Sitemap

Jak zaktualizować iPhone'a 4 za pomocą iTunes?

1.Podłącz iPhone'a 4 do komputera kablem USB.2.Otwórz iTunes i kliknij ikonę „iPhone” w lewym górnym rogu okna3.Kliknij „Aktualizuj iPhone'a”4.Wprowadź swój Apple ID i hasło5.Kliknij „Dalej” 6.Wybierz typ aktualizacji (iTunes, Aktualizacja oprogramowania lub Ogólne)7.Wybierz wersję oprogramowania układowego, którą chcesz zainstalować8.Kliknij „Aktualizuj”9.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie10.Po zakończeniu aktualizacji odłącz iPhone'a 4 od komputera11.Przywróć kopię zapasową iPhone'a 4 12. (Opcjonalnie) Sprawdź dostępność nowych aktualizacji 13. (Opcjonalnie) Wyłącz Znajdź mój iPhone 14. (Opcjonalnie) Zresetuj telefon 15. (Opcjonalnie) Jailbreak telefonu 16. (Opcjonalnie) Usuń aplikacje Apple 17. (Opcjonalnie) Zmień hasło 18. (Opcjonalnie) Włącz usługi lokalizacyjne19.* Jeśli masz konto iCloud:20.* Zaloguj się do iCloud21.* Przejdź do Ustawienia >iCloud22.* W obszarze Przechowywanie i kopie zapasowe włącz iCloud Backup23.* W sekcji Dokumenty i dane włącz iWork24 .* Wyłącz automatyczne pobieranie25.* Odłącz wszystkie aktywne urządzenia Bluetooth26* Naładuj baterię iPhone'a 4 co najmniej do 50%27* Wyłącz tryb samolotowy28* Uruchom ponownie urządzenie29* Sprawdź, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami30.- Aby przywrócić ustawienia fabryczne:1 .- Z ekranu głównego>Ustawienia>Ogólne>Resetuj 2.- Stuknij Wymaż całą zawartość i ustawienia 3.- Stuknij Tak 4.- Przywróć z urządzenia, którego kopię zapasową utworzono wcześniej 5.- Przywróć z iTunes 6.– Aby wyłączyć Znajdź mój telefon: 1.– Z domu Ekran>Ustawienia>Znajdź moje urządzenie2.– Przewiń w dół i stuknij Wyłącz3.– Stuknij Zapisz zmiany4.–Wyloguj się z iCloud5.– Odłącz przewód zasilający6.– Uruchom ponownie telefon7.:-Aby jailbreakować telefon:1.– Pobierz Cydia Impactor 2 z cydiaimpactordownloads8.– Uruchom Cydia Impactor 29– Wpisz jailbreak w pasku wyszukiwania App Store10– Zainstaluj Jailbreak Me 11– Otwórz Jailbreak Me12 – Postępuj zgodnie z instrukcjami 13.: – Aby usunąć aplikacje Apple: 1. – Z ekranu głównego>Aplikacje 14. – Przeciągnij każdą aplikację do ikony kosza 15. – Opróżnij kosz 16. – Wyloguj się ze wszystkich aplikacji 17.: – Aby zmienić hasło: 1. – Z domu Ekran>Ustawienia>Hasło18.— Wprowadź aktualne hasło19.—Potwierdź nowe hasło20.:-Aby włączyć usługi lokalizacyjne:1.— Z ekranu głównego->Ustawienia->Usługi lokalizacyjne21….dotknij ON22….wprowadź bieżącą lokalizację23….wybierz użyj precyzyjnego pozycjonowania24 ….wyłącz geofencing25…..włącz śledzenie 26……włącz powiadomienia 27……ustaw poziom prywatności 28…..wprowadź informacje kontaktowe 29…..stuknij Zapisz zmiany30…stuknij Gotowe31…wyloguj się32…..uruchom ponownie telefon33…..test jeśli wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami34…..zresetuj telefon35….z ekranu głównego->ustawienia->ogólne36….reset37….wymaż całą zawartość i ustawienia38…. tak39…przywróć z urządzenia, którego kopię zapasową utworzono wcześniej40..przywróć41..z itunes42……aby wyłączyć znajdź mój telefon43……znajdź moje urządzenie44……przewiń w dół45……wyłącz46……zapisz zmiany47…..wyloguj się48…..odłącz przewód zasilający49 …..zrestartuj telefon50…………przetestuj, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami51…………do jailbreak52…………pobierz cydia impactor53…………uruchom cydia impiator54........wpisz jailbreake w pasku wyszukiwania w sklepie z aplikacjami55 .........zainstaluj jailbrake me56.......otwórz jailbrake me57.......postępuj zgodnie z instrukcjami58.......... ...aby usunąć aplikacje firmy Apple59..................zmień hasło60............. .włącz usługi lokalizacyjne61............jailbreak62..................usuń aplikacje Apple63...... ..............zmień hasło64............włącz usługi lokalizacyjne65............jailbreak66. ..............usuwanie aplikacji firmy Apple67.................zmiana haseł68.................włączanie usług lokalizacyjnych69..... ........więzienie70............śledzenie71............powiadamianie72............ poziom prywatności73.........dane kontaktowe74.... .....zapisywanie zmian75.......wylogowywanie76.......ponowne uruchamianie77.......

Dlaczego musimy aktualizować iPhone'a 4 przez iTunes?

Istnieje kilka powodów, dla których warto zaktualizować iPhone'a 4 za pośrednictwem iTunes.Na przykład, jeśli zainstalowałeś nową aplikację lub zaktualizowałeś istniejącą, możesz chcieć upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja.Dodatkowo, jeśli Twój iPhone 4 został w jakiś sposób uszkodzony i wymaga przywrócenia z kopii zapasowej, aktualizacja go przez iTunes zapewni prawidłowe działanie procesu przywracania.Wreszcie, czasami Apple wydaje aktualizacje swoich aplikacji lub oprogramowania, które poprawiają wydajność lub naprawiają błędy.Aktualizowanie iPhone'a 4 za pośrednictwem iTunes gwarantuje, że masz najnowsze wersje wszystkich zainstalowanych aplikacji i oprogramowania.

Jakie są korzyści z aktualizacji naszego iPhone'a 4 przez iTunes?

Aktualizacja iPhone'a 4 za pośrednictwem iTunes ma wiele zalet.Oto tylko kilka: 1.Możesz uzyskać najnowsze aktualizacje i ulepszenia zabezpieczeń, które ochronią iPhone'a 4 przed potencjalnymi zagrożeniami.2.Aktualizacja telefonu iPhone 4 daje również szansę skorzystania z nowych funkcji, które zostały dodane od czasu zakupu telefonu.3.Jeśli w przeszłości miałeś problemy z iPhonem 4, aktualizacja go przez iTunes może naprawić te problemy na dobre.4.Wreszcie, aktualizując iPhone'a 4 za pośrednictwem iTunes, możesz mieć pewność, że wszystkie Twoje dane mają bezpieczną kopię zapasową, dzięki czemu możesz je przywrócić, jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu aktualizacji lub po nim.

Skąd możemy mieć pewność, że nasz iPhone 4 jest poprawnie aktualizowany przez iTunes?

Istnieje kilka sposobów, aby upewnić się, że Twój iPhone 4 jest aktualny.Pierwszym sposobem jest sprawdzenie dostępności aktualizacji w iTunes App Store.Jeśli masz włączone automatyczne aktualizacje, automatycznie sprawdzi i zainstaluje wszelkie dostępne aktualizacje.Jeśli nie chcesz czekać na pobranie i zainstalowanie aktualizacji, możesz także ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, przechodząc do opcji Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania.

Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, zostaną one wyświetlone w sekcji „Aktualizacja” w menu głównym App Store lub w sekcji Aktualizacje w Ustawieniach.Aby zainstalować te aktualizacje, kliknij je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Innym sposobem sprawdzenia, czy są nowe aktualizacje, jest otwarcie strony Podsumowanie w iTunes (kliknij trzy linie w lewym górnym rogu okna). Ta strona zawiera listę wszystkich Twoich aplikacji i ich bieżących wersji, a także wszelkie nowe wersje, które zostały wydane od czasu ostatniej aktualizacji.Jeśli są dostępne nowe aktualizacje dla którejkolwiek z Twoich aplikacji, zostaną one wymienione tutaj.Następnie możesz kliknąć każdy z nich i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je zainstalować.

Wreszcie, jeśli chcesz tylko sprawdzić, czy Twój iPhone 4 ma jakieś istniejące aktualizacje bez ich instalowania, możesz to zrobić, przechodząc do Ustawienia> Ogólne> Aktualizacja oprogramowania i sprawdzając „Dostępne aktualizacje”.Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich dostępnych aktualizacji dla Twojego iPhone'a 4, w tym tych, które zostały już zainstalowane lub zaktualizowane.Jeśli dostępne są jakieś nowe aktualizacje, zostaną one również wymienione w sekcji „Aktualizacja” na tej liście.Następnie możesz kliknąć każdy z nich i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je zainstalować.

Czy jest jakieś ryzyko związane z aktualizacją naszego iPhone'a 4 przez iTunes?

Aktualizacja naszego iPhone'a 4 przez iTunes wiąże się z kilkoma zagrożeniami.Pierwszym i najważniejszym ryzykiem jest to, że jeśli nie zaktualizujemy odpowiednio naszego iPhone'a 4, możemy otrzymać uszkodzone lub uszkodzone urządzenie.Jeśli tak się stanie, możemy w ogóle nie być w stanie korzystać z naszego iPhone'a 4 lub możemy go używać, ale będzie to trudne lub niemożliwe.Innym ryzykiem jest to, że jeśli nie zaktualizujemy naszego iPhone'a 4 przez iTunes, Apple może już nie oferować aktualizacji dla naszego urządzenia.Oznacza to, że możemy nie być już w stanie uzyskać nowych funkcji lub poprawek dla naszego iPhone'a 4 od Apple.Wreszcie istnieje ryzyko utraty danych, jeśli zaktualizujemy naszego iPhone'a 4 przez iTunes.Jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu aktualizacji i część naszych danych zostanie utracona, może to spowodować problemy podczas próby uzyskania dostępu do tych plików.Ogólnie rzecz biorąc, z aktualizacją naszego iPhone'a 4 przez iTunes wiąże się zdecydowanie pewne ryzyko.Jednak podejmując te środki ostrożności (takie jak sprawdzenie, czy przed kontynuowaniem na naszym komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja iTunes), miejmy nadzieję, że możemy zminimalizować to ryzyko w jak największym stopniu”.

Kiedy powinienem zaktualizować iPhone'a 4?

Najlepszy czas na aktualizację iPhone'a 4 zależy od tego, jakiego rodzaju aktualizacji potrzebujesz i jak kompatybilny jest z nimi Twój telefon: - Ogólne aktualizacje oprogramowania: generalnie powinieneś je instalować, gdy tylko staną się dostępne, chyba że masz pilny powód, aby tego nie robić (np. awaria). - Poprawki bezpieczeństwa: są one zwykle udostępniane mniej więcej raz w miesiącu i zawsze powinny być instalowane; chronią Twój iPhone4 przed zagrożeniami bezpieczeństwa. - iOS 7 beta: Jeśli jesteś częścią programu dla deweloperów Apple (który kosztuje 99 USD rocznie), możesz zarejestrować się, aby uzyskać wczesny dostęp do nadchodzących wersji beta iOS 7, które zawierają poprawki błędów i nowe funkcje.- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego: Producent telefonu zazwyczaj wydaje aktualizacje oprogramowania układowego mniej więcej dwa razy w roku, które poprawiają wydajność i naprawiają błędy; zawsze je instaluj, nawet jeśli nie występują żadne znane problemy”.

Jakie są korzyści z aktualizacji mojego iPhone'a 4 za pomocą iTunes?

Istnieje wiele korzyści związanych z aktualizacją telefonu iPhone4 za pomocą iTunes; oto tylko kilka przykładów: - Poprawiona wydajność: wiele aktualizacji oprogramowania układowego wydanych przez producentów obejmuje poprawę ogólnej wydajności; ich zainstalowanie spowoduje szybsze ładowanie i płynniejsze animacje. Zaktualizowane aplikacje: gdy nowe wersje aplikacji staną się dostępne w sklepie App Store, zostaną one automatycznie pobrane i zainstalowane na telefonie iPhone4. Lepsza ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa: Aktualizowanie telefonu iPhone4 za pomocą najnowsze poprawki zabezpieczeń pomogą chronić go przed potencjalnymi atakami. – Rozszerzona ochrona gwarancyjna: aktualizując oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem iTunes, możesz skorzystać z dowolnych ofert rozszerzonej gwarancji producenta, które mogą mieć zastosowanie.

Co powinniśmy zrobić przed aktualizacją naszego iPhone'a 4 przez iTunes?

Przed aktualizacją iPhone'a 4 przez iTunes upewnij się, że:

-Twoje urządzenie jest podłączone do Internetu i ma aktywne połączenie transmisji danych.

-Na komputerze masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes.

-Twój iPhone 4 jest w pełni naładowany.

- Przed aktualizacją wykonałeś kopię zapasową urządzenia za pomocą iTunes lub iCloud.

Aby zaktualizować iPhone'a 4 przez iTunes:

  1. Otwórz najnowszą wersję iTunes na swoim komputerze.
  2. Podłącz iPhone'a 4 do komputera kablem USB.
  3. Kliknij Aktualizuj na pasku menu głównego iTunes. (Jeśli nie widzisz tej opcji, kliknij opcję Sprawdź aktualizacje).
  4. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło Apple ID, gdy zostaniesz o to poproszony. (Jeśli nie masz Apple ID, kliknij opcję Uzyskaj bezpłatny Apple ID).
  5. Kliknij Zgadzam się, a następnie Kontynuuj, jeśli pojawi się monit o zezwolenie na aktualizacje firmy Apple Inc.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji.Po zakończeniu aktualizacji odłącz iPhone'a 4 od komputera i uruchom go ponownie, jeśli to konieczne.

Co powinniśmy zrobić po aktualizacji naszego iPhone'a 4 przez iTunes?

Jeśli masz iPhone'a 4, jest kilka rzeczy, które powinieneś zrobić po zaktualizowaniu go przez iTunes.Najpierw upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz korzystać z nowych funkcji telefonu, takich jak AirPlay czy FaceTime HD.Po drugie, przed aktualizacją wykonaj kopię zapasową iPhone'a 4.Po trzecie, upewnij się, że wszystkie Twoje aplikacje są zaktualizowane i kompatybilne z nową wersją systemu iOS.Na koniec pamiętaj o zresetowaniu ustawień urządzenia po zaktualizowaniu go przez iTunes.Wszystkie te kroki pomogą zapewnić płynną aktualizację i lepszą wydajność telefonu iPhone 4.

Czy możemy zaktualizować iPhone'a 4 bezprzewodowo zamiast korzystać z iTunes?

Tak, możesz zaktualizować iPhone'a 4 bezprzewodowo, wybierając Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania.Nie spowoduje to usunięcia danych, ale może wymagać ponownego wprowadzenia hasła.Jeśli masz włączone aktualizacje automatyczne, najnowsza aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.Jeśli masz włączone aktualizacje ręczne, możesz kliknąć przycisk „Aktualizuj” w iTunes, aby pobrać i zainstalować aktualizację.

Jak często powinniśmy aktualizować nasz iPhone 4 przez iTunes?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu czynników, w tym wieku i wersji iPhone'a 4, częstotliwości korzystania z iTunes oraz dostępnych innych aplikacji lub aktualizacji.Zalecamy jednak aktualizację iPhone'a 4 co najmniej raz na 12 miesięcy, jeśli używasz go regularnie z iTunes i nie występują żadne poważne problemy.Ponadto, jeśli dostępne są nowe wersje lub aktualizacje systemu iOS dla Twojego iPhone'a 4, zalecamy zainstalowanie ich tak szybko, jak to możliwe.