Sitemap

Hur skriver man ut den femte kolumnen med awk?

Kommandot awk print 5th column skriver ut den femte kolumnen i en datafil.

Vad är syntaxen för att skriva ut den 5:e kolumnen i awk?

Syntaxen för att skriva ut den 5:e kolumnen i awk är:

awk '{print $5}'-fil.

Kan du ge ett exempel på hur man skriver ut den 5:e kolumnen i awk?

Den femte kolumnen i en awk-tabell är resultatet av uttrycket

"awk '{print $5}'-fil".Värdet i den femte kolumnen är längden på varje rad i filen.För att skriva ut alla fem kolumner, använd

"awk '{print $(NF - 5)}'-fil".

Varför skulle du vilja skriva ut den 5:e kolumnen i awk?

Det finns några anledningar till varför du kanske vill skriva ut den femte kolumnen i awk.Den femte kolumnen är vanligtvis resultatet av att en fil delas upp i fem lika delar.Den här kolumnen innehåller information om varje del, till exempel antalet rader, ord och tecken i den delen.Att skriva ut den femte kolumnen kan vara till hjälp när du behöver veta hur mycket data som finns i en viss del av filen.Dessutom kan utskrift av den femte kolumnen hjälpa dig att avgöra vilka delar av filen som är större eller mindre än andra.

Vilka är några vanliga applikationer för att skriva ut den 5:e kolumnen i awk?

Några vanliga applikationer för att skriva ut den 5:e kolumnen i awk är att skriva ut en lista med filer i en katalog, att skriva ut innehållet i en textfil eller att skriva ut raderna i en textfil som matchar ett visst mönster.

Vad kan hända om du försökte skriva ut en obefintlig kolumn i awk?

awk-programmet skriver ut den femte kolumnen i en datafil om den finns, eller skriver ut ett felmeddelande om den inte finns.Om du försöker skriva ut en icke-existerande kolumn kan awk skriva ut något så här:

awk: kan inte tilldela 'kolumn': ogiltig inmatning

Det betyder att den femte kolumnen i datafilen inte är definierad och därför inte kan skrivas ut.

Spelar ordningen på kolumner någon roll när du skriver ut dem med awk?

När du skriver ut data med programmeringsspråket awk kan ordningen på kolumner ha betydelse.Den första kolumnen är alltid fältnamnet, och de återstående kolumnerna är värdena i det fältet.Om du vill skriva ut en specifik kolumn först måste du ange den som ett argument när du anropar awk.Till exempel:

awk '{print $4}' fil1

Skriver ut "fil1" i den fjärde kolumnen.

Hur kan du ändra ordningen på kolumner när du skriver ut med awk?

När du skriver ut med awk kan du ändra ordningen på kolumner genom att använda printf-funktionen.

Är det möjligt att skriva ut flera kolumner samtidigt med awk?Om så är fallet, hur?

Ja, det är möjligt att skriva ut flera kolumner samtidigt med awk.För att göra detta måste du använda printf-funktionen för att skapa en sträng som innehåller kolumnspecifikationerna.Följande exempel skriver ut den femte kolumnen i en datafil en rad i taget:

awk '{printf "%5d", $1}' datafil

Utdata från detta kommando blir som följer:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 197 191 191 19 202 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 276 27 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320 320 321 323 323 323 325 3256 32666 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445446447 448449 450 451 452 453454 455456 457 458459 460 461462463464 465466467468469 470471472473474 475476477478479 480 481 482 483 484485486487488489 490 491 492 493 494495496497498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521522523524 525526527528 529 530 531 53257553535333 540 541 542 fem kolumn awk tryck

Skriva ut flera kolumner med Awk

Det finns två sätt att skriva ut flera kolumner med awk.Det första sättet är att använda printf-funktionen och ange kolumnnummer och bredd inom parentes efter datafilnamnet.Om du till exempel vill skriva ut den tredje till åttonde kolumnen i en datafil, skulle du använda följande kod:

"awk '{printf "%3d", $1}',datafil" . Detta skulle skriva ut "3","4","5","6" för varje rad i datafilen.

Känner Awknow några andra sätt att välja kolumner förutom att ange deras indexnummer?11.Finns det några nackdelar med att använda Awkto välja och skriva ut kolumner?12. 13?

Det finns några nackdelar med att använda Awkto välja och skriva ut kolumner.Den första är att Awk kan vara ganska långsam vid utskrift av stora mängder data.För det andra kanske du inte kan välja alla kolumner du vill ha om de inte är i rätt ordning.Slutligen kan du stöta på problem om din data innehåller några specialtecken (som citattecken eller apostrof). I dessa fall är det vanligtvis bäst att använda ett annat programmeringsspråk för att hantera kolumnval och utskriftsuppgifter.