Sitemap

Hur avinstallerar du Linux-appar på Chromebook?

Den här guiden visar hur du avinstallerar Linux-appar på en Chromebook.

Följ dessa steg för att avinstallera en Linux-app på en Chromebook:

 1. Öppna Chrome Web Store och sök efter appen du vill avinstallera.
 2. Klicka på appens lista i butiken.
 3. På sidan för appinformation klickar du på knappen "Avinstallera" bredvid appens namn.
 4. Följ anvisningarna för att avinstallera appen.
 5. Starta om din Chromebook om du uppmanas att göra det efter att du har avinstallerat en app.

Vad är processen för att avinstallera Linux-appar på Chromebook?

Det finns några olika sätt att avinstallera Linux-appar på en Chromebook.Du kan använda Chrome Web Store, kommandoraden eller startprogrammet.

Så här avinstallerar du en Linux-app från Chrome Web Store:

Så här avinstallerar du en Linux-app från kommandoraden:

Så här installerar du en ny Linux-app på en Chromebook-enhet utan att förlora data som redan finns lagrad där:

 1. Öppna Chrome Web Store och sök efter din app.
 2. Klicka på appens lista i butiksfönstret.
 3. På sidan med appdetaljer klickar du på knappen Avinstallera längst upp till höger på skärmen.
 4. En bekräftelsedialogruta visas där du uppmanas att bekräfta ditt beslut att avinstallera appen.Klicka på knappen Avinstallera igen för att slutföra avinstallationsprocessen.
 5. Öppna Terminal (Ctrl+Alt+T) och skriv "sudo apt-get remove" varär namnet på din önskade linux-applikation installerad på din Chromebook-enhet.(Till exempel "sudo apt-get remove firefox") Tryck på Enter-tangenten efter att ha skrivit kommandot ovan och vänta på svar från systemet som indikerar framgångsrik borttagning av linux-applikationen (vanligtvis tar det mindre tid än 5 sekunder).Skriv "sudo reboot" i terminalen om du vill starta om din Chromebook-enhet efter att du tagit bort Linux-applikationen (det är inte obligatoriskt men rekommenderas).Efter omstart, kontrollera om borttagen linux-applikation inte längre är synlig i applikationsmenyn under Google Play Store eller onlinebutik som Amazon etc.. Om inte, upprepa steg 1-3 med nyinstallerad linux-applikation och fortsätt slutligen med nästa steg nedan, vilket kommer att hjälpa du installerar en ny linux-applikation på samma Chromebook-enhet utan att förlora någon data som redan finns lagrad där.
 6. Gå till Google Play Store eller Amazon Appstore och sök efter önskad Linux-applikation där.(till exempel: sudo apt-get install firefox ) När du hittat den klickar du på knappen Installera bredvid dess lista och följer instruktionerna som visas där.(till exempel: öppna webbläsaren Firefox. när installationen är klar).

Hur tar du bort en Linux-app från din Chromebook?

Om du använder en Chromebook finns det en god chans att du har installerat några Linux-appar.Dessa appar kan vara användbara, men de kan också ta upp utrymme på din enhet och ibland är de svåra att avinstallera.Den här guiden visar hur du tar bort en Linux-app från din Chromebook.

Öppna först webbläsaren Chrome på din Chromebook och gå till App Store eller Play Store.Om du inte ser App Store eller Play Store på skärmen kan du försöka söka efter "Chromebook App" i Googles sökfält.

När du har hittat appen som du vill ta bort klickar du på den.Du kommer då att se en lista med alternativ högst upp på skärmen.

Ett av dessa alternativ är "Ta bort från enhet".Klicka på det här alternativet så börjar Chrome ta bort appen från din Chromebook.

Om du har några frågor om hur du avinstallerar en Linux-app från din Chromebook får du gärna fråga i kommentarerna nedan eller online på våra forum .

Hur tar man bort/tar bort en Linux-app från Chromebook?

1.Öppna Chrome-webbläsaren på din Chromebook och ange "chrome://apps" i adressfältet.2.På appsidan, hitta appen du vill ta bort och klicka på den.3.Välj "Ta bort från enheten" på appens huvudmeny.4.Om du uppmanas att bekräfta borttagningen, klicka på Ta bort från enhet.5.När appen har tagits bort kan du stänga Chrome om du är klar med den.6.Så här installerar du om en linux-app på Chromebook:1.Öppna Chrome och ange "chrome://apps" i adressfältet2.På appsidan, hitta appen du vill installera och klicka på den3.Välj "Lägg till på enhet" på appens huvudmeny.4.Om du uppmanas att bekräfta installationen klickar du på Lägg till i enhet5.Den nya versionen av appen kommer att installeras på din chromebook6.. För att avinstallera en befintlig linux-app från chromebook:1.. Öppna Chrome och ange "chrome://apps" i adressfält2.. Hitta app du vill ta bort och klicka Det 3.. Välj alternativet Ta bort från enhet 4Om du är bekräftad att ta bort appen kommer den att tas bort från din Chromebook och slutligen stänga Chrome när du är klar med att avinstallera appar7.......

Hur avinstallerar jag Linux-program (program) som körs på min Chromebook?

Så här avinstallerar du Linux-applikationer (program) som körs på din Chromebook:

-Öppna webbläsaren Google Chrome och skriv "chrome://apps" i adressfältet;

-På appsidan som öppnas, leta reda på önskad applikation och klicka sedan på den;

-Gå vidare och välj alternativet "Ta bort från enhet" på huvudmenyn för programmet som valts ovan;

-Om du tillfrågas om bekräftelse trycker du på "Ta bort från enhet"-knappen; *Obs: När den avinstallerade applikationen är borta, glöm inte att stänga Google Chromium också!*

Så här installerar du om en Linux-applikation på din Chromebook:

-Öppna webbläsaren Google Chromium och skriv sedan "chrome://apps" i adressfältet;

-På appsidan som öppnar leta efter önskad applikation och klicka sedan på den;

- När du har hittat trycker du på knappen "Lägg till på enhet" som lägger till nyinstallerad applikation på din Chromebook;

-Om du tillfrågas om bekräftelse klickar du på knappen "Lägg till i enhet", annars startar installationsprocessen automatiskt.

Kan du avinstallera linux-appar på Chromebook?

Ja, du kan avinstallera linux-appar på Chromebook.Det finns några sätt att göra detta beroende på appen och din Chromebooks operativsystem.

För det första kan vissa appar ha ett "avinstallationsalternativ" i sina menyer eller fönster.Om så är fallet, klicka på den och följ instruktionerna.

För det andra kommer många chromebooks med ett inbyggt "Linux App Uninstaller"-verktyg som du kan använda för att avinstallera specifika Linux-appar.Öppna bara appstartprogrammet (ikonen i det nedre vänstra hörnet av skärmen), välj appen du vill avinstallera och tryck på knappen "Avinstallera".

Slutligen kan vissa appar kräva manuell borttagning via terminal- eller kommandoradsverktyg.Om du till exempel installerade en app från en .zip-fil istället för från Google Play Butik, måste du först extrahera dess filer och sedan ta bort dem med hjälp av terminal- eller kommandoradsverktyg.

Hur blir man av med Linux-appar på Chromebook?

Det finns några sätt att avinstallera Linux-appar på Chromebook.

 1. Öppna sidan chrome://extensions i din webbläsare och inaktivera eventuella tillägg som du inte längre behöver.
 2. Ta bort linux-appens mapp från din Chromebooks lagringsenhet (vanligtvis C:).
 3. Använd kommandot "sudo apt-get remove" för att avinstallera appen från din Chromebooks programvarulager.
 4. Använd kommandot "sudo rm -rf /usr/local/share/applications/*" för att ta bort alla programfiler på din Chromebooks hårddisk, inklusive alla konfigurationsfiler eller data som användes av appen.

Vad är det bästa sättet att avinstallera Linux-appar på Chromebook?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa sättet att avinstallera Linux-appar på en Chromebook kommer att variera beroende på din specifika enhet och konfiguration.Några tips om hur man avinstallerar linux-appar på Chromebook kan dock inkludera att använda Chrome Web Store-appen, söka efter och ta bort enskilda applikationer från Linux-appstartaren eller använda ett kommandoradsverktyg.

För att lära dig mer om att avinstallera linux-appar på Chromebook, läs vår guide nedan:

Hur man avinstallerar Linux-appar på Chromebooks (Chromebook)

 1. Starta Chrome Web Store-appen.
 2. I sökfältet högst upp på sidan skriver du "avinstallera" och trycker på Retur.
 3. På sidan "Avinstallera applikationer" som visas, välj alla applikationer du vill ta bort och klicka på Avinstallera.

Är det möjligt att avinstallera linux-appar på chromebooks?

Ja, det är möjligt att avinstallera linux-appar på chromebooks.Denna process kan dock variera beroende på appen och Chromebook-modellen.Innan du avinstallerar en linux-app, se till att läsa instruktionerna nedan för din specifika Chromebook-modell.

Så här avinstallerar du en linux-app på en Chromebook:

Om du har problem med att ta bort ett program från din Chromebook, följ dessa felsökningstips:

 1. Öppna Chrome-webbläsaren på din Chromebook och gå till https://developer.chrome.com/apps/manage På sidan Apps Manager letar du reda på appen du vill avinstallera. På sidan Appinformation klickar du på Avinstallera. Om du uppmanas av Chrome, bekräfta att du vill avinstallera appen Klicka på Avinstallera Appen kommer nu att avinstalleras från din Chromebook Om du har flera versioner av en app installerad (till exempel en äldre version av en app och en nyare version), frågar Chrome vilken version du vill ta bort Klicka på Ta bort Den äldre versionen av appen kommer nu att tas bort från din enhet. Upprepa steg 1-8 för alla andra appar som du vill avinstallera 11] Stäng Apps Manager 12] Starta om din chromebook 13] Öppna Apps Manager efter omstart. igen och alla nyligen avinstallerade appar bör visas där 14] Du kan nu ta bort alla oönskade appar från din enhet 15] Tack för att du använder Google Chromebox!
 2. Se till att både Chrome och applikationen är uppdaterade Avaktivera kontroll av användarkonto (UAC): När UAC är aktiverat i Windows 8 eller senare operativsystem kan det hindra användare från att ta bort applikationer utan att först ange administratörsrättigheter Aktivera utvecklarläge i Chrome OS: För att aktivera utvecklarläget tryck Ctrl+Alt+D Starta om datorn Rensa cache och cookies Kontrollera om behörigheterna är korrekt inställda Prova olika borttagningsmetoder som att trycka på Kommando+Skift+Delete eller gå till Programhantering (Appar > Alla applikationer > Hantera installerade applikationer). Observera att vissa applikationer kanske inte fungerar korrekt när de körs i utvecklarläge, så se till att säkerhetskopiera viktig data innan du fortsätter med det här steget. Inaktivera Säker webbsökning. Återställ Firefox. Återställ IE. Rensa lokal data. Ta bort cookies. Återställ webbläsarinställningar .. Installera om applikation från butik .. Använd tillägg som är kända för att fungera med denna applikation ...Kontakta din systemadministratör för hjälp...Utför en hård återställning...Återställ standardinställningar .. Ändra starttyp 2.. Kör som admin 2....Utför en systemskanning 2.....Sök efter skadliga filer 2......Aktivera intrångsdetektering och förebyggande 2......Inaktivera webbkamera 2.......Uppdatera enhetsprogramvara 2........Stäng av automatiska uppdateringar 2.......Säkerhetskopiera din dator 2.....Koppla från Internet 2....Uppdatera din webbläsare 3......Starta om datorn 3......Återställ fabriksinställningar 3.....Radera din enhet helt 3.....Formatera enhet 3............Installera om operativsystem 3............Reparera eller byt ut maskinvara 3............Återställ raderade filer 3...............Överför filer mellan datorer 3...............Återställ bilder 3................Säkerhetskopiera foton och videor 4................................Felsök trådlösa problem 4................................Felsöka Bluetooth-problem 4................................Felsöka nätverksanslutningar 4...................................Ändra skärmupplösning 4...................................Justera ljudvolym 4...................................Justera strömalternativ 4.........................................Konfigurera tidszon 4.........................................Ändra tangentbordslayout 4...................................Ställ in startsida 4...................Aktivera Google Nu 5...................Slå på blixt 5.................Ta bort blockerade webbplatser 5.................Begränsa webbplatser 5.......Aktivera inkognitosurfning 5.......Blockera specifika webbplatser 5.......Skapa ett nytt lösenord 5.................Logga ut från konton 5.................Aktivera tvåfaktorsautentisering 5.................Installera en app 5............Förnya prenumeration 6............Hantera bokmärken 6............Exportera bokmärken 6...............Byt namn på en fil 6...............Ladda upp en fil 6...............Skriv ut 6.................Skicka e-post 6...............Ställ in skrivbordsbakgrund 6.......

Varför skulle du vilja avinstallera en Linux-app från din Chromebook?

Det finns några anledningar till varför du kanske vill avinstallera en Linux-app från din Chromebook.Till exempel om appen inte längre uppdateras eller om du helt enkelt inte använder den längre.Du kan också avinstallera Linux-appar om du har problem med dem.Så här gör du:1) Öppna Chrome Web Store på din Chromebook och sök efter appen som du vill avinstallera2) Klicka på appens ikon3) På sidan Appinfo klickar du på Avinstallera4) Följ instruktionerna som visas5) När avinstallationsprocessen är klar, stäng Chrome Web Store6) Starta om din ChromebookOm du behöver hjälp med att avinstallera en app, kontakta oss på [email protected]

.Hur lätt är det att avinstallera Linux-appar på en Chromebook 10 Reasons why) Jämförelse)?

Anledningar till varför någon kanske väljer att inte installera en Linux-app:

 1. Öppna Chrome Web Store på din Chromebook och sök efter appen du vill avinstallera.
 2. Klicka på appens ikon för att öppna dess informationssida.
 3. På informationssidan klickar du på de tre raderna i det övre vänstra hörnet av fönstret och väljer Avinstallera från menyn som visas.
 4. En bekräftelsedialogruta visas som frågar om du vill avinstallera alla appens datafiler också.Om så är fallet, klicka på Ja för att fortsätta med att avinstallera det helt.
 5. Appen kommer att avinstalleras från din Chromebook och alla associerade datafiler kommer att raderas.
 6. Om du bara vill ta bort vissa datafiler som är associerade med en app kan du göra det genom att välja dessa filer och klicka på Ta bort filer från menyalternativet Avinstallera istället.
 7. .Om du har flera appar installerade på din Chromebook som använder Linux-kod men du inte vill att alla avinstalleras på en gång, kan du välja var och en individuellt och avinstallera den på detta sätt.
 8. De kanske inte har tillgång till en dator som kör Linux eller så känner de sig kanske inte bekväma med att använda den; De kanske redan har ett adekvat urval av Windows-baserade appar tillgängliga; De kanske inte behöver eller vill ha alla funktioner som erbjuds av en viss Linux-app; De kanske upptäcker att användningen av ett Windows-baserat tangentbord och mus gör det bekvämare att arbeta med en Linux-applikation; Vissa Linux-applikationer är designade för användning med specifika typer av hårdvara (till exempel grafikplattor), medan andra applikationer är mer generella; Många programvarupaket som ingår i Ubuntu- eller Debian-distributioner är fri programvara och därför tillgängliga utan kostnad, medan vissa betalversioner av populära Linux-appar är tillgängliga; Det finns ingen garanti för att alla Linux-applikationer som för närvarande är tillgängliga kommer att fortsätta att utvecklas eller stödjas under kommande år.; 8) Vissa uppgifter som videoredigering eller spel som kräver höga prestandanivåer kan inte utföras på ett tillfredsställande sätt med de flesta vanliga GNU/Linux-distributioner.; 9 ) Att installera nya programuppdateringar kan ofta vara svårt om det görs manuellt; 10) Vissa proprietära filformat som används av många kommersiella programvarupaket kan inte öppnas eller redigeras med de flesta GNU/Linux-distributioner., etc...

11Avinstallera Ubuntu Software Center-paket (Linux-appar) från din Chromebook - OMG!Krom!?

Om du använder en Chromebook är chansen stor att du har installerat någon Ubuntu-programvara.Men vad händer om du vill avinstallera dessa applikationer?Så här gör du på en Chromebook!

Det första du behöver är Ubuntu Software Center.Om den inte redan är öppen klickar du på appstartaren i det nedre vänstra hörnet av skärmen och söker efter "Ubuntu Software Center".När den är öppen klickar du på fliken "Program" högst upp i fönstret.Hitta och välj sedan något av de program som du vill avinstallera. (Kom ihåg: Du kan alltid installera om dessa appar senare om du bestämmer dig för att de är värda att behålla!) För att avinstallera ett program, klicka helt enkelt på dess ikon och tryck sedan på knappen "Avinstallera". (Du kan bli ombedd att bekräfta denna åtgärd.) Slutligen, se till att alla dina valda program har avinstallerats genom att klicka på deras ikoner igen och trycka på "OK.