Sitemap

Hur kringgår man WSUS-registret?

WSUS bypass regedit är ett sätt att inaktivera eller kringgå WSUS i Windows.Detta kan vara användbart om du vill hantera dina egna uppdateringar eller om du behöver felsöka WSUS-problem.

Det finns några olika sätt att kringgå WSUS-registret, men det enklaste och vanligaste är att använda ett tredjepartsverktyg.Det finns även några inbyggda metoder som du kan använda vid behov.

Om du behöver hjälp med att hitta eller använda ett verktyg från tredje part har vi flera rekommendationer i vår artikel om hur du hittar och använder verktyg från tredje part.

Slutligen finns det även några inbyggda metoder som du kan använda vid behov.Dessa inkluderar att ändra registernyckelns värde, skapa ett startskript och använda grupprincipinställningar.

Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och nackdelar, så det är viktigt att välja en som fungerar bäst för dina behov.

Vad är registernyckeln för WSUS?

Registernyckeln för WSUS är HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.

Den här nyckeln innehåller följande undernycklar:

• wsusServerLocation (DWORD) – Den här undernyckeln anger platsen för WSUS-servern.Standardvärdet är "http://server0

• wsusServerName (DWORD) – Den här undernyckeln anger namnet på WSUS-servern.Standardvärdet är "WSUS".

• wsusClientPort (DWORD) – Den här undernyckeln anger porten på vilken WSUS-klienten ansluter till WSUS-servern.Standardvärdet är 853

• wsusClientAuthenticationLevel (DWORD) – Denna undernyckel bestämmer hur autentiseringsinformation skickas från klienten till WSUS-servern.De möjliga värdena är 0 (ingen autentisering), 1 (grundläggande autentisering) eller 2 (Windows säkerhetsautentisering). Standardvärdet är

• wsusClientProtocolVersion (DWORD) – Den här undernyckeln anger vilken version av Windows Security Authentication Protocol som ska användas av WSUS-klienten vid anslutning till en fjärransluten WSUS-server via TCP/IP.De möjliga värdena är 1 och 2, motsvarande version 1 och 2 av Windows Security Authentication Protocol, respektive.Standardvärdet är

Dessutom innehåller denna nyckel även dessa två nycklar:

• FileShareWatcherEnabled (BOOLEAN) – Om satt till TRUE kommer FileShare Watcher att aktiveras på alla resurser som innehåller uppdateringsfiler för klienter som använder BranchCache-funktionen i Microsoft Windows Vista eller senare operativsystem och uppdateringar från andra källor än Microsoft Update-servrar kommer inte att laddas ner direkt till klienternas lokala hårddiskar men istället cachade på nätverksfilresurser tillgängliga för BranchCache-aktiverade klienter." True betyder att den är aktiverad; false betyder att den inte är aktiverad."

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.FileShareWatcherEnabled=TRUE"Om du vill att dina användare ska använda offlinefiler såväl som onlinefiler måste du aktivera File Share Watcher i WSU-inställningar"Du kan läsa mer om detta här: https ://supportforums .microsoft .com/en-us/thread/2144253?start=0&tstart=0#p214425

 1. contoso.com".
 2. "Registernyckeln för WSUSA bypass regeditis som finns på HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters där det finns en DWORD som heter "EnableOfflineFiles". Om dess värde ställs in på FALSE inaktiveras offlinefilerna dock inte tidigare cachning. då skulle alla uppdateringar som laddas ner från en annan uppdateringskälla än Microsoft Update-servrar fortfarande cache lokalt på klientdatorer även om DisableOfflineFiles var satt till TRUE."false"Inaktivera offlinefiler""true"Aktivera offlinefilerDu kan läsa mer om detta här: https:// supportforum .microsoft .com/en-us/thread/2144253?start=0&tstart=0#p214425"För att inaktivera cachelagring av offlinefiler i WSU:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters"EnableOfflineFiles="false""För att aktivera cachelagring av offlinefiler i LOCAL_ACHEY_ACHEY_ACHEY: \SYSTEM\CurrentControlSet \Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters"EnableOfflineFiles="true"Det finns flera sätt att konfigurera din organisations programvaruuppdateringsinfrastruktur med hjälp av grupprincipobjekt (GPO).Ett sätt är att ställa in ett GPO med en specifik konfiguration för SoftwareUpdate Service Client Settings under Datorkonfiguration > Administrativa mallar > System > Uppdateringshantering.

Var finns WSUS-registret?

WSUS-registret finns i följande sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateWSUS

Du kan använda regedit-verktyget för att visa och ändra innehållet i detta register.För mer information, se Microsoft-artikeln "Hur man använder RegEdit för att hantera Windows Update-inställningar" på

.

Hur redigerar man WSUS-registernycklar?

 1. Öppna "Windows Update Services"-konsolen genom att skriva "wus".
 2. I konsolen "Windows Update Services", klicka på noden "Serverkonfiguration".
 3. På höger sida av fönstret, under "Serveregenskaper", hitta och dubbelklicka på nyckeln som heter "WSUS Server Settings".
 4. I fönstret WSUS Server Settings, under "Configuration Parameters", hitta och dubbelklicka på nyckeln som heter "WSUS Administration Site URL".
 5. I fönstret URL för WSUS-administrationswebbplats skriver du in hela webbadressen till WSUS-administrationswebbplatsen (till exempel: http://server01/wsus).
 6. Klicka på OK för att stänga fönstret WSUS Server Settings.
 7. Dubbelklicka på nyckeln som heter "Standardwebbplats" i den vänstra rutan på Windows Update Services-konsolen för att öppna dialogrutan för egenskaper.
 8. Under "[Webbplats]" i den här egenskapsrutan letar du upp och dubbelklickar på ett värde som motsvarar namnet på din WSUS-administrationswebbplats (till exempel: wsus). Detta kommer att ställa in din webbplats som standard för alla uppdateringar från Windows Update-tjänster - framtida uppdateringar kommer att laddas ner från denna webbplats först innan du laddar ner från andra webbplatser som du kan ha konfigurerat för Windows Update-tjänster.
 9. (Valfritt) För att konfigurera vilka specifika typer av uppdateringar som ska laddas ner från din WSUS-server, under "[Uppdateringstyper]", lägg till nya uppdateringstyper genom att klicka på Lägg till... och ange ett namn för varje ny uppdateringstyp (till exempel: Säkerhet) Uppdateringar), välj en kategori för den uppdateringstypen (till exempel: Microsoft-produkter) och klicka sedan på OK..
 10. (Valfritt) För att ange vilka datorer som ska få säkerhetsuppdateringar först, välj en eller flera datorer i Active Directory Domain Services (AD DS) genom att klicka på deras namn i AD DS Object Explorer , högerklicka på dem och välja Egenskaper . På fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för den valda datorn klickar du på knappen Sök efter uppdateringar . Att välja flera datorer är också möjligt genom att använda jokertecken (*). När du har lagt till eller valt datorer trycker du på Verkställ längst ned i dialogrutan.
 11. (Valfritt) För att ange hur ofta säkerhetsuppdateringar ska kontrolleras för varje utvald dator, välj ett alternativ från rullgardinsmenyn under Tillåt kryssrutan. Alternativen är Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årlig. Om du vill konfigurera automatiskt uppdateringsbeteende utan att manuellt behöva söka efter uppdateringar varje dag/vecka/månad etc., använd alternativet Sök automatiskt efter uppdateringar istället.
 12. (Valfritt) Om du vill att användare som inte är inloggade på domänkontrollanter när de försöker installera säkerhetskorrigeringar via Windows Update-tjänster med funktionen Automatiska uppdateringar aktiverade med grupprincipinställningar aktiverade, avmarkera kryssrutan Aktivera grupprincipbearbetning som finns under avsnittet Säkerhetsalternativ. Tryck på Verkställ längst ned i dialogrutan när du har gjort ändringar.
 13. (Valfritt) För att inaktivera automatisk identifiering av nödvändiga programvarukomponenter under installationsprocessen via funktionen Automatiska uppdateringar aktiverad med grupprincipinställningar aktiverade, avmarkera sedan Aktiverad komponentdetekteringsinställning som finns under avsnittet Säkerhetsalternativ .. Tryck på Verkställ längst ned i dialogrutan när du har gjort ändringar.

Vilka är konsekvenserna av att redigera WSUS-registernycklar?

Det finns några potentiella konsekvenser av att redigera WSUS-registernycklar.Det mest uppenbara är att du kan skada din WSUS-server.Att redigera fel nyckel kan också få din dator att sluta svara eller till och med krascha.Dessutom, om du tar bort en nyckel från registret, kommer det att vara svårt (om inte omöjligt) för WSUS att återställa dess inställningar till deras tidigare tillstånd.Slutligen är vissa Windows-funktioner (som BitLocker) beroende av att vissa registernycklar ställs in på ett specifikt sätt.Om du ändrar dessa nycklar utan att riktigt förstå hur de fungerar, kanske ditt system inte fungerar som avsett.

Finns det något sätt att återställa WSUS-registerinställningarna?

Ja, det finns ett sätt att återställa WSUS-registerinställningarna.Detta bör dock endast göras som en sista utväg efter att alla andra försök har misslyckats.

Några vanliga orsaker till problem med Windows Update inkluderar felaktiga installationsfiler, föråldrade programvaruversioner, inkompatibla hårdvarudrivrutiner och otillräckliga systemresurser som minne eller diskutrymme." Kan jag använda WMI-skript för att automatisera uppgifter relaterade till uppdatering av mina datorers programvara?

WMI-skript kan användas för att automatisera uppgifter relaterade till uppdatering av datorprogram, men de bör endast användas av erfarna administratörer som förstår hur WMI fungerar." Hur vet jag om jag behöver hjälp med att felsöka min dators anslutningsproblem med Microsoft Updates?

Om du upplever anslutningsproblem när du försöker installera eller uppdatera Microsoft Updates på din dator kan det vara nödvändigt att kontakta ditt IT-supportteam för hjälp." Kan jag inaktivera uppdateringar helt på min dator?"Nej - att inaktivera uppdateringar helt på din dator kommer inte att lösa några underliggande problem och kan potentiellt resultera i mer skada än nytta." lösningar eftersom dessa uppdateringar ofta fixar vanliga problem.""Jag har problem med att ansluta min dator till Microsoft Updates - vad kan jag göra?"Det finns många saker du kan prova om du har problem med att ansluta din dator till publikationer via uppdateringstjänsten, inklusive att kontrollera om det finns uppdaterade drivrutiner och att verifiera att nätverksmiljön är sund."

 1. Börja med att öppna Windows Registereditorn (regedit). Navigera till följande nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdate Högerklicka på WindowsUpdate och välj Nytt > DWORD (32-bitars) Värde Namnge det nya värdet "ResetWSUS" och ställ in dess värde till Stäng registerredigeraren Starta om din dator Försök att installera eller uppdatera WSUS igen Om du fortfarande har problem med WSUS kan det bli nödvändigt att återställa WSUS-registerinställningarna För mer information om hur du återställer WSUS-registerinställningarna, se vår artikel här: http://wwwmicrosoft... wsus/en-us/articles/reset-wsus-registry Obs: Det är viktigt att komma ihåg att alla ändringar som görs i Windows Update-inställningarna i regedit kommer att träda i kraft direkt efter att du stänger regedit och startar om din dator - så se till att du är nöjd med dina ändringar innan du sparar dem!Om du behöver hjälp med att konfigurera eller använda Windows Update, kontakta ditt IT-supportteam för hjälp." Finns det något sätt att återställa WSUS-registerinställningarna?"Ja, det finns ett sätt att återställa WSUS-registerinställningarna om det behövs, men detta bör endast göras som en sista utväg efter att alla andra försök har misslyckats." Vilka är några vanliga orsaker till problem med Windows Update?
 2. OpenWindowsUpdateAndConfigureNotificationSettings Under Allmänt, avmarkera båda rutorna bredvid kategorin "Uppdateringar från Microsoft"Klicka på OK."Varför får jag ett felmeddelande när jag försöker ansluta min dator till offentliga utgåvor av MSU?Offentliga utgåvor av MSU kräver ett abonnemang för att inte kunna kontakta användare utanför premiumprenumerationsområdet. (Till exempel: USEnglishPremium-prenumeranter kan inte ansluta med internationella engelska MSUs).

Hur ändrar man WSUS-serverinställningar i registret?

Om du vill konfigurera inställningarna manuellt på din WSUS-server endast för ActiveSync-synkronisering bör du ställa in AutoConfig till 0 i steg 7 ovan innan du klickar på OK.

 1. Öppna Windows Registereditorn genom att klicka på Start, skriva regedit i sökrutan och trycka på Enter.
 2. I registerredigeraren, navigera till: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateActiveSync.
 3. I den högra rutan på den här nyckeln skapar du ett nytt DWORD-värde som heter "AutoConfig" med värdet 1 (detta kommer att aktivera automatisk konfiguration).
 4. Stäng registerredigeraren.
 5. Öppna Serverhanteraren på din WSUS-server och klicka på Verktyg > WSUS-administrationskonsol .
 6. Under Servrar väljer du din WSUS-server och klickar på Egenskaper.
 7. Under Sync Settings ändrar du AutoConfig till 0 (detta inaktiverar automatisk konfiguration). Klicka på OK .

Vad är syftet med inställningen Anslut inte till någon Windows Update Internet-platsregister?

Den här registerinställningen hindrar Windows Update från att ansluta till Internet för att hämta uppdateringar.Om du inaktiverar den här inställningen kommer Windows Update att försöka ansluta till Internet varje gång den söker efter uppdateringar.Detta kan öka din dators bandbreddsanvändning och processorkraft.

Registerinställningen Anslut inte till någon Windows Update Internet-platser finns i följande nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate

Om du vill aktivera eller inaktivera den här inställningen, följ dessa steg:

Figur A: Fönstret Nyckel och värden i RegEdit

Figur B: DWORD-värdet med namnet "DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations" i RegEdit

Figur C: DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations DWORD-värdet satt till 1 i RegEdit

 1. Öppna Start-menyn och skriv regedit i sökrutan.
 2. Klicka på OK när regedit öppnas.
 3. I den vänstra rutan i regedit, klicka på Nyckel och värden under REGISTRY-undernyckeln, som visas i figur A nedan:
 4. Dubbelklicka på DWORD-värdet med namnet "DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations" (eller ändra dess värde om det finns), som visas i figur B nedan:
 5. Om du vill aktivera eller inaktivera den här inställningen, ställ in dess värde till 1 (aktiverad) eller 0 (avaktiverad). Klicka på OK när du är klar med dina ändringar, som visas i figur C nedan:
 6. Stäng regedit genom att klicka på Arkiv > Avsluta Regedit på huvudmenyraden eller trycka på F11 på tangentbordet.

Varför skulle du vilja inaktivera eller kringgå WSUS-uppdateringar?

Det finns några anledningar till varför någon kanske vill inaktivera eller kringgå WSUS-uppdateringar.Vissa människor kanske inte vill ta emot uppdateringar från WSUS eftersom de anser att uppdateringarna är för viktiga eller tillräckligt viktiga för att installera manuellt.Andra kanske helt enkelt inte kan ansluta till WSUS och skulle hellre uppdatera sina datorer med alternativa metoder.Hur som helst kan inaktivering eller förbikoppling av WSUS-uppdateringar ge ett visst mått av säkerhet eller bekvämlighet för användaren. Hur inaktiverar eller kringgår du WSUS-uppdateringar?Det finns några olika sätt att inaktivera eller kringgå WSUS-uppdateringar.Det enklaste sättet är att öppna Windows Update-inställningarna i Windows 10 och ställa in alternativet Ladda ned uppdateringar automatiskt till Av.Detta kommer att förhindra att Windows 10 laddar ner några nya uppdateringar från WSUS och kommer istället att förlita sig på manuella nedladdningar från Microsoft Update-servrar.En annan metod är att använda ett tredjepartsverktyg som WUSABSI som låter dig skanna din dator efter föråldrad eller sårbar programvara och sedan automatiskt ta bort dem från ditt system med en automatisk borttagningsprocess för uppdateringar.Slutligen kan du också använda regedit på din dator för att inaktivera specifika funktioner i Windows Update-tjänsten som att söka efter nya programversioner, ladda ner patchar och skicka meddelanden om tillgängliga uppdateringar. Finns det något jag bör tänka på när jag inaktiverar eller kringgår WSUS?Ja, det finns några saker som du bör tänka på när du inaktiverar eller kringgår WSUS-uppdateringar.Se först till att du har säkerhetskopior av alla dina viktiga data innan du inaktiverar eller kringgår WSUS-uppdateringar eftersom detta kan resultera i förlorad information om något går fel under processen.Additionally, be aware that by disablingorbypassingWSUSServiceyoumaylosetheabilitytoinstallnewupdatesfromMicrosoftUpdateandworse yetyoumayexperiencefaultysoftwareinstalledonthelinuxsystemswhichcouldresultintroubleoperatingyourcomputerindefinitelyorleadtotranscendentaldamage.(FormoreinformationondisablingandbypassingsupportforWindowsupdateseattheregistrykey "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate".)What other steps do I need take in order for my computer notto receive any more updated via wsus?

Utöver de ovanstående uppdateringarna, kan du behöva tillhandahålla mer information från datorn:

- Vilken typ av dator är vår dator (bärbar dator, stationär, surfplatta)

- Är dina OS och appar uppdaterade?Om inte, vad kan det bero på?

- Är datorn ansluten till Internet?Om inte, vad kan tillhöra den anslutning som krävs från Microsoft Update Servers?

- Hur många användare använder för närvarande PC:n för arbete/utbildningsändamål.

Hur kan jag se om min dator använder en lokal eller fjärransluten WSUS-server för uppdateringar?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Beroende på din specifika situation kan du kanske se vilken typ av server din dator använder genom att titta på inställningarna i Windows Server Update Services (WSUS) eller genom att använda ett tredjepartsverktyg.

Om din dator använder en lokal WSUS-server måste du verifiera att uppdateringarna laddas ner från den servern och inte från en fjärrkälla.För att göra detta, öppna Windows Server Update Services (WSUS) Manager och välj fliken "Inställningar".Se till att rutan bredvid "Lokal server" är markerad under "Uppdatera källa".Om din dator använder en fjärransluten WSUS-server måste du avgöra om uppdateringarna dras ned från den servern automatiskt eller om du måste initiera uppdateringsprocessen manuellt.För att automatisk uppdatering ska fungera måste både din lokala WSUS-server och fjärrservern WSUS ha konfigurerats som en del av en Active Directory Domain Services-miljö (AD DS).Du kan använda Microsofts Support Lifecycle Management Toolkit (SLM) 2012 R2 för AD DS-distributionsvägledning eller ett annat tredjepartsverktyg som Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 SP1 Deployment Guide - Using Group Policy Objects for Updates . Om du inte kan avgöra om uppdateringar dras ner automatiskt eller inte, måste du troligen konfigurera din dator så att den ansluter direkt till den fjärranslutna WSUS-servern istället för att förlita sig på automatiska uppdateringar.För att göra detta, öppna Inställningar > Kontrollpanelen > Administrativa verktyg > Nätverksanslutningar och högerklicka på anslutningen som är kopplad till din WSUS-instans.Härifrån väljer du Egenskaper och under "Anslutningstyp" väljer du "Serveranslutning".På fliken Allmänt ställer du in "Använd SSL/TLS" till "Ja.