Sitemap

Bagaimanakah anda menomborkan semula papan seni dalam Illustrator?

1.Buka Illustrator dan pilih artboard yang anda mahu nombor semula2.Klik pada tab "Layout"3.Dalam bahagian "Penomboran Semula Papan Seni", taipkan nombor untuk setiap papan seni (cth., 1, 2, 3)4.Klik pada OK5.Ulang langkah 2-5 untuk sebarang papan seni tambahanAnda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci Command + Option + N (Mac) atau Control + Alt + N (Windows) untuk menomborkan semula papan seni anda dengan cepat1.Pilih semua karya seni pada papan seni2.Tekan Command+Option+N (Mac) atau Control+Alt+N (Windows)3.Taipkan nombor baharu untuk setiap karya seni4.Klik pada OK5.

Bagaimana untuk mengakses panel Pilihan Artboard?

  1. Dalam Illustrator, buka dokumen yang anda mahu nombor semula.
  2. Pilih semua papan seni dalam dokumen dengan menekan Ctrl+A (Mac) atau Cmd+A (Windows).
  3. Klik pada butang Artboard Options () di bahagian bawah tetingkap Illustrator.
  4. Dalam panel Pilihan Papan Seni, klik pada Bilangan Semula Papan Seni ().
  5. Masukkan nombor untuk setiap papan seni dan tekan OK ().

Bagaimanakah anda menukar urutan penomboran papan seni?

Dalam Adobe Illustrator, anda boleh menukar jujukan penomboran papan seni dengan memilih papan seni dan menggunakan pintasan papan kekunci Command+1 melalui Command+8.Anda juga boleh menggunakan panel Penomboran Papan Seni (Tetingkap > Penomboran Papan Seni).

Bolehkah anda membalikkan susunan papan seni anda?

Dalam Illustrator, anda boleh menomborkan semula papan seni anda dengan mudah dengan memilihnya dan menekan Command+1 (atau Control+1 pada Mac) untuk mengalihkan papan seni pertama ke atas satu nombor dan papan seni terakhir ke bawah satu nombor.Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci Command+0 (atau Control+0 pada Mac) untuk menetapkan semula semua papan seni anda kepada penomboran asalnya.Jika anda perlu membalikkan susunan papan seni anda, cuma pilih setiap satu dan tekan Command+Shift+R (atau Control+Shift+R pada Mac) untuk membalikkan susunannya.

Bagaimanakah anda memadamkan papan seni dalam Illustrator?

Bagaimanakah anda menamakan semula papan seni dalam Illustrator?Bagaimanakah anda menggerakkan papan seni dalam Illustrator?Apakah langkah untuk menomborkan semula papan seni dalam Illustrator?Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara menomborkan semula papan seni dalam Adobe Illustrator.Menamakan semula papan seni boleh membantu apabila anda perlu menyusun semula karya seni anda atau ingin menukar susunan panel anda.

Cara Menamakan Semula Papan Seni Dalam Adobe Illustrator

Menamakan semula papan seni ialah tugas mudah yang boleh membantu semasa mengatur karya seni anda atau menukar susunannya dalam dokumen.Untuk menamakan semula papan seni dalam Adobe Illustrator, ikut langkah berikut:

Ini akan mengemas kini kedua-dua nama fail dan lokasi dalam dokumen anda dengan sewajarnya!Anda kini boleh mengulangi langkah ini untuk sebarang papan tambahan yang ingin anda namakan semula sepanjang projek anda..

  1. Buka Adobe Illustrator dan pilih papan seni yang anda mahu namakan semula atau padamkan.Klik pada ikon yang terletak di penjuru kiri sebelah atas papan seni yang dipilih.Dalam kotak dialog Rename Artboard, taipkan nama baharu untuk artboard yang dipilih dan klik pada butang OK.Ulang langkah 2-3 untuk semua papan seni lain yang anda mahu namakan semula atau padam daripada dokumen.Tutup Adobe Illustrator dan simpan kerja anda.(Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah semasa mengikuti langkah ini, sila hubungi kami di [email protected] ilustrasi.)
  2. Buka Adobe Illustrator dan pilih papan seni yang diingini daripada kanvas dokumen anda.
  3. Klik pada ikon yang terletak di sudut kiri atas papan yang dipilih (lihat imej di bawah).
  4. Dalam kotak dialog Rename Art Board, taipkan nama baharu untuk papan yang dipilih dan klik pada butang OK (lihat imej di bawah).

Apakah jalan pintas untuk menyusun semula papan seni anda?

Dalam Illustrator, terdapat jalan pintas untuk menomborkan semula papan seni anda.Untuk melakukan ini, pilih semua papan seni yang anda mahu nombor semula dan kemudian tekan kekunci Kawalan (Ctrl) dan nombor 1.Sebagai contoh, jika anda ingin menomborkan semula papan seni anda dari 1-4, anda akan menekan kekunci Kawalan (Ctrl) dan nombor 1.Jika anda ingin menomborkan semula papan seni anda dari 5-8, anda akan menekan kekunci Kawalan (Ctrl) dan nombor 2.Anda juga boleh menggunakan pintasan ini apabila bekerja dengan lapisan: Untuk menamakan semula lapisan: Pilih lapisan yang berkenaan dan kemudian taipkan nama baharu dalam medan Nama Lapisan di bahagian bawah panel Lapisan.Untuk mengalihkan lapisan ke atas atau ke bawah dalam dokumen anda: Pilih lapisan yang dimaksudkan dan kemudian seretnya ke atas atau ke bawah dalam kumpulan induknya. Untuk memadamkan lapisan: Pilih lapisan yang berkenaan dan kemudian klik padanya sekali dengan kursor tetikus anda untuk memilih ia.Kemudian klik pada butang Padam yang terletak di sudut kanan atas tetingkap.

Adakah mungkin untuk menyimpan perubahan anda pada tetapan papan seni lalai?

Ya, anda boleh menyimpan perubahan anda pada tetapan papan seni lalai.Untuk melakukan ini, pilih papan seni yang anda ingin ubah suai dan klik butang "Simpan Sebagai" (tiga baris dalam segi tiga) pada bar alat.Dalam kotak dialog "Simpan Sebagai", masukkan nama baharu untuk papan seni dan klik Simpan.Papan seni baharu akan ditetapkan sebagai lalai untuk lukisan masa hadapan.

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang menyesuaikan ruang kerja saya dalam Illustrator?

Terdapat beberapa cara berbeza untuk menyesuaikan ruang kerja anda dalam Illustrator.Anda boleh mengakses menu Sesuaikan Ruang Kerja dengan menekan CMD+J (PC) atau CTRL+J (Mac). Dari sini, anda boleh menukar saiz tetingkap lalai, pilihan paparan dan banyak lagi.

Anda juga boleh menggunakan item menu Tetingkap > Ruang Kerja untuk membuka kotak dialog Pilihan Ruang Kerja.Kotak dialog ini membolehkan anda mengawal cara objek dipaparkan pada skrin anda, serta alat yang tersedia dalam setiap panel.

Akhir sekali, anda boleh mengakses item menu Alat > Peribadikan Bar Alat untuk menambah atau mengalih keluar butang bar alat daripada bar alat utama.Ini adalah cara terbaik untuk mengakses arahan dan tetapan biasa dengan cepat.

Bolehkah saya membuat berbilang baris dan lajur papan seni?

Ya, anda boleh membuat berbilang baris dan lajur papan seni dalam Illustrator.Untuk melakukan ini, pilih papan seni yang anda mahu bahagikan kepada baris atau lajur yang berasingan, kemudian gunakan kekunci Perintah (Mac) atau Ctrl (Windows) untuk memilih semua papan seni.Kemudian gunakan pintasan papan kekunci Option-Command-G (Mac) atau Alt-Ctrl-G (Windows) untuk mengumpulkannya menjadi satu objek.Anda kemudian boleh menamakan semula objek dengan memasukkan nama baharu dalam medan Nama yang terletak di bahagian atas panel Objek.

Adakah bilangan halaman dalam dokumen saya mempengaruhi cara kerja seni saya dicetak?

Tidak, bilangan halaman dalam dokumen anda tidak menjejaskan cara kerja seni anda dicetak.Illustrator mengekalkan karya seni pada 300 dpi tanpa mengira bilangan halaman dalam dokumen anda.Jika anda mempunyai dokumen yang kompleks dengan banyak papan seni, anda boleh membuat versi PDF dan kemudian mencetak hanya papan seni yang dikehendaki.