Sitemap

Hur byter man namn på ett lager i Clip Studio?

Det finns några sätt att byta namn på ett lager i Clip Studio:

ewfolder

Hur byter man namn på ett lager i Clip Studio?

Det finns flera sätt att byta namn på ett lager i Clip Studio:

 1. Klicka på namnet på lagret du vill byta namn på och skriv ett nytt namn i textrutan bredvid.Dubbelklicka på lagrets namn för att öppna dess egenskapsfönster.Ändra namnet på lagret i fönstret Egenskaper.Använd ett av Clip Studios klippverktyg, till exempel Flyttverktyget eller Rektangulärt markeringsverktyg, för att markera allt innehåll på ett namngivet lager och ändra sedan dess namn i det verktygets egenskapsfönster.Högerklicka (eller Ctrl+klicka) på ett objekt på din tidslinje och välj "Byt namn på lager från markering."Öppna Redigera > Inställningar > Allmänt och ange ett nytt namn för ditt projekt i fältet "Namn".I Windows, högerklicka (eller Ctrl+klicka) var som helst i din projektfil och välj "Ny mapp."Namnge den här mappen efter ditt projektfilnamn (till exempel MyProject_Renamed). Kopiera alla dina lager till den här nya mappen (inklusive eventuella kapslade mappar). Byt namn på varje kopierat lager med någon av dessa metoder: I Windows dubbelklickar du på en tom plats i denna nyskapade mapp och skriver ett nytt filnamn för ditt projekt (till exempel MyProject_Renamed). Alla lager i denna nyskapade mapp kommer att döpas om enligt detta nya filnamn I Mac OS X eller Linux, använd Finders Arkiv-menyalternativ "Hämta info" på varje kopierat lager och ändra dess filnamn där I iOS-enheter som kör Apples iOS 9-programvara eller senare , tryck en gång nära en bildminiatyr i albumvyn och använd sedan Inställningar > Foton och videor > Importera/exportera → Exportera bildbibliotek ... som PNG-filer ... Filnamn som ... För att exportera alla bilder som finns i det albumet som PNG-filer med filnamn som matchar deras respektive filnamn i det albumet På macOS Sierra 10 Yosemite eller senare: Dra alla importerade bilder till ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin
 2. Byt namn på den här nyskapade mappen ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin. Alla lager i denna nyskapade mapp kommer att döpas om enligt deras motsvarande plugin-filnamn - till exempel myproject_named blir myprojectplugin_namedOm du byter namn flera lager samtidigt: Markera dem alla först Högerklicka (eller Ctrl+klicka), välj sedan "Byt namn på lager..." från clipstudio tredjepartsverktyg. Det fjärde alternativet är "Skapa ny grupp" som skapar en grupp för valda lager om det behövs. alternativet är "Kopiera valda lager till denna grupp". På så sätt kan du klistra in samma lager med olika namn i samma grupp utan att ändra originalnamn Hoppas det hjälper!Om inte, låt mig veta så jag kan förbättra det!Med vänliga hälsningar!
 3. ) Klicka på namnet på lagret du vill ha inställningar och skriv ett nytt namn i textrutan bredvid egenskapsfönstret
 4. ) Dubbelklicka på lagrets namn för att öppna dess egenskapsfönster
 5. ) Ändrade namnet på lagret i egenskapsfönstret
 6. )Använd den ena av klippstudions pallensomsomMoveToolorsquareMarqueeToolför atttestvälja alltinnehålletpålagretochändranamnetiattverktygetsegenskapsfönster
 7. )Högerklickad (eller kontrollklickad)—beroende på enhetens design—på vilket objekt som helst på den linjära tidslinjen och valt “Rename LayerfromSelection”från redigerarens preferenser.

Vad är processen för att byta namn på lager i Clip Studio?

För att byta namn på ett lager i Clip Studio, följ dessa steg:

 1. Öppna lagret du vill byta namn på och markera det genom att klicka på dess namn i panelen Lager.
 2. I egenskapspanelen klickar du på knappen Byt namn (eller tryck på F.
 3. Skriv in det nya namnet för ditt lager och tryck på Enter/Retur.
 4. Om du vill behålla det ursprungliga namnet på ett lager skriver du det i fältet Namn och trycker på Enter/Retur.
 5. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stänga egenskapspanelen.

Hur kan du ändra namnet på ett lager i Clip Studio?

Det finns några sätt att byta namn på ett lager i Clip Studio:1.Dubbelklicka på lagernamnet i panelen Lager för att öppna dialogrutan Lageregenskaper.2.I dialogrutan Lageregenskaper klickar du på knappen Byt namn och skriv ett nytt namn för lagret.3.Högerklicka (eller Ctrl-klicka) på lagernamnet i panelen Lager och välj Byt namn på snabbmenyn.4.Klicka och dra ett av lagren under det på plats så att det täcker en del av sin grannes namn, skriv sedan ett nytt namn för ditt lager i fältet Namn längst ned på panelen Lager.5.För att ändra alla förekomster av ett visst ord eller en viss fras inom en grupp av lager, använd Quick Mask-läget (se "Hur använder jag Quick Mask-läget?" på sidan 97).6.För att dölja alla lager utom ett, välj Alla synliga lager från Visa > Visa alla lager i Clip Studio > Redigeringsläge innan du redigerar några lageregenskaper.7..Om du vill ta bort ett lager markerar du det i någon av listan och trycker på Delete (eller väljer Arkiv). > Ta bort).8..För att slå samman två eller flera lager till ett, välj först varje lager du vill inkludera och välj sedan Sammanfoga synligt från genvägsmenyn som visas när du högerklickar (eller Ctrl-klickar) på dem på deras individuella namn i din Lagerpanel.( Ifyou onlywanttomergeonelayerintoanotherwithoutchangingitsname,simplychooseMerge Visiblefromtheshortcutmenu.)9..You can also paste an image or video clip ontoa namedlayerbyselectingitin yourLayerspanelandpressingPaste.(Ifyou'reusingWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,clickingPasteinsteadofpressingitwillcopytheclipontothenamedlayerinsteadofmovingitthere.)10..Whenyou'redonerenaminglayersintClipStudio,selectAllvisiblelayersfromView>Show All LayersofClipStudio>EditModeanddeleteallofthelastonesex ceptforthelayerthathasbeenrenamed.(Onewillbeleftinthistmodewiththelayerthathasnthenewname.)11.-InWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandchooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]12.-InMacOSX[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandalsochooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]13.- Tochangeacollectionoflayersintheworldwideweb[hold down ] while clicking on anylayeredesktopiconinyourbrowserwindowtogetaclickableCopy Of Selected Layer option;thentypealetterfortheselectedlayer'snameanda pressEnter.[The Copy Of Selected Layeroptionwillbeconsideredpressedevenifaclickerdoesn'treleaseHold Down .][Note:Thismethoddoesn'tworkifyouareusingAdobeIllustrator CC 2018 orotherversionsofAdobe IllustratorbecausethoseprogramsrequireadifferentwaytocopyapictureontoadelayedLayer.]14-.Open acollectionofimageswhichyou've sparas som JPEG-filer (.jpg) genom att välja Arkiv > Öppna senaste bildsamling... från Clip Studios huvudfönster; skriv sedan in en bokstav för den valda bildens filnamn och tryck på Enter.[Fältet Nytt namn kommer att vara förfyllt med eller filnamnet utan textension ifitisanimagewsom har sparat en filhanterare som har en sådan tjänst som 5-orika.foto.

Är det möjligt att byta namn på lager i Clip Studio?

Ja, det är möjligt att byta namn på lager i Clip Studio.För att byta namn på ett lager, öppna lagret i fråga och klicka på namnet på det önskade lagret under panelen Lager.Du kan sedan skriva in ett nytt namn för lagret och trycka på Enter/Retur för att bekräfta ditt val.

Varför skulle du behöva byta namn på ett lager i Clip Studio?

När du vill byta namn på ett lager i Clip Studio är det bra att veta varför du skulle behöva göra detta.När du skapar ett nytt klipp i Clip Studio är det första lagret som skapas "Clip"-lagret.Det är här allt ditt videoinnehåll bor - själva videoklippet och alla lager som är associerade med det (som ljudspår, titlar och grafik).

Om du vill ändra namnet på ett av dessa lager måste du byta namn på lagret "Klipp".Att byta namn på ett lager kommer inte att påverka några andra lager i ditt klipp - det påverkar bara namnet på detta enstaka lager.Du kan också använda lagergrupper när du arbetar med klipp i Clip Studio.En lagergrupp är helt enkelt en samling av ett eller flera lager som hanteras tillsammans som en enhet.När du skapar en ny lagergrupp blir varje nyskapat lager automatiskt en del av denna grupp.Så om du bara vill byta namn på ett lager inom en lagergrupp, räcker det med att byta namn på det enda lagret.

Det kan dock finnas tillfällen då du vill byta namn på flera lager samtidigt inom ett enda klipp.I det här fallet skulle det vara nödvändigt att byta namn på alla lager i ditt klipps "Clip"-lager för att de ska få sina nya namn korrekt.

Vad händer om du inte byter namn på dina lager i Clip Studio?

Om du inte byter namn på dina lager i Clip Studio är standardnamnet för lagret "Layer 1".Om du vill ändra namnet på ett lager, välj först lagret i panelen Lager och klicka sedan på knappen Redigera (pennikonen) i panelen Egenskaper.I dialogrutan Redigera lager skriver du ett nytt namn för lagret och trycker på Retur.

Vilka är konsekvenserna av att inte byta namn på lager i Clip Studio?

Om du inte byter namn på lager i Clip Studio kommer programmet att skapa ett lager för varje klipp i ditt projekt.Om du har många klipp kan detta sakta ner ditt projekt avsevärt.Dessutom, om du vill ändra namnet på ett lager efter att du har skapat det, måste du ta bort klippet och återskapa det med det nya namnet.Slutligen, om du vill dela ditt projekt med någon annan, måste de kunna öppna det i Clip Studio och se alla dina lager korrekt namngivna.

Kan du ge några exempel på när du kan behöva byta namn på ett lager i Clip Studio?

När du behöver byta namn på ett lager i Clip Studio finns det några anledningar till varför detta kan vara nödvändigt.Till exempel om du vill byta namn på lagret så att det är lättare att identifiera i ditt projekt, eller om du vill ändra namnet på lagret så att det överensstämmer med innehållet i det underliggande klippet.I vissa fall kan du också behöva byta namn på ett lager om du har skapat flera kopior av ett klipp och vill ha koll på vilken kopia som hör till vilket lager.Oavsett anledningen till att du behöver byta namn på ett lager i Clip Studio, kommer de här stegen att göra processen så enkel som möjligt:

 1. Välj klippet eller klippen som innehåller det lager som du vill byta namn på.
 2. Klicka på fliken "Lager" högst upp på skärmen.
 3. Leta upp och klicka på önskat lager i dina klipp.
 4. Ange ett nytt namn för detta lager i textfältet bredvid kolumnrubriken "Namn" (eller använd kortkommandot: Alternativ-Kommando-N).
 5. Klicka på "OK"-knappen längst ner i fönstret för att tillämpa ändringar och stänga fliken Lager (om någon).