Sitemap

Co masz na myśli, mówiąc, że warstwy nie można edytować w Photoshopie?

Warstwy nie można edytować w programie Photoshop, gdy próbujesz wprowadzić zmiany w zawartości tej warstwy.Na przykład, jeśli chcesz zmienić kolor warstwy, musisz utworzyć nową kopię warstwy i wprowadzić tam zmiany.Warstw nie można również edytować, jeśli chcesz dodawać lub usuwać elementy z dokumentu za pomocą narzędzi programu Photoshop.W takich przypadkach będziesz musiał użyć warstw jako bloków konstrukcyjnych, aby program Photoshop mógł zrozumieć, jakie zmiany wprowadzasz.

Dlaczego warstwa miałaby być zablokowana i nie można jej edytować?

Warstwę można zablokować, jeśli jest używana przez obraz lub dokument.Warstwy można zawsze edytować, ale niektóre warstwy mogą być ukryte lub zablokowane, aby zapobiec przypadkowym zmianom.Na przykład warstwa zawierająca kolor zdjęcia może być zablokowana i nie można zmienić jej koloru.

Jak odblokować warstwę, której nie można edytować w Photoshopie?

Istnieje kilka sposobów odblokowania warstwy, której nie można edytować w programie Photoshop.Jednym ze sposobów jest użycie skrótu klawiaturowego CMD+J (PC: Ctrl+J), aby scalić warstwy poniżej.Innym sposobem jest użycie narzędzia Lasso i wybranie warstwy, którą chcesz odblokować.Następnie kliknij klawisz Usuń i potwierdź swoją decyzję, naciskając OK.Na koniec możesz także użyć narzędzia Gumka i usunąć niechcianą zawartość z warstwy.

Co się stanie, jeśli spróbujesz edytować warstwę, której nie można edytować w programie Photoshop?

Jeśli spróbujesz edytować warstwę, której nie można edytować w programie Photoshop, stanie się tak:

  1. Warstwa zostanie podświetlona na czerwono i pojawi się komunikat informujący, że warstwy nie można edytować.
  2. Nie możesz modyfikować ani usuwać zawartości tej warstwy.

Czy nadal możesz używać narzędzia Przenieś na warstwie, której nie można edytować?

Tak, nadal możesz użyć narzędzia Przenieś na warstwie, której nie można edytować.Jeśli jednak chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w warstwie, gdy znajduje się ona jeszcze w dokumencie, musisz najpierw udostępnić warstwę do edycji.

Czy jest jakiś sposób, aby warstwa, której nie można edytować, ponownie stała się edytowalna w Photoshopie?

Nie ma sposobu, aby warstwa, której nie można edytować, ponownie stała się edytowalna w Photoshopie.Możesz jednak usunąć ikonę kłódki z panelu właściwości warstwy, aby stała się dostępna do edycji.Ponadto możesz użyć funkcji maskowania warstw, aby ukryć części warstwy, jednocześnie umożliwiając innym warstwom dostęp do jej zawartości.Na koniec możesz użyć narzędzia Wymaż, aby usunąć niechciane elementy z warstwy.

Jeśli mam dwie warstwy i jednej z nich nie można edytować, czy nadal mogę przesuwać drugą warstwę, czy też będzie to miało wpływ?

Jeśli masz dwie warstwy i jednej z nich nie można edytować, wpłynie to również na drugą warstwę.Możesz przesuwać nieedytowalną warstwę, ale nie zostanie ona zaktualizowana w dokumencie.

Powiedzmy, że mam obraz z wieloma warstwami i chcę powielić jedną z nieedytowalnych warstw, czy mogę to zrobić?A może spowodowałoby to utworzenie kolejnej nieedytowalnej kopii tej warstwy?

Tak, możesz powielić warstwę w Photoshopie, wybierając warstwę i naciskając Ctrl+J (Windows) lub Command+J (Mac). Spowoduje to utworzenie kopii warstwy, której nie można edytować.Jeśli chcesz utworzyć kolejną nieedytowalną kopię tej samej warstwy, musisz użyć polecenia Duplikacja warstwy (Ctrl+D [Windows] lub Command+D [Mac]).

Jeśli moja najwyższa warstwa jest zablokowana i nie można jej edytować, czy nadal mogę dodawać pod nią nowe warstwy, czy też w rezultacie one również zostaną zablokowane i nie będzie można ich edytować?

Jeśli Twoja najwyższa warstwa jest zablokowana i nie można jej edytować, nadal możesz dodawać pod nią nowe warstwy.Jednak te nowe warstwy będą również zablokowane i nie będzie można ich edytować.

Załóżmy, że przypadkowo zablokowałem jedną z moich ważnych warstw jako nieedytowalną, zamiast po prostu chronić piksele - czy mogę łatwo naprawić ten błąd, czy utknąłem teraz ze stałą, niezmienną warstwą?

Jeśli przypadkowo zablokujesz warstwę jako nieedytowalną, możesz łatwo naprawić błąd, odblokowując warstwę.Jeśli jednak przez pomyłkę zablokowałeś warstwę, możesz utknąć na trwałej, niezmiennej warstwie.