Sitemap

Wat is androidmanifest.xml?

AndroidManifest.xml is een bestand dat de inhoud van een Android-applicatie definieert.Het bevat informatie over de naam van de app, pakketnaam, hoofdactiviteit, machtigingen vereist door de app en andere details.Het manifest is te vinden in de map res/layout van de broncode van uw project.U kunt het gebruiken om aan te geven welke bronnen uw app gebruikt (zoals afbeeldingen of tekenreeksen) en om eventuele afhankelijkheden van uw app met andere apps of services aan te geven.

Waar kan ik het downloaden?

U kunt het bestand AndroidManifest.xml downloaden van de Android SDK-website.

Waarom heb ik het nodig?

AndroidManifest.xml is een bestand dat het Android-systeem vertelt welke applicaties en functies op een Android-apparaat moeten worden geïnstalleerd.Het bevindt zich in de hoofdmap van een Android-project en moet worden opgenomen in elk APK-bestand (.apk) dat op basis van dat project is gemaakt.

Wanneer u een APK-bestand maakt met behulp van de Android Studio-ontwikkelomgeving, kunt u specificeren welke functies moeten worden opgenomen door eenelement in uw manifestbestand.Als u bijvoorbeeld de Google Maps-service wilt gebruiken, voegt u eenelement met de waarde google . Als u dit element niet opneemt, zijn alleen basisplatformservices (zoals internettoegang) ingeschakeld.

Het manifest specificeert ook hoe uw applicatie moet worden weergegeven op een Android-apparaat: of deze moet worden uitgevoerd in de modus Volledig scherm of in de modus Venster; of het hardwareversnelling moet gebruiken; en of het zijn eigen gebruikersinterface (UI) moet hebben of er een moet gebruiken die door het systeem wordt geleverd.U kunt ook andere voorkeuren opgeven, zoals waar het pictogram van uw toepassing moet verschijnen op apparaten met 4.0 (API-niveau 14) of hoger.

Ten slotte geeft het manifest aan welke afhankelijkheden uw applicatie heeft van andere applicaties of componenten die op een Android-apparaat zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld als uw app toegang nodig heeft tot Google Maps-gegevens of tot specifieke hardwarefuncties die door bepaalde apparaten worden aangeboden.Deze afhankelijkheden worden automatisch opgelost wanneer uw app op een Android-apparaat wordt geïnstalleerd.

Hoe installeer ik het?

Het bestand AndroidManifest.xml wordt gebruikt om de mogelijkheden van een app en zijn afhankelijkheden te declareren.U kunt een app installeren door het bestand AndroidManifest.xml naar de hoofdmap van uw SD-kaart te kopiëren en vervolgens de opdracht "adb install" uit te voeren op een terminalemulator of pc.De opdracht "adb install" kopieert het manifestbestand naar de interne opslag van uw apparaat, zodat u het niet op uw SD-kaart hoeft te plaatsen.

Hoe gebruik ik het?

AndroidManifest.xml is een bestand dat Android gebruikt om het systeem te vertellen welke componenten en applicaties nodig zijn om een ​​app te laten werken.U kunt het gebruiken om eventuele afhankelijkheden van uw app aan te geven, evenals alle machtigingen die uw app nodig heeft.

Om AndroidManifest.xml te gebruiken, moet u eerst een project maken in Android Studio.Nadat u het project hebt gemaakt, opent u de hoofdmap van het project (waar het .apk-bestand zich bevindt) en opent u AndroidManifest.xml in een teksteditor.In dit document ziet u twee belangrijke secties:en. Desectie bevat alle informatie over uw app zelf; dit omvat de naam (die uniek moet zijn binnen uw apparaat), de pakketnaam (die moet overeenkomen met de pakketnaam van andere apps op uw apparaat) en het versienummer.Desectie bevat alle informatie over de vereisten van uw app; dit omvat welke componenten en applicaties nodig zijn om uw app te laten werken, evenals alle benodigde machtigingen.

Om een ​​afhankelijkheid aan uw app toe te voegen, voert u eenvoudig de pakketnaam van de afhankelijkheid in een van beide inofsecties.Als ik bijvoorbeeld wil dat mijn app 1 app 2 nodig heeft om toegang te krijgen tot de functionaliteit van app 2, plaats ik de pakketnaam van app 2 in zowel deensecties zoals zo: [email protected] . Als ik wilde dat mijn app 1 alleen gebruikers toestaat die bij mijn website zijn geregistreerd, zou ik webPermission=true toevoegen onder Webmachtigingen in beide secties:. Merk op dat u geen afhankelijkheden kunt opnemen in pakketten van andere afhankelijkheden!Als ik bijvoorbeeld wilde dat MyApp2 GooglePlayServices nodig had, zou ik GooglePlayServices niet in het eigen pakket van MyApp2 plaatsen - in plaats daarvan zou ik het direct plaatsen onder waar GooglePlayServices wordt gedeclareerd door een andere applicatie op mijn apparaat (in dit geval com. google.android).

Nadat u al uw afhankelijkheden hebt toegevoegd met behulp van XML- of Java-codefragmenten, moet u zowel AndroidManifest.xml als uw APK-bestand (.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van androidmanifest.xml?

Het gebruik van androidmanifest.xml heeft veel voordelen, waaronder:

-Het kan u helpen de machtigingen van uw app effectiever te beheren.

-Het kan u helpen een consistente gebruikerservaring op verschillende apparaten te creëren.

-Het kan het gemakkelijker maken om uw app te debuggen en problemen op te lossen.

Zijn er nadelen aan het gebruik van androidmanifest.xml?

Er zijn enkele mogelijke nadelen aan het gebruik van androidmanifest.xml, waarvan de belangrijkste is dat het moeilijk te onderhouden kan zijn.Als u bovendien wijzigingen moet aanbrengen in uw manifestbestand, moet u mogelijk uw app opnieuw compileren en opnieuw installeren op de apparaten van gebruikers.Tot slot, als uw app bibliotheken of functies van derden gebruikt waarvoor toegang tot specifieke Android-rechten vereist is, moet u die rechten opnemen in uw manifestbestand.

.Hoe vaak moet ik androidmanifest.xml updaten?

Hoe het bestand androidmanifest.xml bij te werken:

  1. Ga naar het bestand AndroidManifest.xml in de map res/ van uw project en breng de gewenste wijzigingen aan, zoals het toevoegen van nieuwe machtigingen of het wijzigen van de naam van een bestaande machtiging.Als u een wijziging aanbrengt die van invloed is op meerdere bestanden, kunt u detag om ze allemaal in één keer op te nemen.
  2. Sla uw wijzigingen op door op het menu "Bestand" te klikken en "Opslaan als" te selecteren.Geef in het dialoogvenster dat verschijnt uw bestand een naam (zoals "androidmanifest_updated"), selecteer een locatie op uw computer ervoor (meestal ergens onder "res") en klik op OK.
  3. Open Android Studio en klik op de groene afspeelknop in de werkbalk (of druk op Ctrl-P). Wanneer Android Studio opstart, controleert het of er wijzigingen zijn aangebracht in het manifestbestand van uw project en wordt u gevraagd het opnieuw te laden als die er zijn.Klik op Manifest opnieuw laden als daarom wordt gevraagd en druk vervolgens op Uitvoeren in de hoofdmenubalk (of druk op F. Je zou nu alle wijzigingen die je hebt aangebracht, zowel in het app-venster als in het LogCat-uitvoervenster onder aan Android Studio moeten zien.