Sitemap

Co to jest androidmanifest.xml?

AndroidManifest.xml to plik definiujący zawartość aplikacji na Androida.Zawiera informacje o nazwie aplikacji, nazwie pakietu, głównej działalności, uprawnieniach wymaganych przez aplikację i inne szczegóły.Manifest można znaleźć w folderze res/layout kodu źródłowego projektu.Możesz go użyć do określenia zasobów używanych przez Twoją aplikację (takich jak obrazy lub ciągi) oraz do zadeklarowania wszelkich zależności, które Twoja aplikacja ma z innymi aplikacjami lub usługami.

Gdzie mogę to pobrać?

Możesz pobrać plik AndroidManifest.xml z witryny Android SDK.

Po co mi to?

AndroidManifest.xml to plik, który informuje system Android, jakie aplikacje i funkcje należy zainstalować na urządzeniu z systemem Android.Znajduje się w katalogu głównym projektu na Androida i musi być zawarty w każdym pliku APK (.apk) utworzonym na podstawie tego projektu.

Tworząc plik APK przy użyciu środowiska programistycznego Android Studio, możesz określić, które funkcje mają zostać uwzględnione, dołączając plikelement w pliku manifestu.Na przykład, jeśli chcesz korzystać z usługi Google Maps, dodaj plikelement o wartości google . Jeśli nie uwzględnisz tego elementu, włączone zostaną tylko podstawowe usługi platformy (takie jak dostęp do internetu).

Manifest określa również, w jaki sposób Twoja aplikacja powinna być wyświetlana na urządzeniu z systemem Android: czy ma działać w trybie pełnoekranowym, czy w trybie okienkowym; czy powinien używać akceleracji sprzętowej; oraz czy powinien mieć własny interfejs użytkownika (UI), czy korzystać z udostępnianego przez system.Możesz także określić inne preferencje, takie jak miejsce, w którym powinna pojawiać się ikona Twojej aplikacji na urządzeniach z systemem 4.0 (API poziom 14) lub nowszym.

Na koniec manifest deklaruje wszelkie zależności Twojej aplikacji od innych aplikacji lub komponentów zainstalowanych na urządzeniu z Androidem – na przykład, czy Twoja aplikacja potrzebuje dostępu do danych Map Google lub do określonych funkcji sprzętowych oferowanych przez niektóre urządzenia.Te zależności są automatycznie rozwiązywane po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu z systemem Android.

Jak to zainstalować?

Plik AndroidManifest.xml służy do deklarowania możliwości aplikacji i jej zależności.Możesz zainstalować aplikację, kopiując plik AndroidManifest.xml do katalogu głównego karty SD, a następnie uruchamiając polecenie „adb install” na emulatorze terminala lub komputerze.Polecenie „adb install” skopiuje plik manifestu do pamięci wewnętrznej urządzenia, więc nie musisz umieszczać go na karcie SD.

Jak go używać?

AndroidManifest.xml to plik, którego system Android używa do informowania systemu, jakie komponenty i aplikacje są wymagane do działania aplikacji.Możesz go użyć do zadeklarowania wszelkich zależności posiadanych przez Twoją aplikację, a także wszelkich uprawnień wymaganych przez aplikację.

Aby użyć AndroidManifest.xml, musisz najpierw utworzyć projekt w Android Studio.Po utworzeniu projektu otwórz główny folder projektu (gdzie znajduje się plik .apk) i otwórz plik AndroidManifest.xml w edytorze tekstu.W tym dokumencie zobaczysz dwie ważne sekcje:oraz. Thesekcja zawiera wszystkie informacje o samej aplikacji; obejmuje to jego nazwę (która musi być unikalna w obrębie Twojego urządzenia), nazwę pakietu (która musi być zgodna z nazwą pakietu innych aplikacji na Twoim urządzeniu) oraz numer wersji.Thesekcja zawiera wszystkie informacje o wymaganiach Twojej aplikacji; obejmuje to, które komponenty i aplikacje są wymagane do działania aplikacji, a także wszelkie wymagane uprawnienia.

Aby dodać zależność do aplikacji, po prostu wprowadź nazwę pakietu zależności w plikulubSekcje.Na przykład, gdybym chciał, aby moja aplikacja 1 wymagała aplikacji 2, aby mogła uzyskać dostęp do funkcjonalności aplikacji 2, umieściłbym nazwę pakietu aplikacji 2 wewnątrz obuorazsekcje takie jak: [email protected] . Gdybym chciał, aby moja aplikacja 1 zezwalała tylko użytkownikom zarejestrowanym w mojej witrynie, dodałbym webPermission=true w obszarze Uprawnienia sieciowe w obu sekcjach:. Zauważ, że nie możesz dołączać zależności do pakietów innych zależności!Na przykład, gdybym chciał, aby MyApp2 wymagał GooglePlayServices , nie umieściłbym GooglePlayServices we własnym pakiecie MyApp2 - zamiast tego umieściłbym go bezpośrednio pod miejscem, w którym GooglePlayServices jest zadeklarowane przez inną aplikację na moim urządzeniu (w tym przypadku com . google .android ).

Po dodaniu wszystkich zależności za pomocą fragmentów kodu XML lub Java pamiętaj o zapisaniu zarówno pliku AndroidManifest.xml, jak i pliku APK (.

Jakie są korzyści z używania androidmanifest.xml?

Korzystanie z pliku androidmanifest.xml ma wiele zalet, w tym:

-Pomoże Ci skuteczniej zarządzać uprawnieniami aplikacji.

- Może pomóc w stworzeniu spójnego doświadczenia użytkownika na różnych urządzeniach.

-Może ułatwić debugowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacją.

Czy korzystanie z pliku androidmanifest.xml ma jakieś wady?

Istnieje kilka potencjalnych wad korzystania z pliku androidmanifest.xml, z których najważniejszym jest to, że może być trudny w utrzymaniu.Ponadto jeśli musisz wprowadzić zmiany w pliku manifestu, może być konieczne ponowne skompilowanie aplikacji i ponowne zainstalowanie jej na urządzeniach użytkowników.Na koniec, jeśli Twoja aplikacja korzysta z bibliotek lub funkcji innych firm, które wymagają dostępu do określonych uprawnień Androida, musisz uwzględnić te uprawnienia w pliku manifestu.

.Jak często powinienem aktualizować androidmanifest.xml?

Jak zaktualizować plik androidmanifest.xml:

  1. Przejdź do pliku AndroidManifest.xml w katalogu res/ projektu i wprowadź potrzebne zmiany, takie jak dodanie nowych uprawnień lub zmiana nazwy istniejącego uprawnienia.Jeśli wprowadzasz zmianę, która ma wpływ na wiele plików, możesz użyć metodytag, aby uwzględnić je wszystkie za jednym razem.
  2. Zapisz zmiany, klikając menu „Plik” i wybierając „Zapisz jako”.W wyświetlonym oknie dialogowym nadaj plikowi nazwę (na przykład „androidmanifest_updated”), wybierz lokalizację na komputerze (zwykle gdzieś w „res”) i kliknij OK.
  3. Otwórz Android Studio i kliknij zielony przycisk odtwarzania na pasku narzędzi (lub naciśnij Ctrl-P). Po uruchomieniu Android Studio sprawdzi wszelkie zmiany wprowadzone w pliku manifestu projektu i poprosi o ponowne załadowanie, jeśli takie istnieją.Kliknij Załaduj ponownie manifest, jeśli zostaniesz o to poproszony, a następnie naciśnij Uruchom na pasku menu głównego (lub naciśnij F. Teraz powinieneś zobaczyć wszelkie wprowadzone modyfikacje odzwierciedlone zarówno w oknie aplikacji, jak iw oknie wyjściowym LogCat na dole Android Studio.