Sitemap

Vad är det bästa sättet att skriva ut rutnätslinjer i Photoshop?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga, eftersom det bästa sättet att skriva ut rutnätslinjer i Photoshop kommer att variera beroende på dina specifika behov.Några tips om hur du skriver ut rutnätslinjer i Photoshop inkluderar dock att använda Grid-verktyget, ställa in en rutnätsstorlek och avstånd och använda stödlinjer.Dessutom kan du också använda speciella utskriftsalternativ som dubbelsidig utskrift eller export till en PDF-fil.I slutändan är det viktigt att experimentera med olika metoder tills du hittar en som fungerar bäst för dig.

Hur kan jag göra mina rutnätslinjer mer synliga vid utskrift?

Det finns några sätt att göra dina rutnätslinjer mer synliga när du skriver ut.Du kan justera utskriftsinställningarna, använda ett genomskinligt lager eller använda ett förhandsgranskningsverktyg.

Justera utskriftsinställningarna:

Använd transparenslager:

  1. Öppna det dokument du vill skriva ut i Photoshop.
  2. Välj den skrivare du använder och klicka på knappen Utskriftsinställningar (den finns vanligtvis i det nedre vänstra hörnet av skärmen).
  3. Under Utskriftsformat väljer du Gridlines från rullgardinsmenyn bredvid Margins (Figur . Figur 1: Ställa in Gridlines i Photoshops panel Print Settings)
  4. Om du vill lägga till mer än en rutnätslinje per sida, öka inställningen Antal rutnätslinjer i enlighet med detta (Figur . Figur 2: Lägga till flera rutnätslinjer med Photoshops panel för utskriftsinställningar
  5. Klicka på OK för att tillämpa dessa ändringar och börja skriva ut!Figur 3: Dokumentet utskrivet med varierande rutnätssynlighet
  6. Öppna ditt dokument i Photoshop och skapa ett nytt genomskinlighetslager genom att klicka på Layer > New Transparency Layer (Figur . Figur 4: Skapa ett nytt transparenslager i Photoshop
  7. Dra detta nya genomskinlighetslager över valfri del av ditt dokument som du vill göra genomskinligt – rutnätslinjerna kommer att bli synliga genom det (Figur . Figur 5: Transparenta områden som visas genom nyskapat transparenslager
  8. För att ta bort detta genomskinlighetslager senare, markera det helt enkelt i din lagerpalett och tryck på Delete (eller tryck på Kommando+D på Mac-datorer) (Figur .

Finns det något sätt att ändra färgen på mina rutnätslinjer när jag skriver ut?

Det finns inget inbyggt sätt att ändra färgen på dina rutnätslinjer när du skriver ut, men du kan använda ett Photoshop-filter för att uppnå denna effekt.För att göra det, öppna Filter-menyn och välj Blur > Gaussian Blur.Använd inställningen Radie för att justera mängden oskärpa som appliceras på rutnätslinjerna och välj sedan en färg från färgväljaren som du vill använda som din nya rutnätslinjefärg.

Varför försvinner mina rutnätslinjer när jag skriver ut mitt dokument?

När du skriver ut ett dokument skrivs rutnätslinjerna som skapades i Photoshop ut med dokumentet.Men om du vill behålla rutnätslinjerna synliga när du skriver ut ditt dokument kan du använda dialogrutan Utskriftsinställningar för att ange hur många kopior av dokumentet som ska skrivas ut och hur stor varje kopia ska vara.Du kan också ändra utskriftsriktningen så att rutnätet alltid skrivs ut korrekt.

Hur kan jag säkerställa att mina rutnät skrivs ut korrekt?

När du skriver ut en PDF-fil i Adobe Photoshop kan du använda dialogrutan Skriv ut för att ställa in hur sidan ska skrivas ut - inklusive att ange om rutnätslinjer ska inkluderas eller inte på varje sida (visas som tunna svarta linjer på vitt papper). Du kan också styra andra aspekter av hur dina PDF-utskrifter skrivs ut som marginaler och pappersstorlek om det behövs - allt utan att behöva lämna Photoshop!

Om du använder en senaste version av Adobe Photoshop CS6 eller senare, är visa rutnät som standard markerat i avsnittet Gridlines i dialogrutan Skriv ut (se bild 1 nedan), så att dina sidor skrivs ut korrekt med jämnt fördelade linjegränser ( som visas i bild 2 nedan). Om du behöver inaktivera rutnätslinjer men fortfarande vill ha en visuell indikation på var varje sida börjar och slutar, kan du stänga av Visa rutnätslinjer i bild 1 men behålla det aktiverat i bild 2 så att det finns en viss överlappning mellan intilliggande sidor när de skrivs ut tillsammans på ett pappersark (se bild 3 nedan).

För att säkerställa att alla sidor i en PDF-fil skrivs ut exakt i linje oavsett vilka alternativ som väljs i bild 1 ovan, kan det vara bra att först spara din PDF som en tillplattad fil innan du skriver ut den med Acrobat Pro eller ett annat PDF-visningsprogram som t.ex. Förhandsgranska - se vår artikel Hur man sparar ett dokument som en tillplattad fil för utskrift För mer information om att förenkla filer för utskriftsändamål: http://www-0

  1. Öppna det dokument du vill skriva ut i Photoshop.Välj dialogrutan Skriv ut och klicka på knappen Inställningar (. Under Stödlinjer, se till att Visa rutnätslinjer är markerat och klicka sedan på OK (. Ditt dokument ska nu skrivas ut med korrekt åtskilda rutnätslinjer. Om ditt dokument inte skrivs ut med rätt rutnätslinjer, prova någon av dessa lösningar: Försök att ändra skrivarinställningarna för din skrivare till "Endast rutnät". Använd en annan version av Photoshop eller ett annat program för att skapa ditt dokument. Kontakta din skrivartillverkare för hjälp med att ställa in deras skrivare för utskrift av rutnät."
  2. ibm.com/support/docview?uid=swg2736374&locale=en_US&cc=us#sthash .5NhfOzj7Z .

Vilken dpi ska jag använda för att skriva ut rutnät i Photoshop?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på de specifika behoven i ditt projekt.Men generellt sett bör du använda en dpi-inställning som är tillräckligt hög för att producera tydliga utskrifter men tillräckligt låg så att linjerna inte är alltför pixlade eller suddiga.En bra utgångspunkt skulle vara 300 dpi.Om du skriver ut stora utskrifter kanske du vill öka dpi ytterligare till 500 eller 600.

Kan jag skriva utGrid Lines hemma utan en professionell skrivare?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom mängden rutmönster som krävs kommer att variera beroende på storleken och komplexiteten på dina utskrifter.Det finns dock några enkla steg du kan vidta för att få utskrifter av professionell kvalitet utan att behöva betala för en professionell skrivare.

Se först till att din skrivare är inställd för utskrift av rutnät.Många hemskrivare har inbyggt stöd för den här funktionen, men om din inte har kapacitet för utskrift av rutnät kan du köpa ett tillägg eller programvara från tredje part som gör att du kan skriva ut med rutnät.

För det andra, se till att använda papper av hög kvalitet när du skriver ut med rutnät.Detta kommer att säkerställa att linjerna är synliga och läsbara i ditt slutliga tryck.Slutligen, var uppmärksam på avståndet mellan varje rutnätslinje - för mycket utrymme mellan linjerna och dina utskrifter kommer att se pixlade och suddiga ut; för lite utrymme och dina utskrifter kan se ojämna och ojämna ut.Sammantaget bör dessa tips hjälpa dig att producera professionella utskrifter utan att behöva betala för en professionell skrivare.

Kommer att skapa en anpassad canvasstorlek hjälpa mig att skriva ut bättre rutnät i Photoshop?

Ja, att skapa en anpassad canvasstorlek hjälper dig att skriva ut bättre rutnät i Photoshop.Genom att använda en mindre canvasstorlek kan du minska mängden utrymme som används för att skriva ut bilden, vilket kommer att resultera i renare och skarpare rutnät.Genom att skriva ut dina bilder på en tillräckligt stor pappersstorlek kan du dessutom säkerställa att alla pixlar skrivs ut korrekt och utan förvrängning.

Finns det ett kortkommando för att skriva ut rutnät i Photoshop CS6?

Ja, det finns en kortkommando för att skriva ut rutnät i Photoshop CS6.Tryck på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac) för att skriva ut rutnätslinjerna.

Kan jag spara mygrid line-inställningar som en förinställning i Photoshop CC 2018?

Ja, du kan spara dina rutnätsinställningar som en förinställning i Photoshop CC 2018.För att göra detta, öppna panelen Inställningar (Fönster > Inställningar) och klicka på Förinställningar under kategorin Fil.I dialogrutan Förinställningar som öppnas väljer du Gridlines från listan till vänster i dialogrutan och klickar sedan på Spara som till höger i dialogrutan.I dialogrutan Spara som som öppnas skriver du ett namn för din nya förinställning för rutnätslinje (till exempel Gridlines_Default) och klickar sedan på Spara.Du kan nu använda denna förinställning för att snabbt skapa rutnät i dina bilder utan att behöva justera rutnätslinjer manuellt varje gång du arbetar med dem.