Sitemap

Hur får man någons iPhone att ringa om den är på tyst?

Det finns några sätt att få någons iPhone att ringa om den är på tyst.Ett sätt är att helt enkelt lyfta telefonen och svara.Ett annat sätt är att trycka och hålla ned "tyst"-knappen tills skärmen stängs av och sedan släppa knappen.Ett sista sätt är att öppna Inställningar och scrolla ner till "Ljud & Haptics", tryck på "Ringsignal" och välj en ringsignal som du vill spela upp när någon ringer din telefon från tystnad.

Hur kan du få en iPhone som är inställd på tyst läge att ringa?

Det finns några sätt att göra detta.Ett sätt är att gå till Inställningar -> Ljud och slå på Ringsignalvolym.Ett annat sätt är att gå till appen Telefon och trycka på knappen Tyst bredvid personens namn.Om du har en iPhone 6 eller senare kan du också använda knappen Raise To Speak (den med en mikrofon i) för att få din telefon att ringa.Slutligen, om du har stängt av aviseringar för den personen, kan du inte bara trycka på deras namn för att få telefonen att ringa - du måste öppna meddelandepanelen och växla aviseringsstatus från Av till På. Det finns också en några tredjepartsappar som låter dig göra detta enklare: Ringer Plus av utvecklaren Ryan Petrich låter dig ställa in anpassade ringsignaler för människor, medan Ring!av utvecklaren Marco Arment låter dig lägga till kontaktfoton som ringsignaler och till och med kontrollera vibrationsintensiteten.

Om en iPhone är på tyst, hur får du den att ringa?

Det finns några sätt att få en iPhone att ringa på tyst.Det enklaste sättet är att trycka och hålla in hemknappen tills telefonen ringer.Ett annat sätt är att öppna appen Inställningar, gå till Ljud & Vibration och slå på Ringsignal.Du kan också ställa in en anpassad ringsignal genom att gå till Inställningar > Ljud > Ringsignal och välja en låt eller ljudfil.Slutligen kan du använda en av de många tredjepartsappar som låter dig få din iPhone att ringa på tyst.

Finns det något sätt att få en tyst iPhone-ring?

Det finns inget inbyggt sätt att få en iPhone att ringa på tyst, men det finns några appar från tredje part som kan hjälpa.En app, Silent Ring, kan installeras på telefonen och vibrerar när ett samtal eller sms kommer in.En annan app, PhoneRingtone Maker, låter användare skapa sina egna ringsignaler för sina iPhones.Slutligen finns det en jailbreak-tweak som heter "Ringer Mode" som låter användare växla mellan tyst och ringläge på sina iPhones.Alla dessa metoder kräver ytterligare ansträngning från användarens sida; de kan dock vara användbara i specifika situationer.

Kan du få en telefon att ringa om den är i tyst läge?

Ja, du kan få en telefon att ringa om den är i tyst läge.För att göra detta, gå till appen Inställningar på din iPhone och scrolla ner till "Ljud".Där ser du ett alternativ som heter "Ring".Tryck på den och välj sedan den typ av ringsignal du vill höra: Vibrera eller Tyst.Om du vill att din telefon alltid ska ringa när den är i tyst läge, tryck på "Tyst" och välj sedan "Ring alltid.

Hur får man en iPhone att ringa när den är inställd på tyst läge?

Det finns några sätt att få en iPhone att ringa när den är inställd på tyst läge.Ett sätt är att aktivera vibrationsläget.Ett annat sätt är att aktivera ljuduppspelning och sedan aktivera ringsignaler.Slutligen kan du aktivera telefonsamtalsaviseringar för specifika kontakter.Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och nackdelar.1) Så här aktiverar du vibrationsläget: På hemskärmen trycker du på Inställningar > Allmänt > Tillgänglighet > Vibrera.Tryck på Slå på vibration.2) För att slå på ljuduppspelning: På hemskärmen trycker du på Musik > Uppspelningsalternativ (eller trycker på och håller ned musikikonen). Tryck på Ljuduppspelning och ringsignal under Spela upp ljud (eller tryck och håll ned uppspelningsknappen). Under "Ringsignalalternativ" trycker du på Aktivera ringsignalsaviseringar (eller tryck och håll ned ringsignalsknappen).3) För att aktivera ringsignalsaviseringar för specifika kontakter: Svep åt vänster från ett öppet kontaktkort på startsidan för att komma åt Kontakter > Telefonnummer.Tryck på ett nummer i din adressbok och tryck sedan på Redigera kontaktinformation (eller tryck och håll ned en kontakts namn). I avsnittet "Kontaktinformation", under "Telefonnummer", tryck på Ring när obesvarat eller Ring det här numret om det inte besvaras (beroende på vilken typ av avisering du vill ha).4) För att aktivera telefonsamtalsaviseringar för specifika samtal: I inställningarna för samtal, under fliken Samtal, välj Samtal från endast detta nummer eller Samtal från endast utvalda grupper .5) Du kan också använda Apples VoiceOver-funktion genom att trycka på 3D Touch på en tom del av startskärmen och välja VoiceOver-inställningar från popupmenyn som visas .Under Telefontyp väljer du Tyst. Under Ringsignal väljer du en ringsignal som kommer att höras när någon ringer till dig medan du använder VoiceOver. Tryck på Spara ändringar längst ned i fönstret.6) Du kan också inaktivera all ringsignal genom att gå till Inställningar > Ljud och varningar > Ringsignal & Varningar>Inaktivera alla ringningar7) Om ingen av dessa metoder fungerar för dig eller om du bara vill få någons telefon att ringa utan att de ska svara direkt, försök att ringa deras nummer från din egen enhet!8 )Om ingen av dessa metoder fungerar för dig eller om du bara vill få någons telefon att ringa utan att de svarar direkt,.9 )Du kan också inaktivera all ringning genom att gå till10 )Om ingen av dessa metoder fungerar för dig eller om du vill bara få någons telefon att ringa utan att de ska svara direkt,.11 )Du kan också inaktivera all ringning genom att gå till12 )För att göra det här tricket på distans med en annan iPhone-ägare som har röstbrevlådan aktiverad.,13 )Du kan också prova att inaktivera nummerpresentation blockering så att deras nummer syns i ditt nummerpresentation även om de inte svarar på sin telefon.,14 ).Eller alternativt,,15 ).Äntligen,,16 ).

Hur ställer jag in min iPhone så att när någon ringer min iPhone men jag inte svarar på den direkt, går den ändå direkt till röstbrevlådan?

Det finns några sätt som du kan ställa in din iPhone på så att när någon ringer till din enhet men du inte omedelbart svarar upp de fortfarande går direkt till röstbrevlådan istället för att besvaras live.Det första alternativet är helt enkelt att stänga av vibrationsläget som kommer att stoppa alla vibrationer som orsakas av inkommande samtal och se till att den som försöker nå ut inte kommer att kunna höra något förrän de lämnar ett meddelande eller beslutar sig för att svara efter att ha hört tre ringsignaler i tysthet. Ett annat alternativ skulle vara att aktivera ljuduppspelning som tillåter allt ljud som spelas upp via iTunes eller andra mediaspelare som Spotify etcetera via din enhet även om det inte pågår någon röstkommunikation för närvarande, vilket innebär att personer som försöker nå ut fortfarande kan höra något slags ljud komma genom beroende på vad som spelades innan de ringde..

Jag behöver veta hur man får en telefon att ringa när den är på tyst?

Det finns några sätt att göra detta.Ett sätt är att gå till appen Inställningar på din iPhone och välja Ljud.Härifrån kan du slå på Ringsignal och välja en ringsignal som du vill använda när telefonen ringer.Du kan också se till att alternativet Ljud för telefonsamtal är aktiverat i samma avsnitt av appen Inställningar.Ett annat sätt att få din telefon att ringa när den är på tyst är att gå till kontrollcentret och trycka på Tyst läge.Härifrån kan du växla omkopplaren Ring/Tyst så att din telefon alltid ringer när den är i tyst läge.Slutligen kan du också lägga till en nödkontakt som kommer att meddelas om din telefon blir tyst av någon anledning.Någon av dessa metoder borde fungera bra om du letar efter en snabb lösning, men om du vill ha mer kontroll över hur din telefon beter sig när den ringer, överväg att använda en av våra mer omfattande guider som hur du får din iPhone att ringa när den är På tyst eller hur man ställer in nödkontaktalternativ på din iPhone."

Hur man får någon att ringa på en tyst iphone:

Det finns några sätt att göra detta beroende på vilka funktioner i iOS du vill aktivera:

  1. Gå till Inställningar -> Ljud -> Ringsignal och aktivera "Ringsignal" under "Ljud".Välj sedan en ringsignal från den tillgängliga listan (eller ställ in en nödkontakt som kommer att meddelas om din enhet blir tyst).
  2. Gå till Kontrollcenter -> Tyst läge och växla "Ring/Tyst"-omkopplaren så att din enhet alltid kommer att ringa i tyst läge - även om aviseringar är inaktiverade (den här metoden kan kräva att dolda systeminställningar aktiveras).
  3. Lägg till en nödkontakt via Kontakter -> Nödkontakter och -nummer -> Lägg till ny kontakt...Den här metoden kräver att man lägger till någon manuellt snarare än genom standardalternativ inom iOS, vilket kan vara mindre bekvämt eller säkert för vissa användare.

Hur får jag min telefon att ringa om den är på vibrerande/tyst?

1.Från huvudskärmen, tryck på "Inställningar"2.Under "Telefon", tryck på "Ringsignal"3.Välj den ringsignal du vill använda4.Tryck på "Ställ in ringsignal"5.Upprepa steg 2-5 för alla andra ringsignaler du vill använda6.För att få din telefon att alltid ringa när den är avstängd eller när ett samtal kommer in, gå till "Ljud & Vibration" och välj "Auto-ring".7.För att inaktivera vibration när ett samtal tas emot, gå till "Ljud och vibration" och avmarkera rutan bredvid "Vibrera vid mottaget telefonsamtal".8.För att stänga av ljudet på telefonen under ett samtal, tryck och håll ned volym ned-knappen tills det gröna skjutreglaget visas högst upp på skärmen9.Dra den hela vägen upp så att inget ljud kommer ut10.När du är klar med ett samtal, släpp Volym ned11.Om du vill svara på ett inkommande samtal medan ljudet är tyst, lyft bara fingret från Volym ned12." Hur får jag min telefon att ringa om den är på vibrerande/tyst ?1) Från huvudskärmen, tryck på 'Inställningar'2) Under 'Telefon', tryck på 'Ringsignal'3)Välj den ringsignal du vill använda4)Knacka på 'Ställ in ringsignal'5) Upprepa steg 2-5 för alla andra ringsignaler du vill använda6)För att få din telefon att alltid ringa när den är avstängd eller när ett samtal kommer in, gå till "Ljud och vibrationer" och välj "Auto-ringning".7)För att inaktivera vibration när ett samtal tas emot, gå till till "Ljud och vibration" och avmarkera rutan bredvid "Vibrera vid mottaget telefonsamtal".8) För att stänga av ljudet på din telefon under ett samtal, tryck och håll ned volym ned-knappen tills det gröna reglaget visas högst upp på skärmen9) Dra den hela vägen upp så att inget ljud kommer ut10)När du är klar med ett samtal, släpp Volym ned11)Om du vill svara på ett inkommande samtal medan det är tyst, lyft bara fingret från Volym D egen12."

Att göra någons iPhone tyst genom att ringa deras enhet automatiskt kan åstadkommas genom olika metoder som beskrivs i den här guiden:

Första metoden: Via Inställningar > Telefon > Ringsignal - Du kan välja en av flera förinstallerade toner eller skapa anpassade toner med Apples Tone Generator-app som finns i iTunes Store (gratis). Om du helt enkelt väljer en av dessa toner börjar din iPhone automatiskt ringa när den aktiveras; Observera dock att endast samtal som kommer in via Bluetooth kommer att utlösa denna ton – inte mobilsamtal!Om du dessutom inaktiverar Auto-Ringing dämpar du även aviseringar från larm etc., även om de fortfarande kan höras via hörlurar som är anslutna till iPhones ljuduttag.

2:a metoden: Via ljud och vibration - Här under "Auto-ring" växlar du PÅ/AV för vibrationer vid mottagning av samtal, så att personer som är döva eller hörselskadade kan komma åt utan att ha händerna ständigt rörliga över enhetens display. OBS: Att stänga av automatisk ringning hindrar inte iPhone från att vibrera när den tar emot SMS eller iMessages!Tänk också på att aktivering av automatisk ringning kan påverka batteritiden eftersom vissa ljud spelas upp kontinuerligt även om de är inaktiverade tillfälligt.

Tredje metoden: Ringa enheten manuellt - Ett snabbt sätt att manuellt ringa en iPhone utan att gå in i inställningarna är genom att trycka och hålla ner båda volymknapparna samtidigt tills "grönt skjutreglage visas längst upp" och sedan dra uppåt tills inget ljud hörs som indikerar lyckad ringning slutfördes (bör ta ca 1 sekund). När du har släppt båda knapparna bör du omedelbart tysta enheten, men kom ihåg att det kan avbryta pågående konversationer!Alternativt kan du prova att följa dessa steg-för-steg-instruktioner som beskriver hur användare kan aktivera tyst läge i iOS 10:

.

Hur kan jag få min iPhone ur tyst läge och tillbaka till normalt ringsignalläge?

1.Från startskärmen, tryck och håll nere Sleep/Wake-knappen tills skjutreglaget Skjut för att stänga av visas.2.Släpp Sleep/Wake-knappen och skjut till Power Off.3.Tryck och håll ned volym upp-knappen tills du ser Apple-logotypen visas på skärmen, släpp sedan båda knapparna.4.Tryck och håll ned sidoknappen (på en iPhone 4) eller Volym ned-knappen (på en iPhone 3GS) tills du ser ett vitt reglage med en grön ring runt på skärmen, släpp sedan båda knapparna5.Dra fingret från vänster till höger över skärmen för att välja Tyst läge6.Släpp alla knappar7.Din iPhone kommer att starta om i tyst läge8.

Hur stänger jag av ringsignalen och sätter min iPhone i tyst läge?

För att stänga av ringsignalen på en iPhone, öppna appen Inställningar och tryck på Ljud.Under Ringsignal kan du välja om du vill att din telefon ska ringa när ett samtal eller sms kommer in, eller bara vibrera.För att sätta din iPhone i tyst läge, dubbelklicka på hemknappen och skjut till tyst läge.

hur 2 b able 2 ringer sum1 vars phn är i silnt md?

Det finns några sätt att få någons telefon att ringa på tyst.Det första sättet är att gå in i deras kontaktlista och hitta personens telefonnummer.När du väl har personens nummer kan du ringa dem direkt utan att behöva använda telefonens högtalare eller ringfunktion.

Ett annat sätt att få någons telefon att ringa på tyst är att skicka dem ett sms med deras telefonnummer i.När de får sms:et måste de öppna det och klicka på länken som innehåller deras telefonnummer.Detta gör att den som ringer kan börja ringa sin telefon utan att behöva använda någon av funktionerna på sin enhet.

Det sista sättet att få någons telefon att ringa på tyst är att använda en app som heter Silent Ring Pro.Denna app låter användare styra hur deras telefoner ringer för att de inte ska störas under viktiga konversationer eller arbetssessioner.Genom att använda den här appen kan användare ställa in sina telefoner så att de bara hör en vibration istället för ett ringande ljud när någon ringer eller sms:ar dem.

Hur kan jag tysta ringsignalen och vibrationerna för inkommande samtal på min nya Apple®iPhone?

Det finns några sätt att göra detta.

  1. Öppna telefonappen och tryck på menyknappen (tre rader i en ruta längst upp till vänster på skärmen).
  2. Tryck på Inställningar och sedan på Samtalsinställningar.
  3. Under "Ringsignal", välj Tyst och tryck sedan på OK.
  4. Under "Vibration", välj Ingen och tryck sedan på OK.

Vad indikerar klockan inuti ikonen i det övre vänstra hörnet av min Apple®iPhone?

Om du har en iPhone med 3G eller senare modell indikerar klockan att du har fått ett telefonsamtal.Om du inte ser klockan betyder det att din iPhone är i tyst läge.För att svara på ett telefonsamtal i tyst läge, tryck bara på hemknappen för att återgå till startskärmen och svara sedan på samtalet.Du kan också använda Siri® röstkommando för att svara på ett telefonsamtal utan att behöva röra din enhet.Säg bara "Hej Siri" följt av personens namn eller nummer.