Sitemap

Jaka jest komenda vi, aby przejść na koniec pliku?

Polecenie vi, aby przejść na koniec pliku, to:

/GEOFF=/GS

To przeniesie Cię do ostatniej linii w pliku.Jeśli w pliku nie ma więcej wierszy, vi zakończy działanie z komunikatem o błędzie.

Jak przejść na koniec pliku w vi?

Aby przejść na koniec pliku w vi, użyj polecenia „idź na koniec pliku”.Aby użyć tego polecenia, musisz najpierw określić lokalizację końca pliku.Możesz to zrobić za pomocą jednego z poleceń wyszukiwania vi lub podając nazwę pliku i naciskając enter.Po zlokalizowaniu końca pliku wpisz „przejdź do końca pliku”, a następnie żądaną nazwę pliku.Jeśli wszystko jest w porządku, vi automatycznie przejdzie do tej lokalizacji w pliku.

Co oznacza polecenie vi?

Polecenie vi oznacza „zobacz ponownie”.Po wpisaniu polecenia vi komputer poprosi o plik do pracy.Po wybraniu pliku naciśnięcie klawisza Esc spowoduje wyjście z vi i powrót do normalnej powłoki.Wpisanie :wq (bez żadnych innych argumentów) spowoduje zapisanie wszystkich linii w bieżącym oknie do katalogu roboczego.Jeśli w oknie nie ma więcej linii, wpisz :q!zamknie vi bez zapisywania czegokolwiek na dysku.

Gdzie jest koniec pliku znajdującego się w vi?

Koniec pliku znajduje się na dole ekranu.Aby przejść na koniec pliku, użyj polecenia „:e”.

Jak szybko dostać się do końca pliku w vi?

Aby szybko dostać się do końca pliku w vi, użyj polecenia „idź na koniec pliku”.To polecenie przeniesie Cię do ostatniej linii w pliku.Możesz także użyć polecenia „goto”, aby poruszać się po pliku, oraz polecenia „end”, aby powrócić do początku pliku.

Czy istnieje klawisz skrótu do przejścia na koniec pliku w vi?

W vi nie ma klawisza skrótu umożliwiającego przejście do końca pliku.Aby przejść na koniec pliku, użyj polecenia „:eof”.

Jak mogę szybciej przejść do końca plików podczas korzystania z vi?

vi to edytor wiersza poleceń, którego można używać do edycji plików tekstowych.Aby szybciej przejść do końca plików, użyj następujących poleceń:

Pierwsze polecenie przenosi cię do ostatniej linii w pliku.Drugie polecenie przenosi Cię na koniec pliku.

Jaka jest zaleta przejścia do końca pliku w vi?

Zaletą przejścia do końca pliku w vi jest to, że pozwala zobaczyć ostatnią linię pliku.Może to być pomocne, jeśli chcesz wiedzieć, co znajduje się na końcu pliku.Dodatkowo, jeśli edytujesz plik tekstowy i chcesz śledzić, gdzie jesteś w dokumencie, przejście na koniec pliku może ci w tym pomóc.

Dlaczego ktoś mógłby chcieć używać polecenia vi zamiast innych poleceń?

Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może chcieć użyć polecenia vi zamiast innych poleceń.Jednym z powodów jest to, że vi ma wiele funkcji, których nie mają inne polecenia, na przykład możliwość przejścia do końca pliku.Innym powodem jest to, że niektórzy wolą używać vi, ponieważ jest bardziej przyjazny dla użytkownika niż inne polecenia.Wreszcie, niektórym ludziom po prostu łatwiej jest używać vi niż innych poleceń.

Jak inaczej można przejść na koniec pliku poza używaniem poleceń vi?

Istnieje kilka innych sposobów przejścia na koniec pliku.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia cd i określenie ścieżki do pliku, do którego chcesz dotrzeć.Na przykład, jeśli chcesz przejść na koniec bieżącego katalogu, wpisz:

płyta CD ..

Innym sposobem jest użycie uniksowego polecenia find . Jeśli nie wiesz, jak działa find, spróbuj wpisać:

odnaleźć .

Jakie są inne rzeczy, które możesz zrobić z Vi poza przenoszeniem plików?

vi +c

vi usuń linię 1,3

vi +a

vi + w

vi +ws

vi + n

  1. Zmień kolor tekstu wszystkich wierszy w pliku:
  2. Usuń linię lub wiele linii:
  3. Zmień wielkość liter w słowie:
  4. Zmień szerokość wszystkich kolumn w pliku:
  5. Dodaj lub usuń białe znaki z obu stron znaku:
  6. Przejdź do dowolnego numeru wiersza w pliku:

Czy możesz podać przykład praktycznego użycia tego polecenia?

Polecenie przejdź na koniec pliku umożliwia przejście do końca bieżącego pliku.Może to być przydatne, gdy szukasz określonej linii lub chcesz zakończyć pracę nad określonym plikiem.Na przykład, jeśli pracujesz nad dokumentem i chcesz znaleźć ostatni akapit, możesz użyć polecenia przejdź do końca pliku.Ponadto tego polecenia można również używać w połączeniu z innymi poleceniami, takimi jak wycinanie i wklejanie, dzięki czemu można łatwo przenosić skopiowany tekst lub sekcje dokumentu.

Czy masz jakieś wskazówki lub triki, jak najlepiej wykorzystać to konkretne polecenie Vi Command?

Jeśli chcesz przejść do końca pliku, możesz użyć polecenia vi:

vi nazwa pliku

gdzie nazwa_pliku to nazwa pliku, który chcesz otworzyć.Aby przejść na początek pliku, użyj:

vi nazwapliku1

Aby poruszać się po pliku, użyj klawiszy strzałek i myszy.Aby wyjść z vi, wpisz :q!w wierszu poleceń.