Sitemap

Vad är mappikontransparens?

Mappikontransparens är möjligheten för en mapp att ha sin bakgrundsfärg genomskinlig, så att innehållet i mappen är synligt.Detta kan vara användbart när du vill organisera dina filer på ett sätt som är lätt att se.Det finns några olika sätt att uppnå denna effekt.

En metod är att använda en PNG-bild som din mappikon.När du öppnar filen i en redigerare, ställ in bakgrundsfärgen till transparent och spara den sedan som en PNG-fil.Du kan sedan använda den här PNG-filen som din mapps bakgrundsbild i Utforskaren eller något annat program som stöder ikoner.

En annan metod är att använda en ICO-fil som din mappikon.När du öppnar filen i en editor, ställ in bakgrundsfärgen till transparent och spara den sedan som en ICO-fil.Du kan sedan använda denna ICO-fil som din mapps bakgrundsbild i Utforskaren eller något annat program som stöder ikoner.

Båda metoderna fungerar bäst om du skapar dina egna anpassade ikoner med hjälp av ett bildredigeringsprogram som Photoshop eller GIMP.Om du inte har tillgång till dessa program kan du också prova att använda gratis onlineverktyg som pngtransparency och icotoolbox .

Hur gör man en mappikon genomskinlig?

Det finns några sätt att göra en mappikon genomskinlig.Ett sätt är att använda Windows-transparensfunktionen.För att göra detta, högerklicka på mappen du vill göra transparent och välj Egenskaper från menyn som dyker upp.På fliken Allmänt, under avsnittet Visa, klicka på kryssrutan bredvid "Transparent Background".Detta kommer att göra mappikonen genomskinlig.Ett annat sätt är att använda ett program som Microsoft Office 2013s Icon Editor.Öppna programmet och gå till Arkiv > Importera > Ikoner.I fönstret som öppnas, hitta och välj din mappikon (.ico-fil). Klicka på OK för att stänga fönstret.

Finns det något sätt att göra hela mappikonens bakgrund transparent?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom den metod du behöver använda kommer att variera beroende på vilket operativsystem och filformat för mappikon som du använder.Det finns dock några allmänna steg som kan följas för att göra din mappikon transparent:

 1. Först måste du öppna mappikonfilen i en textredigerare eller ett grafikprogram som Adobe Photoshop eller GIMP.
 2. Leta sedan upp bakgrundslagret i filen och ta bort det helt.
 3. Spara dina ändringar i filen och testa dem genom att öppna den i ett nytt fönster eller flik – om allt har fungerat korrekt bör din mappikon nu visas helt genomskinlig när den visas på skärmen.

Varför skulle du vilja göra dina mappikoner transparenta?

Det finns några anledningar till varför du kanske vill göra dina mappikoner transparenta.Till exempel om du har många mappar med liknande namn och du inte vill att alla ska vara synliga på en gång, eller om du vill skapa en mapp som är delvis dold.Att göra dina mappikoner genomskinliga kan dessutom hjälpa till att förbättra utseendet på ditt Windows-skrivbord. Hur gör jag mina mappikoner genomskinliga?Det finns inget entydigt svar på denna fråga eftersom det beror på vilken typ av ikon du använder och hur transparent du vill att den ska vara.Några tips om hur du gör dina mappikoner genomskinliga inkluderar dock att använda ett genomskinlighetslager i Photoshop eller GIMP, ställa in opacitetsvärdet för en bildfil till 100 % eller lägga till en halvtransparent bakgrundsstruktur till en bildfil. Finns det någon nackdelen med att göra mina mappikoner genomskinliga?Det kanske inte är några direkta negativa konsekvenser förknippade med att göra dina mappikoner transparenta, men beroende på vilken typ av ikon du använder och hur ogenomskinlig du bestämmer dig för att göra den, kan det finnas några subtila visuella skillnader.

Hur kan göra dina mappars ikoner mer transparenta förbättra ditt arbetsflöde?

Transparens är ett bra sätt att förbättra ditt arbetsflöde.Genom att göra dina mappars ikoner mer transparenta kan du se vad som finns inuti dem utan att behöva öppna mappen.Detta gör det lättare att hitta det du letar efter och minskar den tid du spenderar på att navigera genom dina filer.Dessutom tillåter transparens andra program att visa innehåll i mappfönstret, såsom dokument eller bilder, utan att skymma den underliggande filstrukturen.Följ dessa steg för att göra dina mappars ikoner mer transparenta:1.Öppna Utforskaren och navigera till den mapp som du vill göra mer transparent.2.Högerklicka på mappen och välj "Egenskaper".3.På fliken Allmänt, under Utseende, klicka på knappen Bakgrund (den bör vara nära botten av fönstret).4.Välj en färg från rullgardinsmenyn bredvid "Bakgrundsfärg" och klicka sedan på OK.5.Upprepa denna process för varje undermapp i din valda mapp tills alla har gjorts genomskinliga med olika färger om så önskas.6.

Vilka är några andra fördelar med att anpassa dina mappars ikoner?

Att anpassa dina mappars ikoner kan ge ett antal fördelar, inklusive att göra dem mer synliga och hjälpa dig att hålla reda på vilka filer som finns i vilka mappar.Dessutom kan genomskinliga mappikoner få dina filer att se mer eleganta och professionella ut.Om du vill anpassa dina mappars ikoner utan att behöva använda programvara från tredje part finns det några enkla steg som du kan ta.

Öppna först filutforskarens fönster och navigera till mappen som du vill anpassa.Högerklicka sedan på mappikonen och välj "Egenskaper".På fliken "Ikon", under "Allmänt", klicka på knappen "Avancerat".Detta öppnar ett nytt fönster där du kan ändra olika aspekter av din mapps ikon.

En viktig sak att notera är att anpassning av mappens ikon inte kommer att påverka några andra filer eller mappar i samma katalog.Om du vill att alla dina filer ska ha genomskinliga ikoner måste du skapa separata kataloger för varje typ av fil (till exempel foton, videor, musik) och sedan anpassa varje enskild mapps ikon därefter.Alternativt låter vissa tredjepartsprogram (som FolderIcons Pro) användare enkelt anpassa hela sitt systemomfattande ikontema med bara några få klick.

Finns det några nackdelar med att göra dina mappikoner mer transparenta?

Det finns några potentiella nackdelar med att göra dina mappikoner mer transparenta.Den mest uppenbara nackdelen är att det kan vara svårare att se vad som finns inuti mapparna om de är för genomskinliga.Dessutom kanske vissa program inte fungerar lika bra med mappar som är för genomskinliga, eftersom de kanske inte kan skilja mellan bakgrunden och innehållet i mappen.Slutligen, om du gör dina mappikoner för transparenta, kan det få folk att tro att det finns färre filer eller mappar i en given katalog än vad som faktiskt finns.Så även om det verkligen finns fördelar med att göra dina mappikoner mer transparenta, är det viktigt att väga dessa fördelar mot eventuella nackdelar innan du vidtar åtgärder.

Hur mycket kontroll har du över transparensnivån för dina mappikoner?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på ditt operativsystem, det mappikontema du använder och dina personliga preferenser.Men här är några tips som kan hjälpa dig att uppnå önskad nivå av transparens för dina mappikoner:1.I Windows Vista eller 7 öppnar du dialogrutan Mappalternativ genom att klicka på Start-knappen och skriva "mappalternativ".Klicka sedan på fliken Visa och markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar.Detta kommer att göra alla mappar och undermappar synliga i Explorer windows.2.På Mac OS X 10.5 eller senare, öppna Systeminställningar genom att klicka på Apple-logotypen längst upp till vänster på skärmen, välja Systeminställningar från listan över objekt som visas och sedan klicka på Mapp- och diskikonvisare i sidofältet till vänster i Systeminställningar. fönster.3.I Linux- eller UNIX-baserade system (som Ubuntu), öppna ett terminalfönster genom att trycka på Ctrl+Alt+T (Windows) eller Alt+F2 (Mac) och ange cd /usr/share/pixmaps/.Använd sedan mv för att byta namn på valfri .png-fil i den här katalogen för att få filtillägget .transparent (till exempel myfile.png blir myfile-transparent.png).4.I vissa fall kan du kanske styra transparensnivåer direkt via ett programs inställningspanel eller användargränssnitt snarare än genom dialogrutan Mappalternativ eller systeminställningar; Adobe Photoshop CC tillåter till exempel användare att justera genomskinlighetsnivåer för bilder i lager medan de arbetar med dem i Photoshop CS6+.5.Slutligen, om allt annat misslyckas och du fortfarande inte kan få önskad nivå av transparens för mappikoner, försök att byta namn på hela skrivbordsbakgrundsbilden till att ha en genomskinlig bakgrund så att den kommer att synas genom alla mappikoner som du placerar ovanpå den.- Om inget av dessa tips fungerar för dig så finns det inte mycket som kan göras annat än att ändra teman som kanske inte är möjligt beroende på vilken typ av datorsystem eller programvara du använder.- Det finns ingen universell standard när det kommer till hur genomskinliga mappikoner bör vara så att experiment kan krävas för att hitta en acceptabel nivå av transparens för dina egna behov.- Det är viktigt att komma ihåg att för mycket transparens kan leda till oavsiktlig visuell röran, så var försiktig när du justerar Transparency nivåer.- Säkerhetskopiera alltid filer innan du gör ändringar så om något går fel kan du enkelt återställa dem utan att förlora data.- Var försiktig när du redigerar befintliga filer - även små ändringar sådana som att öka opaciteten kan resultera i stora förändringar när de har sparats.- När du tillämpar Transparency-effekter, se till att det finns tillräckligt med kontrast mellan förgrunds- och bakgrundsfärger, annars kan element bli svåra att se.– För mer information om hur Transparency fungerar med bilder, se vår artikel: Hur lägger jag till transparenseffekter?

Det finns inget definitivt svar eftersom olika människor föredrar olika nivåer av genomskinlighet för sina mappikoner beroende på deras individuella operativsystem, applikationer som används etcetera

Några allmänna tips inkluderar att kontrollera om det finns ett alternativ i Mappalternativ under Windows Vista/7 där dolda filer/mappar visas; alternativt har MacOSX 10 5 och framåt en funktion som heter "Folder Icon Viewer" som gör alla mappar synliga inklusive dolda - dessutom tillåter Linux-distributioner som Ubuntu användare att ändra PNG-filtillägg från vanliga .pngs (.

Kan du ändra genomskinligheten för specifika delar av ikonen, eller är det en allt-eller-inget-inställning?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom transparensen för mappikoner kan justeras per ikon.Det finns dock några metoder du kan använda för att göra din mappikon transparent:

 1. Använd skjutreglaget Transparens i panelen Utseende i Utforskaren i Windows.
 2. Använd skjutreglaget Opacitet i Microsoft Words dialogruta Egenskaper.
 3. Använd ett bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop eller GIMP för att justera opaciteten för ett specifikt lager i en bildfil.
 4. Använd ett gratisprogram som heter Transparent Icons som låter dig ändra transparensen för alla filtyper som stöds (inklusive PNG- och GIF-bilder).

Om du gör dina mappikoner mer transparenta, kommer de fortfarande att synas när du har många filer öppna samtidigt?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på vilken typ av mappikon du använder och hur transparent den är.Om du använder en enfärgad mappikon kommer den fortfarande att vara synlig.Men om du använder en genomskinlig mappikon kan den bli mindre synlig beroende på hur många filer som är öppna samtidigt.I slutändan är det upp till dig att bestämma om det är en bra idé att göra dina mappikoner mer transparenta eller inte.

Kan andra se de ändringar du har gjort i dina mappars ikoner, eller är de bara synliga för dig?

Det finns några sätt att göra dina mappikoner transparenta.

 1. Använd Windows 10 File Explorer's Transparency-funktion.
 2. Använd en app som Pixlr Express eller GIMP för att redigera filtilläggsikonen och ställ in den på en transparensnivå på 50 %.
 3. Ställ in mappvisningsläget i Windows 10 File Explorer till "Detaljvy" och ändra sedan opaciteten för varje mappikon från 100% (standard) till 50%.
 4. Använd tredjepartsverktyg som FolderIconsXP eller FolderOpacity som låter dig justera mapptransparensnivåer per mapp.

När du har ändrat genomskinligheten för en viss mapps ikon, kan du gå tillbaka och ändra den igen senare om du bestämmer dig för att den ska vara mindre/mer transparent?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Beroende på vilket program du använder kan det krävas olika steg eller inställningar för att ändra genomskinligheten för en mappikon.I de flesta fall kan man dock ändra genomskinligheten för en mappikon på ett av två sätt: genom att redigera själva filen (om det är en .png- eller .jpg-fil) eller genom att använda ett program som stöder genomskinliga ikoner (t.ex. som Windows 8s filutforskare).

Om du redigerar själva filen måste du öppna fönstret Egenskaper för din mapp och ändra inställningen för genomskinlighet från dess standardvärde på 100 % till något lägre (till exempel 50 %). När du har gjort dina ändringar, spara dina ändringar och starta om datorn om det behövs.Om du använder ett program som stöder genomskinliga ikoner, välj helt enkelt önskad opacitetsnivå från rullgardinsmenyn och klicka sedan på OK.

Vad händer om du försöker göra en systemfils ikon (t.ex. Den här datorn, papperskorgen) mer transparent - kommer något att hända, eller kommer systemet helt enkelt inte att tillåta det?

Att göra en systemfils ikon mer transparent kan göras genom att ändra transparensnivån i filens dialogruta Egenskaper.Men om du försöker göra detta på en systemfil som normalt inte är synlig (som Den här datorn eller papperskorgen), kommer ingenting att hända - systemet kommer helt enkelt inte att tillåta det.För att göra en systemfil mer transparent måste du först göra den synlig.