Sitemap

Wat is het vi-commando om naar het einde van een bestand te gaan?

Het vi-commando om naar het einde van een bestand te gaan is:

/GEOFF=/GS

Hiermee gaat u naar de laatste regel in het bestand.Als er geen regels meer in het bestand zijn, wordt vi afgesloten met een foutmelding.

Hoe ga je naar het einde van een bestand in vi?

Om naar het einde van een bestand in vi te gaan, gebruik je de opdracht "ga naar het einde van het bestand".Om deze opdracht te gebruiken, moet u eerst de locatie van het einde van het bestand identificeren.U kunt dit doen door een van de zoekopdrachten van vi te gebruiken, of door een bestandsnaam op te geven en op enter te drukken.Zodra u het einde van het bestand hebt gevonden, typt u "ga naar het einde van het bestand" gevolgd door de gewenste bestandsnaam.Als alles correct is, zal vi automatisch naar die locatie in het bestand gaan.

Wat betekent het vi-commando?

Het vi-commando betekent "bekijk het opnieuw".Wanneer u de opdracht vi typt, zal de computer u vragen om een ​​bestand om aan te werken.Als je eenmaal een bestand hebt geselecteerd, druk je op de Esc-toets om vi te verlaten en terug te keren naar je normale shell.Als u :wq typt (zonder andere argumenten) worden alle regels in het huidige venster naar uw werkmap geschreven.Als er geen regels meer in het venster staan, typt u :q!zal vi afsluiten zonder iets naar de schijf te schrijven.

Waar bevindt zich het einde van een bestand in vi?

Het einde van een bestand bevindt zich onderaan het scherm.Gebruik de opdracht ":e" om naar het einde van een bestand te gaan.

Hoe kom ik snel aan het einde van een bestand in vi?

Om in vi snel naar het einde van een bestand te gaan, gebruik je de opdracht "ga naar het einde van het bestand".Met deze opdracht gaat u naar de laatste regel in het bestand.U kunt ook de opdracht "goto" gebruiken om door een bestand te navigeren en de opdracht "end" om terug te keren naar het begin van een bestand.

Is er een sneltoets om naar het einde van een bestand in vi te gaan?

Er is geen sneltoets om naar het einde van een bestand in vi te gaan.Gebruik de opdracht ":eof" om naar het einde van een bestand te gaan.

Hoe kan ik sneller naar het einde van bestanden gaan als ik vi gebruik?

vi is een opdrachtregeleditor die kan worden gebruikt om tekstbestanden te bewerken.Gebruik de volgende opdrachten om sneller naar het einde van bestanden te gaan:

Met de eerste opdracht gaat u naar de laatste regel in het bestand.Met de tweede opdracht gaat u naar het einde van het bestand.

Wat is het voordeel om naar het einde van een bestand in vi te gaan?

Het voordeel van naar het einde van een bestand in vi gaan, is dat u de laatste regel van het bestand kunt zien.Dit kan handig zijn als u wilt weten wat er aan het einde van een bestand staat.Als u bovendien een tekstbestand aan het bewerken bent en moet bijhouden waar u zich in het document bevindt, kan het helpen om naar het einde van het bestand te gaan.

Waarom zou iemand het vi-commando willen gebruiken boven andere commando's?

Er zijn een paar redenen waarom iemand het vi-commando boven andere commando's zou willen gebruiken.Een reden is dat vi veel functies heeft die andere commando's niet hebben, zoals naar het einde van een bestand kunnen gaan.Een andere reden is dat sommige mensen vi liever gebruiken omdat het gebruiksvriendelijker is dan andere commando's.Ten slotte vinden sommige mensen het gewoon gemakkelijker om vi te gebruiken dan andere commando's.

Hoe zou je anders naar het einde van een bestand kunnen gaan naast het gebruik van vi-commando's?

Er zijn een paar andere manieren om naar het einde van een bestand te gaan.Een manier is om de opdracht cd te gebruiken en het pad op te geven naar het bestand dat u wilt bereiken.Als u bijvoorbeeld naar het einde van uw huidige map wilt gaan, typt u:

cd..

Een andere manier is om het Unix-commando find te gebruiken. Als je niet weet hoe zoeken werkt, typ dan gewoon:

vind .

Wat zijn enkele andere dingen die u met Vi kunt doen, naast het verplaatsen van bestanden?

vi +c

vi verwijder regel 1,3

vi +a

vi +w

vi +ws

vi +n

  1. Wijzig de tekstkleur van alle regels in een bestand:
  2. Een regel of meerdere regels verwijderen:
  3. Verander de hoofdletters van alle letters in een woord:
  4. Wijzig de breedte van alle kolommen in een bestand:
  5. Voeg aan beide zijden van een teken witruimte toe of verwijder deze:
  6. Spring naar een willekeurig regelnummer in een bestand:

Kunt u een voorbeeld geven van hoe dit commando praktisch zou worden gebruikt?

Met de opdracht ga naar het einde van het bestand kunt u naar het einde van het huidige bestand gaan.Dit kan handig zijn wanneer u op zoek bent naar een specifieke regel of uw werk aan een bepaald bestand wilt afmaken.Als u bijvoorbeeld aan een document werkt en de laatste alinea moet vinden, kunt u de opdracht ga naar het einde van het bestand gebruiken.Bovendien kan deze opdracht ook worden gebruikt in combinatie met andere opdrachten, zoals knippen en plakken, zodat u gemakkelijk voorbij gekopieerde tekst of delen van een document kunt gaan.

Heb je tips of trucs over hoe je dit specifieke Vi-commando het beste kunt gebruiken?

Als u naar het einde van een bestand wilt gaan, kunt u het vi-commando gebruiken:

vi bestandsnaam

waarbij bestandsnaam de naam is van het bestand dat u wilt openen.Om naar het begin van een bestand te gaan, gebruikt u:

vi bestandsnaam1

Gebruik de pijltjestoetsen en uw muis om door een bestand te bewegen.Om vi ​​af te sluiten, typt u :q!op de opdrachtregel.