Sitemap

Bagaimanakah saya boleh mengalih keluar pelayan Linux daripada Active Directory?

Terdapat beberapa cara untuk mengalih keluar pelayan Linux daripada Active Directory.Cara paling mudah ialah menggunakan Alat Penyingkiran Direktori Aktif Windows Server 2008 R2.Alat ini boleh didapati di laman web Microsoft.Cara lain ialah menggunakan cmdlet Remove-ADServer dalam PowerShell.Akhir sekali, anda juga boleh menggunakan alat ADManager daripada Quest Software untuk mengalih keluar pelayan Linux daripada Active Directory.

Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengalih keluar pelayan Linux daripada domain Active Directory?

Rajah 1: Mengeluarkan Pelayan Linux Dari Domain AD

Rajah 2: Mengesahkan Pembuangan Pelayan Linux Dari Domain AD

  1. Cari pelayan Linux dalam Active Directory Klik kanan pada pelayan dan pilih "Properties"Pada tab Umum, klik pada butang "Alih keluar dari AD" Klik pada butang "Sahkan penyingkiran" Selepas pengesahan, pelayan akan dialih keluar daripada Active Directory Mulakan semula mana-mana perkhidmatan yang dihentikan semasa penyingkiran Sahkan bahawa semua pengguna telah dipindahkan ke baharu pelayan Padamkan sebarang fail yang tidak diperlukan Alih keluar sebarang rujukan kepada pelayan Linux daripada Active Directory Nikmati ruang anda yang baru dikosongkan!Cari Pelayan Linux dalam Active Directory: Langkah pertama ialah mencari pelayan Linux anda dalam Active Directory.Anda boleh melakukan ini dengan sama ada menyemak imbas melalui Active Directory menggunakan Windows Explorer atau dengan menggunakan alat seperti LDAP Connector untuk Microsoft Windows (tersedia di http://wwwmicrosoftconnectionservicesonlinehelpcenter.com/ldap-connector-for-windows).
  2. Klik kanan pada Pelayan dan Pilih Properties: Sebaik sahaja anda mencari pelayan Linux anda, klik kanan padanya dan pilih "Properties."Dalam Properties, anda perlu melihat tab Umum dan klik pada butang "Alih keluar dari AD" (lihat Rajah .
  3. Sahkan Pembuangan: Selepas mengklik pada Alih keluar dari AD, anda akan digesa untuk mengesahkan keputusan anda (lihat Rajah . Mengklik Sahkan akan mengalih keluar pelayan linux anda daripada direktori aktif dan memulakan semula sebarang perkhidmatan yang mungkin telah dihentikan semasa proses pengalihan keluar .
  4. Pengguna Berhijrah?: Jika anda telah memutuskan untuk memindahkan pengguna keluar daripada pelayan linux anda sebelum mengalih keluarnya, maka apabila Langkah 3 telah berjaya diselesaikan, anda perlu menunggu pengguna tersebut dipindahkan sebelum memadamkan akaun mereka dsb.. Fail Dialih Keluar/Dipadamkan : Setelah berjaya mengalih keluar pelayan linux daripada domain direktori aktif, pelbagai fail yang dikaitkan dengan sever linux itu akan dipadamkan termasuk pangkalan data akaun penggunanya (.ldb), fail konfigurasi (.ini), data aplikasi (.appdata), log (. log), aplikasi web (.war), sijil akaun perkhidmatan (.cer), direktori maya (.vdi), kumpulan aplikasi (.apppools). Rujukan Dipadamkan: Akhir sekali selepas melengkapkan semua langkah di atas, pastikan tiada baki rujukan kepada sever linux ini dalam direktori aktif termasuk objectGUID dan lain-lain. Bersihkan Sisa: Setelah semuanya dibersihkan, tiba masanya untuk langkah pembersihan akhir yang termasuk mengosongkan kitar semula bin(s)/folder mel sampah dll...

Adakah mungkin untuk mengalih keluar pelayan Linux daripada domain Active Directory?

Ya, adalah mungkin untuk mengalih keluar pelayan Linux daripada domain Active Directory.Pertama, anda perlu mencipta akaun pengguna untuk pelayan Linux dalam Active Directory.Seterusnya, anda perlu mengeksport maklumat akaun pengguna daripada Active Directory.Akhir sekali, anda perlu memadamkan akaun pengguna daripada Active Directory.

Bagaimanakah cara saya memadamkan objek pelayan Linux daripada Active Directory?

Cara paling mudah untuk mengalih keluar objek pelayan Linux daripada Active Directory ialah menggunakan alat Active Directory Users and Computers.Untuk membuka alat ini, klik Mula, taip dsa dalam kotak Carian, dan kemudian tekan Enter.Dalam anak tetingkap pokok konsol, klik kanan Pengguna dan Komputer Direktori Aktif, kemudian klik Buka.Pada menu Alat, klik Padam Pelayan.Dalam kotak dialog Pilih Pelayan, pilih pelayan yang anda mahu padamkan, dan kemudian klik OK.Pelayan akan dipadamkan daripada Active Directory selepas anda mengesahkan keputusan anda dengan mengklik Ya dalam kotak dialog Sahkan Pemadaman.

Apakah proses untuk menyahpasang pelayan Linux daripada Active Directory?

1.Log masuk ke pelayan Linux menggunakan SSH atau console2.Tukar kepada direktori di mana pangkalan data Active Directory berada3.Alih keluar pelayan linux daripada Active Directory4.Padamkan mana-mana akaun pengguna yang berkaitan5.But semula pelayan Linux6.Sahkan bahawa pelayan Linux yang dinyahpasang tidak lagi muncul dalam Active Directory7.Pulihkan sebarang data yang disandarkan8.Padamkan mana-mana fail yang tinggal9.Matikan dan alih keluar pelayan Linux daripada rangkaian10.Lakukan semakan keselamatan terakhir11: But semula komputer1) Untuk menyahpasang Pelayan Linux daripada Active Directory, log masuk ke sistem anda sebagai root dan tukar kepada fail /etc/rcS pada sistem anda (keistimewaan tinggi diperlukan).2) Dalam fail ini, anda akan cari arahan "nyahpasang" yang boleh anda gunakan untuk mengalih keluar sistem anda daripada AD dengan menjalankannya seperti berikut:# ./uninstall3) Selepas mengalih keluar sistem anda daripada AD, pastikan anda memadam semua fail dan direktori yang berkaitan termasuk akaun pengguna, kumpulan akaun, fail konfigurasi, log dll4) Akhir sekali, but semula mesin anda5) Anda kini boleh mengesahkan bahawa mesin anda telah dialih keluar daripada AD dengan menanyakannya dengan alat LDAP seperti ldapsearch -xA contoh output akan kelihatan seperti ini:dn: CN=LinuxServer1 dc=example,dc=com objectClass: top dn: CN=LinuxServer1 OU=Servers dn: ou=Domain Users ,ou=Domain Controllers objectClass: organizationalUnit dn: cn=Accounts ,cn=Users ,dc=example =com 6) Jika anda telah menyandarkan sebarang data atau tetapan pada mesin ini sebelum un memasangnya kemudian pulihkan sandaran ini selepas menyahpasang untuk memastikan ia konsisten merentas berbilang mesin7) Akhir sekali tutup dan keluarkan mesin daripada rangkaian anda jika mahu8) Setelah selesai lakukan pemeriksaan keselamatan terakhir pada semua sistem sebelum memulakannya semulaSemua selesai!tahniah!Memandangkan anda telah menyahpasang Pelayan Linux daripada Active Directory, adalah penting anda mengambil beberapa langkah untuk memastikan ia tidak muncul semula dalam carian atau penggunaan masa hadapan.: Pastikan anda memadam semua fail dan direktori yang berkaitan apabila mengalih keluar Pelayan Linux daripada AD. : Sandarkan sebarang data atau tetapan sebelum menyahpasang sekiranya berlaku kesilapan.

Bolehkah saya menyahpasang pelayan Linux saya dari hutan Active Directory?

Ya, anda boleh menyahpasang pelayan Linux anda daripada hutan Active Directory.Untuk melakukan ini, anda mesti mengalih keluar pelayan Linux terlebih dahulu daripada domain Active Directory.Selepas mengalih keluar pelayan Linux daripada domain Active Directory, anda kemudian boleh menyahpasangnya menggunakan alat pentadbiran Windows Server standard.