Sitemap

คำสั่ง vi ให้ไปที่ท้ายไฟล์คืออะไร?

การนำทางอย่างรวดเร็ว

คำสั่ง vi เพื่อไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์คือ:

/GEOFF=/GS

สิ่งนี้จะย้ายคุณไปยังบรรทัดสุดท้ายในไฟล์หากไม่มีบรรทัดในไฟล์อีกต่อไป vi จะออกพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณจะย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ใน vi ได้อย่างไร?

หากต้องการย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ใน vi ให้ใช้คำสั่ง "go to end of file"ในการใช้คำสั่งนี้ คุณต้องระบุตำแหน่งของจุดสิ้นสุดของไฟล์ก่อนคุณสามารถทำได้โดยใช้หนึ่งในคำสั่งค้นหาของ vi หรือโดยการระบุชื่อไฟล์แล้วกด Enterเมื่อคุณพบจุดสิ้นสุดของไฟล์แล้ว ให้พิมพ์ "go to end of file" ตามด้วยชื่อไฟล์ที่คุณต้องการหากทุกอย่างถูกต้อง vi จะย้ายไปยังตำแหน่งนั้นภายในไฟล์โดยอัตโนมัติ

คำสั่ง vi หมายถึงอะไร

คำสั่ง vi หมายถึง "ดูอีกครั้ง"เมื่อคุณพิมพ์คำสั่ง vi คอมพิวเตอร์จะแจ้งให้คุณเปิดใช้งานไฟล์เมื่อคุณเลือกไฟล์แล้ว การกดปุ่ม Esc จะออกจาก vi และกลับสู่เชลล์ปกติของคุณการพิมพ์ :wq (โดยไม่มีอาร์กิวเมนต์ใดๆ) จะเขียนบรรทัดทั้งหมดในหน้าต่างปัจจุบันไปยังไดเร็กทอรีการทำงานของคุณหากไม่มีบรรทัดในหน้าต่างอีก ให้พิมพ์ :q!จะออกจาก vi โดยไม่ต้องเขียนอะไรลงดิสก์

จุดสิ้นสุดของไฟล์อยู่ที่ไหนใน vi?

จุดสิ้นสุดของไฟล์จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอหากต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ ให้ใช้คำสั่ง ":e"

ฉันจะไปถึงจุดสิ้นสุดของไฟล์อย่างรวดเร็วใน vi ได้อย่างไร

หากต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์อย่างรวดเร็วใน vi ให้ใช้คำสั่ง "go to end of file"คำสั่งนี้จะนำคุณไปยังบรรทัดสุดท้ายในไฟล์คุณยังสามารถใช้คำสั่ง "goto" เพื่อย้ายไปรอบๆ ภายในไฟล์ และใช้คำสั่ง "end" เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์

มีปุ่มลัดเพื่อไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ใน vi หรือไม่?

ไม่มีปุ่มลัดเพื่อไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ใน viหากต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ ให้ใช้คำสั่ง ":eof"

ฉันจะย้ายไปที่ท้ายไฟล์เร็วขึ้นเมื่อใช้ vi ได้อย่างไร

vi เป็นโปรแกรมแก้ไขบรรทัดคำสั่งที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขไฟล์ข้อความหากต้องการย้ายไปที่ท้ายไฟล์เร็วขึ้น ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

คำสั่งแรกจะย้ายคุณไปยังบรรทัดสุดท้ายในไฟล์คำสั่งที่สองจะย้ายคุณไปที่ส่วนท้ายของไฟล์

ข้อดีของการไปที่จุดสิ้นสุดของไฟล์ใน vi คืออะไร?

ข้อดีของการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ใน vi คือช่วยให้คุณเห็นบรรทัดสุดท้ายของไฟล์สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการทราบว่าอะไรอยู่ท้ายไฟล์นอกจากนี้ หากคุณกำลังแก้ไขไฟล์ข้อความและต้องการติดตามตำแหน่งที่คุณอยู่ในเอกสาร การไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์สามารถช่วยคุณได้

เหตุใดบางคนอาจต้องการใช้คำสั่ง vi แทนคำสั่งอื่น

มีเหตุผลบางประการที่บางคนอาจต้องการใช้คำสั่ง vi แทนคำสั่งอื่นๆเหตุผลหนึ่งก็คือ vi มีคุณสมบัติมากมายที่คำสั่งอื่นไม่มี เช่น ความสามารถในการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์อีกเหตุผลหนึ่งคือบางคนชอบใช้ vi เพราะใช้งานง่ายกว่าคำสั่งอื่นๆสุดท้ายนี้ บางคนพบว่าใช้ vi ได้ง่ายกว่าคำสั่งอื่นๆ

คุณจะย้ายไปที่ส่วนท้ายของไฟล์ได้อย่างไรนอกจากการใช้คำสั่ง vi?

มีวิธีอื่นๆ สองสามวิธีในการย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์วิธีหนึ่งคือใช้คำสั่ง cd และระบุเส้นทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการเข้าถึงตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการย้ายไปยังส่วนท้ายของไดเร็กทอรีปัจจุบันของคุณ คุณจะต้องพิมพ์:

ซีดี ..

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำสั่ง Unix find หากคุณไม่รู้ว่า find ทำงานอย่างไร ให้ลองพิมพ์:

หา .

คุณสามารถทำอะไรกับ Vi ได้บ้างนอกเหนือจากการย้ายไฟล์

vi +c

vi ลบบรรทัด 1,3

vi +a

vi +w

vi +ws

วี +น

  1. เปลี่ยนสีข้อความของทุกบรรทัดในไฟล์:
  2. ลบบรรทัดหรือหลายบรรทัด:
  3. เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษรทั้งหมดในคำ:
  4. เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทั้งหมดในไฟล์:
  5. เพิ่มหรือลบช่องว่างจากด้านใดด้านหนึ่งของอักขระ:
  6. ข้ามไปที่หมายเลขบรรทัดใดก็ได้ภายในไฟล์:

คุณสามารถยกตัวอย่างว่าคำสั่งนี้จะนำไปใช้จริงได้อย่างไร?

คำสั่ง go to end of file ช่วยให้คุณสามารถย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ปัจจุบันได้สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังมองหาบรรทัดเฉพาะหรือต้องการทำงานของคุณให้เสร็จในไฟล์ใดไฟล์หนึ่งตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารและต้องการค้นหาย่อหน้าสุดท้าย คุณสามารถใช้คำสั่ง go to end of fileนอกจากนี้ คำสั่งนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น ตัดและวาง เพื่อให้คุณสามารถย้ายข้อความหรือส่วนของเอกสารที่คัดลอกมา

คุณมีเคล็ดลับหรือกลเม็ดในการใช้ประโยชน์จากคำสั่ง Vi นี้ให้ดีที่สุดหรือไม่?

หากคุณต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของไฟล์ คุณสามารถใช้คำสั่ง vi:

vi ชื่อไฟล์

โดยที่ filename คือชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการเปิดหากต้องการไปที่จุดเริ่มต้นของไฟล์ ให้ใช้:

vi ชื่อไฟล์1

หากต้องการย้ายไปมาในไฟล์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรและเมาส์ของคุณหากต้องการออกจาก vi ให้พิมพ์ :q!ที่บรรทัดคำสั่ง