Sitemap

Jak zmienić nazwę warstwy w Clip Studio?

Istnieje kilka sposobów zmiany nazwy warstwy w Clip Studio:

ewfolder

Jak zmienić nazwę warstwy w Clip Studio?

Istnieje kilka sposobów zmiany nazwy warstwy w Clip Studio:

 1. Kliknij nazwę warstwy, której nazwę chcesz zmienić i wpisz nową nazwę w polu tekstowym obok niej.Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy, aby otworzyć okno jej właściwości.Zmień nazwę warstwy w oknie Właściwości.Użyj jednego z narzędzi do przycinania Clip Studio, takich jak narzędzie Przesuń lub Zaznaczanie prostokątne, aby zaznaczyć całą zawartość na nazwanej warstwie, a następnie zmień jej nazwę w oknie właściwości tego narzędzia.Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij i przytrzymaj klawisz Control) na dowolnym obiekcie na osi czasu i wybierz opcję „Zmień nazwę warstwy z zaznaczenia”.Otwórz Edycja > Preferencje > Ogólne i wprowadź nową nazwę projektu w polu „Nazwa”.W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij i przytrzymaj klawisz Control) w dowolnym miejscu w pliku projektu i wybierz „Nowy folder”.Nazwij ten folder po nazwie pliku projektu (na przykład MyProject_Renamed). Skopiuj wszystkie swoje warstwy do tego nowego folderu (łącznie z folderami zagnieżdżonymi). Zmień nazwę każdej skopiowanej warstwy, korzystając z jednej z poniższych metod: W systemie Windows kliknij dwukrotnie puste miejsce w nowo utworzonym folderze i wpisz nową nazwę pliku dla swojego projektu (na przykład MyProject_Renamed). Wszystkie warstwy w tym nowo utworzonym folderze zostaną zmienione zgodnie z tą nową nazwą pliku W systemie Mac OS X lub Linux użyj pozycji menu Plik „Uzyskaj informacje” na każdej skopiowanej warstwie i zmień tam nazwę pliku Na urządzeniach z systemem iOS z oprogramowaniem Apple iOS 9 lub nowszym , stuknij raz w pobliżu miniatury obrazu w widoku albumu, a następnie użyj opcji Ustawienia > Zdjęcia i wideo > Importuj/Eksportuj → Eksportuj bibliotekę obrazów … jako pliki PNG … Nazwy plików jako… Aby wyeksportować wszystkie obrazy zawarte w tym albumie jako pliki PNG o nazwach odpowiadających im nazwy plików w tym albumieW systemie macOS Sierra 10 Yosemite lub nowszym: przeciągnij wszystkie zaimportowane obrazy do ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin
 2. Zmieńnazwę nowo utworzonego folderu ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin.Wszystkie warstwy wewnątrz tego nowo utworzonego folderu zostanązmienione zgodnie z odpowiadającymi im nazwami plików wtyczek--na przykład myproject_renamed staje się myprojectplugin_renamedJeśli zmieniasz nazwę wiele warstw jednocześnie: Zaznacz je wszystkie najpierw Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub Control+kliknięcie), a następnie wybierz „Zmień nazwę warstwy...” zclip studio Narzędzia innych firm 4. opcja to „Utwórz nową grupę”, która w razie potrzeby utworzy grupę dla wybranych warstw 5. opcja to „Kopiuj wybrane warstwy do tej grupy”. W ten sposób możesz wkleić te same warstwy o różnych nazwach do tej samej grupy bez zmiany oryginalnych nazw Mam nadzieję, że to pomoże!Jeśli nie, daj mi znać, abym mógł to poprawić!Wszystkiego najlepszego!
 3. ) Kliknij nazwę warstwy, która ma mieć pierwszeństwo i wpisz nową nazwę w polu tekstowym obok okna właściwości
 4. ) Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy, aby otworzyć okno jej właściwości
 5. ) Zmieniono nazwę warstwy w oknie właściwości
 6. )Użyj jednego z narzędzi ClipStudio, takich jak MoveToolorsquareMarqueeTool, abyprzetestowaćzawartośćnawarstwieizmienićgłównąnazwęwokniewłaściwości tego narzędzia
 7. )Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij przycisk Control) — w zależności od projektu napędu — na dowolnym obiekcie na linii czasu i wybierz opcję „Zmień nazwę warstwy z wyboru” z preferencji ogólnych

Jak wygląda proces zmiany nazw warstw w Clip Studio?

Aby zmienić nazwę warstwy w Clip Studio, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz warstwę, której nazwę chcesz zmienić i wybierz ją, klikając jej nazwę w panelu Warstwy.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Zmień nazwę (lub naciśnij F.
 3. Wpisz nową nazwę swojej warstwy i naciśnij Enter/Return.
 4. Jeśli chcesz zachować oryginalną nazwę warstwy, wpisz ją w polu Nazwa i naciśnij Enter/Return.
 5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany i zamknąć panel Właściwości.

Jak zmienić nazwę warstwy w Clip Studio?

Istnieje kilka sposobów zmiany nazwy warstwy w Clip Studio:1.Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy w panelu Warstwy, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości warstwy.2.W oknie dialogowym Właściwości warstwy kliknij przycisk Zmień nazwę i wpisz nową nazwę warstwy.3.Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control) nazwę warstwy w panelu Warstwy i wybierz opcję Zmień nazwę z menu skrótów.4.Kliknij i przeciągnij jedną z warstw znajdujących się pod nią, aby zakryła część nazwy sąsiada, a następnie wpisz nową nazwę swojej warstwy w polu Nazwa u dołu panelu Warstwy.5.Aby zmienić wszystkie wystąpienia określonego słowa lub frazy w grupie warstw, użyj trybu szybkiej maski (zobacz „Jak używać trybu szybkiej maski?” na stronie 97).6.Aby ukryć wszystkie warstwy z wyjątkiem jednej, wybierz Wszystkie widoczne warstwy z Widok > Pokaż wszystkie warstwy w Clip Studio > Tryb edycji przed edycją jakichkolwiek właściwości warstwy.7..Aby usunąć warstwę, zaznacz ją na dowolnej liście i naciśnij klawisz Delete (lub wybierz Plik > Usuń).8..Aby scalić dwie lub więcej warstw w jedną, najpierw zaznacz każdą warstwę, którą chcesz dołączyć, a następnie wybierz opcję Scal widoczne z menu skrótów, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (lub kliknięciu z wciśniętym klawiszem Control) na ich indywidualnych nazwach w panelu warstw.( Ifyou onlywanttomergeonelayerintoanotherwithoutchangingitsname,simplychooseMerge Visiblefromtheshortcutmenu.)9..You can also paste an image or video clip ontoa namedlayerbyselectingitin yourLayerspanelandpressingPaste.(Ifyou'reusingWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,clickingPasteinsteadofpressingitwillcopytheclipontothenamedlayerinsteadofmovingitthere.)10..Whenyou'redonerenaminglayersintClipStudio,selectAllvisiblelayersfromView>Show All LayersofClipStudio>EditModeanddeleteallofthelastonesex ceptforthelayerthathasbeenrenamed.(Onewillbeleftinthistmodewiththelayerthathasnthenewname.)11.-InWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandchooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]12.-InMacOSX[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandalsochooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]13.- Tochangeacollectionoflayersintheworldwideweb[hold down ] while clicking on anylayeredesktopiconinyourbrowserwindowtogetaclickableCopy Of Selected Layer option;thentypealetterfortheselectedlayer'snameanda pressEnter.[The Copy Of Selected Layeroptionwillbeconsideredpressedevenifaclickerdoesn'treleaseHold Down .][Note:Thismethoddoesn'tworkifyouareusingAdobeIllustrator CC 2018 orotherversionsofAdobe IllustratorbecausethoseprogramsrequireadifferentwaytocopyapictureontoadelayedLayer.]14-.Open acollectionofimageswhichyou've zapisane jako pliki JPEG (.jpg), wybierając Plik > Otwórz ostatnią kolekcję obrazów... z głównego okna Clip Studio; następnie wpisz literę dla nazwy pliku wybranego obrazu i naciśnij Enter. [Pole Nowa nazwa zostanie wypełnione lub nazwą pliku bez rozszerzenia, jeśli jest to obraz, który został zapisany za pomocą menedżera plików, takiego jak usługa udostępniania magicznych zdjęć lub taka.] 15-.

Czy można zmienić nazwy warstw w Clip Studio?

Tak, w Clip Studio można zmieniać nazwy warstw.Aby zmienić nazwę warstwy, otwórz wybraną warstwę i kliknij nazwę żądanej warstwy poniżej panelu Warstwy.Następnie możesz wpisać nową nazwę warstwy i nacisnąć Enter/Return, aby potwierdzić wybór.

Dlaczego trzeba zmieniać nazwę warstwy w Clip Studio?

Gdy chcesz zmienić nazwę warstwy w Clip Studio, warto wiedzieć, dlaczego musisz to zrobić.Kiedy tworzysz nowy klip w Clip Studio, pierwszą utworzoną warstwą jest warstwa „Klip”.W tym miejscu znajduje się cała zawartość wideo — sam klip wideo i wszystkie powiązane z nim warstwy (takie jak ścieżki dźwiękowe, tytuły i grafika).

Jeśli chcesz zmienić nazwę jednej z tych warstw, musisz zmienić nazwę warstwy „Klip”.Zmiana nazwy warstwy nie wpłynie na żadne inne warstwy w klipie — wpływa tylko na nazwę tej pojedynczej warstwy.Grup warstw można również używać podczas pracy z klipami w programie Clip Studio.Grupa warstw to po prostu zbiór co najmniej jednej warstwy, która jest zarządzana razem jako jednostka.Kiedy tworzysz nową grupę warstw, każda nowo utworzona warstwa automatycznie staje się częścią tej grupy.Jeśli więc chcesz zmienić nazwę tylko jednej warstwy w grupie warstw, wystarczy zmienić nazwę tej pojedynczej warstwy.

Może się jednak zdarzyć, że zechcesz zmienić nazwę wielu warstw jednocześnie w jednym klipie.W takim przypadku zmiana nazw wszystkich warstw w warstwie „Clip” klipu byłaby konieczna, aby nowe nazwy zostały poprawnie zastosowane.

Co się stanie, jeśli nie zmienisz nazw warstw w Clip Studio?

Jeśli nie zmienisz nazw warstw w Clip Studio, domyślna nazwa warstwy to „Warstwa 1”.Jeśli chcesz zmienić nazwę warstwy, najpierw wybierz warstwę w panelu Warstwy, a następnie kliknij przycisk Edytuj (ikona ołówka) w panelu Właściwości.W oknie dialogowym Edytuj warstwę wpisz nową nazwę warstwy i naciśnij klawisz Enter.

Jakie są konsekwencje braku zmiany nazw warstw w Clip Studio?

Jeśli nie zmienisz nazw warstw w Clip Studio, program utworzy warstwę dla każdego klipu w Twoim projekcie.Jeśli masz dużo klipów, może to znacznie spowolnić projekt.Dodatkowo, jeśli chcesz zmienić nazwę warstwy po jej utworzeniu, musisz usunąć klip i ponownie go utworzyć z nową nazwą.Wreszcie, jeśli chcesz udostępnić swój projekt komuś innemu, ta osoba będzie musiała mieć możliwość otwarcia go w Clip Studio i zobaczenia wszystkich twoich warstw poprawnie nazwanych.

Czy możesz podać kilka przykładów, kiedy może być konieczna zmiana nazwy warstwy w Clip Studio?

Kiedy musisz zmienić nazwę warstwy w Clip Studio, istnieje kilka powodów, dla których może to być konieczne.Na przykład, jeśli chcesz zmienić nazwę warstwy, aby łatwiej było ją zidentyfikować w projekcie, lub jeśli chcesz zmienić nazwę warstwy, aby odpowiadała zawartości znajdującego się poniżej klipu.W niektórych przypadkach konieczna może być również zmiana nazwy warstwy, jeśli utworzono wiele kopii klipu i chcesz śledzić, która kopia należy do której warstwy.Bez względu na powód konieczności zmiany nazwy warstwy w Clip Studio, wykonanie tych kroków pomoże maksymalnie uprościć proces:

 1. Wybierz klip lub klipy zawierające warstwę, której nazwę chcesz zmienić.
 2. Kliknij kartę „Warstwy” u góry ekranu.
 3. Znajdź i kliknij żądaną warstwę w swoich klipach.
 4. Wpisz nową nazwę dla tej warstwy w polu tekstowym znajdującym się obok nagłówka kolumny „Nazwa” (lub użyj skrótu klawiaturowego: Option-Command-N).
 5. Kliknij przycisk „OK” u dołu okna, aby zastosować zmiany i zamknąć kartę Warstwy (jeśli istnieje).