện ích regedit để xem và sửa đổi nội dung của sổ đăng ký này.Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của Microsoft "Cách sử dụng RegEdit để quản lý cài đặt Windows Update" tại

.

Làm cách nào để chỉnh sửa khóa đăng ký WSUS?

 1. Mở bảng điều khiển "Windows Update Services" bằng cách gõ "wus".
 2. Trong bảng điều khiển "Dịch vụ cập nhật Windows", nhấp vào nút "Cấu hình máy chủ".
 3. Ở phía bên phải của cửa sổ, bên dưới "Thuộc tính máy chủ", tìm và nhấp đúp vào khóa có tên "Cài đặt máy chủ WSUS".
 4. Trong cửa sổ Cài đặt Máy chủ WSUS, bên dưới "Tham số Cấu hình", tìm và bấm đúp vào khóa có tên "URL Trang web Quản trị WSUS".
 5. Trong cửa sổ URL của Trang web Quản trị WSUS, hãy nhập URL đầy đủ của Trang web Quản trị WSUS của bạn (ví dụ: http://server01/wsus).
 6. Bấm OK để đóng cửa sổ Cài đặt Máy chủ WSUS.
 7. Bấm đúp vào khóa có tên "Trang web mặc định" trong ngăn bên trái của bảng điều khiển Windows Update Services để mở hộp thoại thuộc tính của nó.
 8. Bên dưới "[Web site]" trong hộp thuộc tính này, định vị và bấm đúp vào giá trị tương ứng với tên Trang quản trị WSUS của bạn (ví dụ: wsus). Thao tác này sẽ đặt trang web của bạn làm trang web mặc định cho tất cả các bản cập nhật từ các dịch vụ Windows Update - các bản cập nhật trong tương lai sẽ được tải xuống từ trang web này trước khi tải xuống từ bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể đã định cấu hình cho các dịch vụ Windows Update..
 9. (Tùy chọn) Để định cấu hình loại bản cập nhật cụ thể nào sẽ được tải xuống từ máy chủ WSUS của bạn, trong "[Loại bản cập nhật]", hãy thêm loại bản cập nhật mới bằng cách nhấp vào Thêm... và nhập tên cho từng loại bản cập nhật mới (ví dụ: Bảo mật Bản cập nhật), chọn danh mục cho loại bản cập nhật đó (ví dụ: Sản phẩm của Microsoft), rồi bấm vào OK..
 10. (Tùy chọn) Để chỉ định máy tính nào sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật trước tiên, hãy chọn một hoặc nhiều máy tính trong Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) bằng cách nhấp vào tên của chúng trong AD DS Object Explorer, nhấp chuột phải vào chúng và chọn Thuộc tính. Trong tab Chung của hộp thoại Thuộc tính của máy tính đã chọn này, nhấp vào nút Kiểm tra các bản cập nhật. Cũng có thể chọn nhiều máy tính bằng cách sử dụng ký tự đại diện (*). Sau khi thêm hoặc chọn máy tính, nhấn Áp dụng ở cuối hộp thoại ..
 11. (Tùy chọn) Để chỉ định tần suất kiểm tra các bản cập nhật bảo mật cho từng (các) máy tính đã chọn, hãy chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống nằm bên dưới hộp kiểm Cho phép . Các tùy chọn là Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng hoặc Hàng năm. Nếu bạn muốn định cấu hình hành vi cập nhật tự động mà không cần kiểm tra thủ công các bản cập nhật mỗi ngày/tuần/tháng, v.v., thì hãy sử dụng tùy chọn Tự động kiểm tra các bản cập nhật thay thế ..
 12. (Tùy chọn)Nếu bạn muốn người dùng không đăng nhập vào bộ điều khiển miền khi họ cố gắng cài đặt các bản vá bảo mật thông qua các dịch vụ Windows Update bằng cách sử dụng tính năng Cập nhật tự động được bật với cài đặt Chính sách nhóm được bật thì hãy bỏ chọn hộp kiểm Bật xử lý chính sách nhóm nằm bên dưới phần Tùy chọn bảo mật .. Nhấn Áp dụng ở cuối hộp thoại sau khi thực hiện thay đổi..
 13. (Tùy chọn) Để tắt tự động phát hiện các thành phần phần mềm cần thiết trong quá trình cài đặt thông qua tính năng Cập nhật tự động được bật với cài đặt Chính sách nhóm được bật, sau đó xóa cài đặt Phát hiện thành phần đã bật nằm bên dưới phần Tùy chọn bảo mật .. Nhấn Áp dụng ở cuối hộp thoại sau khi thực hiện các thay đổi..

Hậu quả của việc chỉnh sửa khoá đăng ký WSUS là gì?

Có một vài hậu quả tiềm ẩn của việc chỉnh sửa khóa đăng ký WSUS.Rõ ràng nhất là bạn có thể phá vỡ máy chủ WSUS của mình.Chỉnh sửa khóa sai cũng có thể khiến máy tính của bạn ngừng phản hồi hoặc thậm chí bị sập.Ngoài ra, nếu bạn xóa khóa khỏi sổ đăng ký, WSUS sẽ khó (nếu không muốn nói là không thể) khôi phục cài đặt của khóa về trạng thái trước đó.Cuối cùng, một số tính năng của Windows (như BitLocker) dựa trên các khóa đăng ký nhất định được thiết lập theo một cách cụ thể.Nếu bạn sửa đổi các phím này mà không hiểu đúng cách chúng hoạt động, hệ thống của bạn có thể không hoạt động như dự định.

Có cách nào để đặt lại cài đặt đăng ký WSUS không?

Có, có một cách để đặt lại cài đặt sổ đăng ký WSUS.Tuy nhiên, điều này chỉ nên được thực hiện như là phương sách cuối cùng sau khi tất cả các nỗ lực khác đều thất bại.

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra sự cố với Windows Update bao gồm tệp cài đặt không chính xác, phiên bản phần mềm lỗi thời, trình điều khiển phần cứng không tương thích và không đủ tài nguyên hệ thống như bộ nhớ hoặc dung lượng ổ đĩa." Tôi có thể sử dụng tập lệnh WMI để tự động hóa các tác vụ liên quan đến cập nhật phần mềm máy tính của mình không?

Các tập lệnh WMI có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ liên quan đến cập nhật phần mềm của máy tính nhưng chúng chỉ nên được sử dụng bởi các quản trị viên có kinh nghiệm, những người hiểu cách thức hoạt động của WMI.

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối khi cố gắng cài đặt hoặc cập nhật Microsoft Updates trên PC thì có thể cần phải liên hệ với nhóm hỗ trợ CNTT của bạn để được trợ giúp." Tôi có thể tắt hoàn toàn các bản cập nhật trên máy tính của mình không?"Không - vô hiệu hóa hoàn toàn các bản cập nhật trên máy tính của bạn sẽ không giải quyết được bất kỳ sự cố cơ bản nào và có khả năng gây ra nhiều thiệt hại hơn là có lợi.""Tôi đã thử mọi cách - bây giờ thì sao?" Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên thử cài đặt lại Microsoft Updates trước khi thử bất kỳ cách nào khác các giải pháp vì các bản cập nhật này thường khắc phục các sự cố thường gặp.""Tôi gặp sự cố khi kết nối máy tính của mình với Microsoft Updates - tôi có thể làm gì?"Có nhiều cách bạn có thể thử nếu gặp sự cố khi kết nối máy tính của mình với các ấn phẩm thông qua dịch vụ cập nhật bao gồm kiểm tra các trình điều khiển được cập nhật và xác minh rằng môi trường mạng đang hoạt động tốt.""Làm cách nào để tôi ngừng nhận thông báo về các bản cập nhật khả dụng từ Microsoft?'Để ngừng nhận thông báo về các bản cập nhật khả dụng từ Microsoft:"

 1. Bắt đầu bằng cách mở Windows Registry Editor (regedit). Điều hướng đến khóa sau:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdate Nhấp chuột phải vào WindowsUpdate và chọn Mới > Giá trị DWORD (32-bit) Đặt tên cho giá trị mới là "ResetWSUS" và đặt giá trị của nó thành Close Registry Editor Khởi động lại máy tính của bạn Cố gắng cài đặt hoặc cập nhật lại WSUS Nếu bạn vẫn gặp sự cố với WSUS thì có thể cần phải đặt lại cài đặt sổ đăng ký WSUS Để biết thêm thông tin về cách đặt lại cài đặt sổ đăng ký WSUS, vui lòng xem bài viết của chúng tôi tại đây: http://wwwmicrosoft... wsus/en-us/articles/reset-wsus-registry Lưu ý: Điều quan trọng cần nhớ là mọi thay đổi được thực hiện đối với cài đặt Windows Update trong regedit sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi bạn đóng regedit và khởi động lại máy tính của mình - vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hài lòng với những thay đổi của bạn trước khi bạn lưu chúng!Nếu bạn cần trợ giúp để định cấu hình hoặc sử dụng Windows Update, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ CNTT của bạn để được trợ giúp." Có cách nào để đặt lại cài đặt đăng ký WSUS không?"Có, có một cách để đặt lại cài đặt sổ đăng ký WSUS nếu cần nhưng điều này chỉ nên được thực hiện như là phương sách cuối cùng sau khi tất cả các nỗ lực khác đều thất bại." Một số nguyên nhân phổ biến gây ra sự cố với Windows Update là gì?
 2. OpenWindowsUpdateAndConfigureNotificationSettings Dưới General , bỏ chọn cả hai hộp bên cạnh danh mục "Updates from Microsoft"Bấm OK ."Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi khi cố gắng kết nối máy tính của mình với các phiên bản công khai của MSU?Các phiên bản công khai của MSU yêu cầu đăng ký để không thể liên hệ với người dùng bên ngoài khu vực đăng ký cao cấp. (Ví dụ: Người đăng ký USEnglish Premium không thể kết nối bằng MSU tiếng Anh quốc tế).

Làm cách nào để thay đổi cài đặt máy chủ WSUS trong sổ đăng ký?

Nếu bạn muốn định cấu hình cài đặt theo cách thủ công trên máy chủ WSUS của mình chỉ cho mục đích đồng bộ hóa ActiveSync thì bạn nên đặt AutoConfig thành 0 trong bước 7 ở trên trước khi nhấp vào OK .

 1. Mở Windows Registry Editor bằng cách nhấp vào Bắt đầu, nhập regedit vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter.
 2. Trong trình chỉnh sửa sổ đăng ký, điều hướng đến: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateActiveSync.
 3. Trong ngăn bên phải của khóa này, hãy tạo một giá trị DWORD mới có tên "AutoConfig" với giá trị là 1 (điều này sẽ kích hoạt cấu hình tự động).
 4. Đóng trình chỉnh sửa sổ đăng ký.
 5. Trên máy chủ WSUS của bạn, hãy mở Trình quản lý máy chủ và nhấp vào Công cụ > Bảng điều khiển quản trị WSUS .
 6. Trong Máy chủ, chọn máy chủ WSUS của bạn và bấm Thuộc tính.
 7. Trong Cài đặt đồng bộ hóa , thay đổi Cấu hình tự động thành 0 (thao tác này sẽ tắt cấu hình tự động). Bấm OK .

Mục đích của cài đặt Đăng ký không kết nối với bất kỳ vị trí Internet nào của Windows Update là gì?

Cài đặt đăng ký này ngăn Windows Update kết nối với Internet để truy xuất các bản cập nhật.Nếu bạn tắt cài đặt này, Windows Update sẽ cố gắng kết nối với Internet mỗi khi kiểm tra các bản cập nhật.Điều này có thể tăng mức sử dụng băng thông và sức mạnh xử lý của máy tính.

Cài đặt đăng ký Do not connect to any Windows Update Internet places nằm trong khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate

Nếu bạn muốn bật hoặc tắt cài đặt này, hãy làm theo các bước sau:

Hình A: Cửa sổ Khóa và Giá trị trong RegEdit

Hình B: Giá trị DWORD có tên "DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations" trong RegEdit

Hình C: Giá trị DWORD DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations được đặt thành 1 trong RegEdit

 1. Mở menu Bắt đầu và nhập regedit vào hộp tìm kiếm.
 2. Nhấn OK khi regedit mở ra.
 3. Trong ngăn bên trái của regedit, nhấp vào Khóa và Giá trị bên dưới khóa con REGISTRY, như thể hiện trong Hình A bên dưới:
 4. Bấm đúp vào giá trị DWORD có tên "DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations" (hoặc thay đổi giá trị của nó nếu nó tồn tại), như thể hiện trong Hình B bên dưới:
 5. Nếu bạn muốn bật hoặc tắt cài đặt này, hãy đặt giá trị của nó thành 1 (đã bật) hoặc 0 (đã tắt). Nhấp vào OK khi bạn thực hiện xong các thay đổi của mình, như trong Hình C bên dưới:
 6. Đóng regedit bằng cách nhấp vào Tệp > Thoát Regedit trên thanh menu chính hoặc nhấn F11 trên bàn phím của bạn.

Tại sao bạn muốn tắt hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS?

Có một vài lý do khiến ai đó có thể muốn tắt hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS.Một số người có thể không muốn nhận các bản cập nhật từ WSUS vì họ tin rằng các bản cập nhật quá quan trọng hoặc đủ quan trọng để cài đặt thủ công.Những người khác có thể đơn giản là không thể kết nối với WSUS và muốn cập nhật máy tính của họ bằng các phương pháp thay thế.Trong mọi trường hợp, việc vô hiệu hóa hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS có thể cung cấp một số biện pháp bảo mật hoặc thuận tiện cho người dùng. Làm cách nào để bạn vô hiệu hóa hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS?Có một số cách khác nhau mà bạn có thể tắt hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS.Cách dễ nhất là mở cài đặt Windows Update trong Windows 10 và đặt tùy chọn Tự động tải xuống bản cập nhật thành Tắt.Điều này sẽ ngăn Windows 10 tải xuống bất kỳ bản cập nhật mới nào từ WSUS và thay vào đó sẽ dựa vào các bản tải xuống thủ công từ máy chủ Microsoft Update.Một phương pháp khác là sử dụng công cụ của bên thứ ba như WUSABSI. Công cụ này cho phép bạn quét máy tính để tìm phần mềm lỗi thời hoặc dễ bị tổn thương, sau đó tự động xóa chúng khỏi hệ thống của bạn bằng quy trình xóa bản cập nhật tự động.Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng regedit trên máy tính của mình để tắt các tính năng cụ thể của dịch vụ Windows Update, chẳng hạn như kiểm tra các phiên bản phần mềm mới, tải xuống các bản vá và gửi thông báo về các bản cập nhật có sẵn. Có điều gì tôi cần lưu ý khi tắt hoặc bỏ qua WSUS?Có, có một số điều bạn cần lưu ý khi tắt hoặc bỏ qua các bản cập nhật WSUS.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng của mình trước khi tắt hoặc bỏ qua Cập nhật WSUS vì điều này có thể dẫn đến mất thông tin nếu xảy ra sự cố trong quá trình này.Additionally, be aware that by disablingorbypassingWSUSServiceyoumaylosetheabilitytoinstallnewupdatesfromMicrosoftUpdateandworse yetyoumayexperiencefaultysoftwareinstalledonthelinuxsystemswhichcouldresultintroubleoperatingyourcomputerindefinitelyorleadtotranscendentaldamage.(FormoreinformationondisablingandbypassingsupportforWindowsupdateseattheregistrykey "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate".)What other steps do I need take in order for my computer notto receive any more updated via wsus?

Ngoài toàn bộ sự cố trên do chúng tôi cập nhật, bạn có thể cần cung cấp thêm thông tin từ máy tính:

- Loại máy tính y máy tính của chúng tôi là gì ( Máy tính xách tay , Máy tính để bàn , Máy tính bảng )

- Hệ điều hành và ứng dụng d của chúng tôi có được cập nhật không?Nếu không , nguyên nhân có thể là gì ?

- Máy tính của bạn có được kết nối với Internet không?Nếu không, những gì có thể thuộc về kết nối được yêu cầu từ Microsoft Update Servers?

- Có bao nhiêu người dùng hiện đang sử dụng PC cho mục đích làm việc / giáo dục .

Làm cách nào để biết máy tính của tôi đang sử dụng máy chủ WSUS cục bộ hay từ xa để cập nhật?

Không có một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này.Tùy thuộc vào tình huống cụ thể của bạn, bạn có thể biết loại máy chủ mà máy tính của mình đang sử dụng bằng cách xem cài đặt trong Windows Server Update Services (WSUS) hoặc bằng cách sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Nếu máy tính của bạn đang sử dụng máy chủ WSUS cục bộ thì bạn cần xác minh rằng các bản cập nhật đang được tải xuống từ máy chủ đó chứ không phải từ nguồn từ xa.Để thực hiện việc này, hãy mở Trình quản lý Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và chọn tab "Cài đặt".Trong "Nguồn cập nhật", đảm bảo rằng hộp bên cạnh "Máy chủ cục bộ" đã được chọn.Nếu máy tính của bạn đang sử dụng máy chủ WSUS từ xa thì bạn sẽ cần xác định xem các bản cập nhật có được tự động kéo xuống từ máy chủ đó hay không hay bạn phải bắt đầu quá trình cập nhật theo cách thủ công.Để cập nhật tự động hoạt động, cả máy chủ WSUS cục bộ và máy chủ WSUS từ xa phải được định cấu hình như một phần của môi trường Dịch vụ miền Active Directory (AD DS).Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ quản lý vòng đời hỗ trợ của Microsoft (SLM) 2012 R2 để biết hướng dẫn triển khai AD DS hoặc một công cụ khác của bên thứ ba, chẳng hạn như Hướng dẫn triển khai Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 SP1 - Sử dụng các đối tượng chính sách nhóm để cập nhật. Nếu bạn không thể xác định liệu các bản cập nhật có được tự động kéo xuống hay không, thì bạn có thể cần định cấu hình máy tính của mình để nó kết nối trực tiếp với máy chủ WSUS từ xa thay vì dựa vào Cập nhật tự động.Để thực hiện việc này, hãy mở Cài đặt > Bảng điều khiển > Công cụ quản trị > Kết nối mạng và nhấp chuột phải vào kết nối được liên kết với phiên bản WSUS của bạn.Từ đây, chọn Thuộc tính và trong "Loại kết nối", chọn "Kết nối máy chủ".Trên tab Chung, đặt "Sử dụng SSL/TLS" thành "Có.