Sitemap

Bagaimanakah anda mencetak lajur ke-5 menggunakan awk?

Perintah lajur ke-5 cetakan awk mencetak lajur kelima fail data.

Apakah sintaks untuk mencetak lajur ke-5 dalam awk?

Sintaks untuk mencetak lajur ke-5 dalam awk ialah:

awk '{print $5}' fail.

Bolehkah anda memberi contoh bagaimana untuk mencetak lajur ke-5 dalam awk?

Lajur kelima jadual awk ialah hasil ungkapan

"awk '{print $5}' fail".Nilai dalam lajur kelima ialah panjang setiap baris dalam fail.Untuk mencetak kesemua lima lajur, gunakan

"awk '{print $(NF - 5)}' fail".

Mengapa anda mahu mencetak lajur ke-5 dalam awk?

Terdapat beberapa sebab mengapa anda mungkin ingin mencetak lajur kelima dalam awk.Lajur kelima biasanya hasil pembahagian fail kepada lima bahagian yang sama.Lajur ini mengandungi maklumat tentang setiap bahagian, seperti bilangan baris, perkataan dan aksara dalam bahagian itu.Mencetak lajur kelima boleh membantu apabila anda perlu mengetahui jumlah data dalam bahagian tertentu fail anda.Selain itu, mencetak lajur kelima boleh membantu anda menentukan bahagian fail anda yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain.

Apakah beberapa aplikasi biasa untuk mencetak lajur ke-5 dalam awk?

Beberapa aplikasi biasa untuk mencetak lajur ke-5 dalam awk adalah untuk mencetak senarai fail dalam direktori, untuk mencetak kandungan fail teks atau mencetak baris dalam fail teks yang sepadan dengan corak tertentu.

Apakah yang mungkin berlaku jika anda cuba mencetak lajur yang tidak wujud dalam awk?

Program awk mencetak lajur kelima fail data jika ia wujud, atau mencetak mesej ralat jika ia tidak wujud.Jika anda cuba mencetak lajur yang tidak wujud, awk mungkin mencetak sesuatu seperti ini:

awk: tidak boleh berikan kepada `column': input tidak sah

Ini bermakna lajur kelima fail data tidak ditakrifkan dan oleh itu tidak boleh dicetak.

Adakah susunan lajur penting semasa mencetaknya dengan awk?

Apabila mencetak data dengan bahasa pengaturcaraan awk, susunan lajur boleh menjadi penting.Lajur pertama sentiasa nama medan, dan lajur selebihnya ialah nilai dalam medan itu.Jika anda ingin mencetak lajur tertentu dahulu, anda perlu menentukannya sebagai hujah apabila memanggil awk.Sebagai contoh:

awk '{print $4}' fail1

Mencetak "file1" dalam lajur keempat.

Bagaimanakah anda boleh menukar susunan lajur semasa mencetak dengan awk?

Apabila mencetak dengan awk, anda boleh menukar susunan lajur dengan menggunakan fungsi printf.

Adakah mungkin untuk mencetak berbilang lajur serentak menggunakan awk?Jika ya, bagaimana?

Ya, adalah mungkin untuk mencetak berbilang lajur serentak menggunakan awk.Untuk melakukan ini, anda perlu menggunakan fungsi printf untuk mencipta rentetan yang mengandungi spesifikasi lajur.Contoh berikut mencetak lajur kelima fail data satu baris pada satu masa:

awk '{printf "%5d", $1}' fail data

Output daripada arahan ini adalah seperti berikut:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 3 4 3 5 4 2 4 3 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 27 8 280 281 283 284 286 287 288 288 288 288 288 310 311 312 312 312 312 312 312 313 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 392 393 394 395 396 397 398 398 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445446447 448449 450 451 452 453454 455456 457 458459 460 461462463464 465466467468469 470471472473474 475476477478479 480 481 482 483 484485486487488489 490 491 492 493 494495496497498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521522523524 525526527528 529 530 531 532553353653 540 541 542 cetakan awk lima lajur

Mencetak Berbilang Lajur dengan Awk

Terdapat dua cara anda boleh mencetak berbilang lajur dengan awk.Cara pertama ialah menggunakan fungsi printf dan nyatakan nombor lajur dan lebar dalam kurungan selepas nama fail data.Sebagai contoh, jika anda ingin mencetak lajur ketiga hingga kelapan bagi fail data, anda akan menggunakan kod berikut:

"awk '{printf "%3d", $1}',datafile" . Ini akan mencetak "3","4","5","6" untuk setiap baris dalam fail data.

AdakahAwtahu cara lain untuk memilih lajur selain menyatakan nombor indeksnya?11.Adakah terdapat sebarang kelemahan untuk menggunakan Awkto pilih dan mencetak lajur?12. 13?

Terdapat beberapa kelemahan untuk menggunakan lajur pilih dan cetak Awkto.Yang pertama ialah Awk boleh menjadi agak perlahan apabila mencetak sejumlah besar data.Kedua, anda mungkin tidak dapat memilih semua lajur yang anda mahukan jika ia tidak mengikut susunan yang betul.Akhir sekali, anda mungkin menghadapi masalah jika data anda mengandungi sebarang aksara khas (seperti petikan atau apostrof). Dalam kes ini, biasanya yang terbaik adalah menggunakan bahasa pengaturcaraan yang berbeza untuk mengendalikan pemilihan lajur dan tugas pencetakan.