Sitemap

Hur ändrar jag svarsalternativ på min Android-telefon?

Det finns några sätt att ändra dina svarsalternativ på en Android-telefon.Du kan gå till huvudinställningsmenyn och välja "Alternativ".Härifrån kan du välja "Svarsalternativ" och göra ändringar i dina inställningar för vidarekoppling, röstbrevlåda och textmeddelanden. Du kan också komma åt samma alternativ genom att gå till applådan och välja "Telefon".Tryck sedan på ikonen för "Svarsalternativ" i det övre vänstra hörnet av skärmen. Härifrån kan du ändra dina inställningar för vidarekoppling, röstbrevlåda och textmeddelanden.Du kan också lägga till nya nummer eller kontakter i din telefons adressbok från den här skärmen. Om du vill inaktivera vissa svarsalternativ helt och hållet kan du göra det genom att trycka på knappen "Inaktivera" bredvid varje alternativ.När du har gjort alla dina önskade ändringar, tryck på knappen "Spara ändringar" längst ned på skärmen.

Vilka är stegen för att ändra svarsalternativ på en Android-enhet?

Det första steget är att öppna appen Inställningar på din Android-enhet. Härifrån måste du rulla ner och välja "Telefon". När du väl är inne i telefoninställningarna ser du en lista med alternativ på vänster sida. Ett av dessa alternativ är "Svarsalternativ". För att ändra dina svarsalternativ, tryck på det här alternativet och välj sedan något av följande:• Röstuppringning: Med det här alternativet kan du svara på samtal genom att prata direkt i telefonen.För att använda den här funktionen, se till att din telefon har ställts in med röstuppringning aktiverat i telefoninställningarna.• Textmeddelandevarningar: Om du vill bli varnad när någon skickar ett textmeddelande till dig, välj det här alternativet och ange din mobiltelefon nummer i fältet "Text Message Alerts".• Samtal väntar: Om du vill att inkommande samtal ska förmedlas medan du fortfarande pratar i ett annat samtal, välj det här alternativet och ange numret till den person som du vill ska kunna prata medan deras samtal görs.• Stör ej: Om du vill att aviseringar för inkommande samtal och textmeddelanden ska stängas av medan du arbetar eller studerar, välj det här alternativet. När du har gjort dessa ändringar trycker du på "Spara ändringar" längst ner på skärmen och sedan återgå till ditt ursprungliga samtal eller textmeddelande. Om du någon gång vill återgå till att använda traditionella svarsmetoder (som att trycka på 1 för en operatör eller 2 för röstbrevlåda), upprepa steg 1-4 ovan men välj "Röstuppringning" istället av "Textmeddelandevarningar" i steg 5.�

Hur ändrar jag min Androids svarsalternativ?

För att ändra din Androids svarsalternativ, öppna först Inställningar-appen från Hemskärmen>Telefon>Svarsalternativ . Tryck på den och gå igenom följande fyra olika val - Röstuppringning, SMS-varningar, Samtal väntar och Stör ej. När du har valt önskad, spara bara ändringarna genom att trycka på knappen Spara ändringar i det nedre högra hörnet.

Kan jag ändra hur min Android-telefon svarar på samtal?

Ja, du kan ändra hur din Android-telefon svarar på samtal.För att göra detta, öppna appen Telefon och välj Inställningar från huvudmenyn.Under Samtalsinställningar ser du ett alternativ för att svara på samtal med röstuppringaren.Du kan också ställa in en anpassad hälsning för inkommande samtal eller välja att låta din telefon ignorera samtalsmeddelanden helt och hållet.

Är det möjligt att ändra inställningar för samtalssvar på Android-telefoner?

Ja, det är möjligt att ändra svarsalternativen på Android-telefoner.Detta kan göras genom att gå till menyn "Telefoninställningar" och välja "Svarsalternativ".Härifrån kan du välja vilka samtal som ska besvaras automatiskt och vilka som måste besvaras manuellt.Dessutom kan du ställa in en timer för hur länge varje samtal ska besvaras innan det överförs till röstbrevlådan.

Hur kan jag ställa in min Android-telefon för att svara på samtal annorlunda?

Det finns några sätt att ändra svarsalternativen på din Android-telefon.Du kan antingen använda telefonappens inställningar eller menyn Inställningar i SystemUI.För att komma åt dessa menyer, öppna applådan och tryck på Inställningar.

Det första alternativet du vill titta på är Samtal väntar.Den här inställningen låter dig välja om samtal ska besvaras när du för närvarande använder en annan app eller om de ska vänta tills du är klar med det du gör.Du kan också ställa in din telefon så att samtal alltid besvaras, även om du inte använder några appar.

Om du vill svara på samtal utan att behöva lyfta telefonen kan du aktivera röstuppringning från inställningarna för telefonappen.Detta gör att inkommande samtal kan besvaras automatiskt genom att slå ett förinställt nummer eller kontaktnamn.

Slutligen, om du vill inaktivera samtal väntar helt och hållet, kan du gå in i SystemUI och stänga av det under "Telefonalternativ."Härifrån går alla inkommande samtal omedelbart igenom oavsett vad som händer med din telefon.

Finns det olika sätt att svara på samtal på Android-telefoner?

Det finns några olika sätt att svara på samtal på Android-telefoner.Du kan antingen svara direkt på samtalet eller så kan du ignorera det och fortsätta använda telefonen.Du kan också avvisa samtalet eller ta emot samtalet om det har väntat i din röstbrevlåda.

För att svara på ett samtal, öppna uppringaren på din Android-telefon och skriv in numret till personen som ringde.Tryck på numret för att svara på samtalet.Om du använder en Android-telefon med ett fysiskt tangentbord kan du trycka och hålla ner knapparna 1 till 0 för att snabbt komma åt olika samtalsalternativ.

Om du använder en Android-telefon med pekskärm sveper du åt vänster eller höger för att se alla dina kontakter och trycker sedan på någons namn för att välja dem som din uppringare.När du har valt någon som din uppringare trycker du på deras namn igen för att börja prata med dem.

Du kan också svara på textmeddelanden genom att öppna dem och trycka på Svara från kontakter överst i meddelandefönstret.När du har valt Svara från kontakter från menyn som visas, skriv in ett svar och tryck på Skicka meddelande längst ned i meddelandefönstret.

Om du har problem med att svara på ett samtal eller svara på ett sms på en Androidtelefon, kan du behöva stänga av det mobila nätverket och försöka igen senare eller använda en mobil internetåtkomstpunkt på den plats där du normalt använder din telefon istället.

Vilka är de tillgängliga alternativen för att svara på samtal på en Android-telefon?

Det finns några olika sätt att svara på samtal på en Android-telefon.Du kan antingen använda telefonens standarduppringare eller så kan du använda en av de många tredjepartsappar för samtalssvar som finns tillgängliga i Google Play Butik.

För att komma åt telefonens standarduppringare, öppna huvudmenyn och välj "Telefon".Härifrån kan du komma åt din kontaktlista, ringa samtal eller skicka textmeddelanden.Om du vill svara på ett samtal med en av tredjepartsapparna för samtalssvar öppnar du den appen och trycker på "Besvara samtal".Här kommer du att se en lista över alla inkommande samtal (liksom eventuella missade samtal) och du kommer att kunna välja vilket du vill svara.

Hur ställer jag in min Android-telefon på att svara på inkommande samtal automatiskt?

Om du vill att din Android-telefon ska svara på inkommande samtal automatiskt finns det några saker du kan göra.

Öppna först appen "Telefon" och tryck på ikonen "Inställningar".

För det andra, scrolla ner till avsnittet "Samtalsinställningar" och växla "Autosvar"-omkopplaren till PÅ.

Slutligen, se till att din telefon är ansluten till Wi-Fi eller mobiltjänst och att den är inom räckhåll för ditt hem- eller kontorstelefonsystem.

Vad är det bästa sättet att hantera inställningar för samtalssvar på min Android-telefon?

Det finns några sätt att hantera inställningar för samtalssvar på Android.Du kan antingen gå till telefonens huvudmeny och välja "Inställningar" eller trycka och hålla ned "Ström"-knappen tills skärmen "Meny" dyker upp, välj sedan "Samtalsinställningar".

Det första alternativet är vanligtvis lättare att hitta, eftersom det kommer att vara nära toppen av huvudmenyn.När du är i Samtalsinställningar ser du tre alternativ: Röstbrevlåda (som inkluderar att ställa in röstmeddelandehälsningar), Vidarekoppling (som låter dig vidarekoppla samtal till ett annat nummer) och Svarsalternativ (som inkluderar att ändra hur inkommande samtal är svarade).

Du kan också komma åt dessa inställningar genom att trycka och hålla ned ett inkommande samtal tills en meny dyker upp, och sedan välja "Svarsalternativ".Där ser du alla dina nuvarande svarsalternativ.För att ändra en av dem, tryck bara på den och välj ditt nya svar.

Om du vill inaktivera någon av dina samtalssvarsfunktioner helt, tryck helt enkelt på motsvarande kryssruta och tryck OK.

Vad händer om jag inte ändrar min standardinställning för samtalssvar på min Android-telefon?

Om du inte ändrar din standardinställning för samtalssvar på din Android-telefon kommer telefonen att svara på samtal i den ordning de togs emot.Om du vill ändra ordningen på hur din telefon svarar på samtal kan du göra det genom att gå till Inställningar > Telefon > Standardsamtalssvar och välja ett av alternativen. Om du vill inaktivera samtalssvar helt, gå till Inställningar > Telefon > Ring svara och avmarkera rutan bredvid "Svara på samtal.