Sitemap

คุณสามารถพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสายได้หรือไม่

การนำทางอย่างรวดเร็ว

ได้ คุณสามารถพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสายได้กระบวนการนี้คล้ายกับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการ

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันคุณจะต้องมีที่อยู่ IP ของแท็บเล็ตและหมายเลขพอร์ตของเครื่องพิมพ์ของคุณ

ประการที่สอง เลือกตัวเลือกการพิมพ์จากแถบเมนูของแท็บเล็ตสำหรับแท็บเล็ตส่วนใหญ่ ตัวเลือกนี้จะอยู่ในตัวเลือก "พิมพ์" หรือ "ไฟล์"

ขั้นที่สาม ป้อนชื่อเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์ และเลือกว่าคุณต้องการพิมพ์เป็น PDF หรือไฟล์รูปภาพ

ประการที่สี่ เลือกว่าคุณต้องการส่งเอกสารโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณหรือบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณก่อนก่อนที่จะส่งผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth

สุดท้ายให้แตะ "พิมพ์" และรอให้เอกสารพิมพ์เสร็จ

ต้องใช้สายเคเบิลชนิดใดในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับเครื่องพิมพ์

หากคุณมีแท็บเล็ตและต้องการพิมพ์จากแท็บเล็ต คุณจะต้องใช้สายเคเบิลที่เหมาะสมสายเคเบิลชนิดที่พบมากที่สุดคือสาย USBคุณยังสามารถใช้สายอีเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีหากคุณไม่ทราบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณต้องใช้สายเคเบิลชนิดใด ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ด้านหลังหรือด้านในของเครื่องพิมพ์

โดยทั่วไป เครื่องพิมพ์ทั้งหมดต้องใช้สาย USB หรืออีเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์บางรุ่นต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อพิมพ์แบบไร้สายจากแท็บเล็ต

คุณเปิดใช้งานการพิมพ์จากแท็บเล็ตได้อย่างไร

หากคุณมีแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์แบบมีสาย คุณสามารถพิมพ์จากแท็บเล็ตของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ได้ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานการพิมพ์จากแท็บเล็ตของคุณ

วิธีเปิดใช้งานการพิมพ์จากแท็บเล็ตของคุณ:

  1. เปิดแอปการตั้งค่าบนแท็บเล็ตของคุณ
  2. ในส่วน "พิมพ์และสแกน" ให้แตะ "พิมพ์"
  3. ในส่วน "เครื่องพิมพ์" ให้แตะชื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้
  4. บนแท็บสำหรับเครื่องพิมพ์นั้น ในส่วน "ตัวเลือก" ให้แตะ "การพิมพ์"
  5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ในส่วน "จากอุปกรณ์" ให้เลือก "เครื่องพิมพ์ทั้งหมด"หากมีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องอยู่ในรายการ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่ใช่แท็บเล็ตของคุณ)
  6. แตะตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและกลับไปที่การตั้งค่าการพิมพ์บนอุปกรณ์ของคุณ

ต้องปรับการตั้งค่าใดเพื่อให้การพิมพ์จากแท็บเล็ตประสบความสำเร็จ

มีการตั้งค่าบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การพิมพ์จากแท็บเล็ตทำงานได้สำเร็จสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือกำหนดประเภทของเครื่องพิมพ์ที่คุณมีหากคุณมีเครื่องพิมพ์แบบมีสาย การตั้งค่าจะแตกต่างจากถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ไร้สาย

เมื่อคุณทราบประเภทของเครื่องพิมพ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณกับเครื่องพิมพ์คุณจะต้องค้นหาที่อยู่ IP ของอุปกรณ์และเชื่อมต่อโดยใช้ที่อยู่นั้นเมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์บนแท็บเล็ตของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตถูกตั้งค่าเป็น "Wireless Print" ไม่ใช่ "Direct Printing"ถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าความละเอียดไว้อย่างน้อย 300 dpi หรือสูงกว่า และกำหนดรูปแบบไฟล์เป็น PDF หรือ JPEGสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการบีบอัดแล้ว เว้นแต่จะต้องเปิดเพื่อให้ขนาดไฟล์ของคุณเหลือน้อย

มีเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับแท็บเล็ตทั้งหมดหรือไม่

มีเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้สองสามเครื่องที่ใช้งานได้กับแท็บเล็ตทั้งหมดหากคุณมีเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับแท็บเล็ตของคุณ คุณสามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อเดียวกันกับที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้หากมีแท็บเล็ตบางรุ่นมีความสามารถในการพิมพ์ของตัวเอง ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานร่วมกันได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่ได้กับแท็บเล็ต

หากคุณมีแท็บเล็ตและต้องการพิมพ์จากแท็บเล็ต ทางออกที่ดีที่สุดคือเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้หากคุณพยายามพิมพ์จากแท็บเล็ตโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่ได้ คุณอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เกิดปัญหากับการจัดรูปแบบของเอกสารที่พิมพ์จากแท็บเล็ต ทำให้อ่านยากหรืออ่านไม่ได้นอกจากนี้ หากคุณกำลังพยายามพิมพ์ไฟล์หรือภาพถ่ายขนาดใหญ่ การพิมพ์จากแท็บเล็ตอาจช้ากว่าการพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

รูปแบบเอกสารทุกประเภทจะพิมพ์จากแท็บเล็ตหรือไม่

ใช่ รูปแบบเอกสารส่วนใหญ่จะพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสายอย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจพิมพ์ไม่ได้เช่นกันเนื่องจากปัญหาด้านการจัดรูปแบบหรือความเข้ากันได้ไม่เพียงพอทางที่ดีควรทดสอบเอกสารของคุณก่อนที่จะพิมพ์ออกมาบนเครื่องพิมพ์ทั่วไป เผื่อว่ามีปัญหาใดๆ

คุณภาพของงานพิมพ์เปรียบเทียบเมื่อใช้แท็บเล็ตกับอุปกรณ์อื่นเป็นอย่างไร

เมื่อพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสาย คุณภาพของงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และวิธีการเชื่อมต่อแท็บเล็ตอาจพิมพ์ที่ความละเอียดสูงกว่าเครื่องพิมพ์ แต่คุณภาพอาจลดลงหากการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไม่ดีในทางกลับกัน หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์ คุณภาพของงานพิมพ์จะลดลงเนื่องจากมีแบนด์วิดท์ที่น้อยกว่าโดยรวมแล้ว การทดสอบการเชื่อมต่อต่างๆ ระหว่างอุปกรณ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เป็นไปได้ไหมที่จะสแกนเอกสารโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์เท่านั้น?

คุณสามารถพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสายได้หรือไม่

ได้ สามารถพิมพ์เอกสารโดยใช้แท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์เท่านั้นขั้นตอนแรกคือการเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับเครื่องพิมพ์จากนั้นเปิดเอกสารบนแท็บเล็ตและคลิกที่ปุ่มพิมพ์สุดท้าย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายของคุณและป้อนที่อยู่ IP ของแท็บเล็ตเพื่อเริ่มพิมพ์

ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่สามารถทำได้โดยใช้การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์ ?

การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายนอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแท็บเล็ตหรือพิมพ์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย

ความยาวของสายเคเบิลส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือความเร็วจากแท็บเล็ตหรือไม่

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงยี่ห้อและรุ่นของแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์ของคุณ ความยาวของสายเคเบิล และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่สั้นกว่าเมื่อพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์และความเร็วในการพิมพ์เนื่องจากสายเคเบิลที่ยาวมักจะทำให้เกิดการรบกวนและทำให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ลดลงนอกจากนี้ แท็บเล็ตบางรุ่นอาจไม่รองรับการพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อ USB หากสายเคเบิลยาวเกินไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าแท็บเล็ตของคุณจะทำงานกับเครื่องพิมพ์แบบมีสายหรือไม่ หรือหากคุณต้องการลดความยาวของสายเคเบิลเพื่อประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องกับเครื่องพิมพ์เดียวกันพร้อมกันได้หรือไม่ ?

แท็บเล็ตสามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสาย แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันเครื่องพิมพ์แบบมีสายสามารถพิมพ์ไปยังอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

มีอะไรอีกบ้างที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนเริ่มพิมพ์จากตารางหรือไม่?

เมื่อพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสาย มีบางสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตและเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันประการที่สอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และพร้อมที่จะพิมพ์ประการที่สาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับเอกสารที่จะพิมพ์ประการที่สี่ เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับเอกสารที่จะพิมพ์ประการที่ห้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่พิมพ์ได้รับการบันทึกก่อนเริ่มการพิมพ์หก รอให้เอกสารพิมพ์ก่อนที่จะไปยังงานอื่นเจ็ด หากมีปัญหาในการพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์แบบมีสาย โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ