Sitemap

Jak mówisz Arch Linux?

Szybka nawigacja

Wymowa Arch Linux to AR-kal LINUX.„ar” wymawia się jak „h” u niedźwiedzia, a „kal” jak szkockie słowo „wezwanie”.Więc byłoby to wymawiane jak „ark-uh-leen-zuh”.