Sitemap

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan lajur terakhir dalam bash?

Lajur terakhir dalam bash diakses menggunakan arahan:

terakhir

Ini akan mengembalikan baris terakhir input dari terminal.

Apakah cara paling mudah untuk mendapatkan lajur terakhir dalam bash?

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan lajur terakhir dalam bash.Cara paling mudah ialah menggunakan arahan:

terakhir

Ini akan mengembalikan lajur terakhir senarai data.Anda juga boleh menggunakan isihan perintah terbina dalam untuk memesan data dan kemudian gunakan terakhir untuk mendapatkan lajur terakhir.

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan lajur terakhir dalam bash menggunakan cut/awk/sed?

Lajur terakhir dalam set data boleh diambil menggunakan perintah potong.Sintaksnya adalah seperti berikut:

-c

di manaialah nombor lajur lajur yang dikehendaki.Sebagai contoh, untuk mendapatkan lajur terakhir dalam set data yang dipanggil mydata, gunakan arahan berikut:

potong -c 1 mydata

Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan arahan awk untuk mendapatkan semula lajur terakhir.Sintaksnya adalah seperti berikut:

awk '{print $2}' mydata

Akhir sekali, anda boleh menggunakan arahan sed untuk mendapatkan semula lajur terakhir.

Bolehkah saya menggunakan grep/regex untuk mendapatkan lajur terakhir dalam bash?

Ya, anda boleh menggunakan grep/regex untuk mendapatkan lajur terakhir dalam bash.Perintah berikut akan mengembalikan lajur terakhir fail:

$ grep -o '^[a-zA-Z0-9]*$' myfile

Output arahan ini akan menjadi "myfile".

Bagaimanakah cara saya mengira lajur dan mencetak hanya yang terakhir menggunakan awk atau potong dalam skrip Bash?

Cara paling mudah untuk mencetak lajur terakhir set data ialah menggunakan arahan awk atau cut.Sintaks untuk arahan ini adalah seperti berikut:

awk '{print $1}' fail

potong -d "," -f 1 fail

Dalam kedua-dua kes, $1 akan menjadi nombor lajur yang anda mahu cetak.