Sitemap

Hvordan omdøber du et lag i Clip Studio?

Der er et par måder at omdøbe et lag i Clip Studio:

ewfolder

Hvordan omdøber du et lag i Clip Studio?

Der er flere måder at omdøbe et lag på i Clip Studio:

 1. Klik på navnet på det lag, du vil omdøbe, og skriv et nyt navn i tekstboksen ved siden af ​​det.Dobbeltklik på lagets navn for at åbne dets egenskabsvindue.Skift navnet på laget i vinduet Egenskaber.Brug et af Clip Studios klipværktøjer, såsom Move Tool eller Rectangular Marquee Tool, til at vælge alt indholdet på et navngivet lag og derefter ændre dets navn i dette værktøjs egenskabsvindue.Højreklik (eller Ctrl+klik) på ethvert objekt på din tidslinje, og vælg "Omdøb lag fra markering."Åbn Rediger > Indstillinger > Generelt, og indtast et nyt navn til dit projekt i feltet "Navn".I Windows skal du højreklikke (eller Control+klik) hvor som helst i din projektfil og vælge "Ny mappe".Navngiv denne mappe efter dit projektfilnavn (for eksempel MyProject_Renamed). Kopier alle dine lag til denne nye mappe (inklusive indlejrede mapper). Omdøb hvert kopieret lag ved hjælp af en af ​​disse metoder: I Windows skal du dobbeltklikke på et tomt sted i denne nyoprettede mappe og indtaste et nyt filnavn til dit projekt (f.eks. MyProject_Renamed). Alle lag inde i denne nyoprettede mappe vil blive omdøbt i henhold til dette nye filnavn. I Mac OS X eller Linux skal du bruge Finders Fil-menupunkt "Få info" på hvert kopierede lag og ændre dets filnavn der I iOS-enheder, der kører Apples iOS 9-software eller nyere , tryk én gang i nærheden af ​​et miniaturebillede i albumvisning og brug derefter Indstillinger > Fotos og videoer > Importer/eksporter → Eksporter billedbibliotek ... som PNG-filer ... Filnavne som... For at eksportere alle billeder indeholdt i det pågældende album som PNG-filer med filnavne, der matcher deres respektive filnavne i det pågældende album På macOS Sierra 10 Yosemite eller nyere: Træk alle importerede billeder til ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin
 2. Omdøb denne nyoprettede mappe ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin. Alle lag inde i denne nyoprettede mappe vil blive omdøbt i henhold til deres tilsvarende plugin-filnavne - for eksempel bliver mitprojekt_omdøbt til mitprojektplugin_omdøbtHvis du omdøber flere lag på én gang: Vælg dem alle først Højreklik (eller Ctrl+klik), vælg derefter 'Omdøb lag...' fra clip studio 3. parts værktøjer. 4. mulighed er 'Opret ny gruppe', som vil oprette en gruppe for udvalgte lag, hvis det er nødvendigt. indstillingen er 'Kopier valgte lag til denne gruppe'. På denne måde kan du indsætte de samme lag med forskellige navne i samme gruppe uden at ændre originale navne. Håber det hjælper!Hvis ikke, så lad mig det vide, så jeg kan forbedre det!Bedste ønsker!
 3. ) Klik på navnet på det lag, du vil have præferencer, og skriv et nyt navn i tekstboksen ved siden af ​​vinduet med egenskaber
 4. ) Dobbeltklik på navnet på laget for at åbne dets egenskabsvindue
 5. ) Ændrede navnet på laget i egenskabsvinduet
 6. )BrugetafklippestudiestoletsåsomMoveToolorsquareMarqueeTooltil at testevælge altindholdetpålagetogændredetnavnetiværktøjets egenskabsvindue
 7. ) Højreklikket (eller kontrolklikket) – afhængigt af drevets design – på ethvert objekt på den lineære tidslinje og valgt "Omdøb lag fra udvælgelse" fra redaktørpræferencer generelt

Hvad er processen for at omdøbe lag i Clip Studio?

Følg disse trin for at omdøbe et lag i Clip Studio:

 1. Åbn det lag, du vil omdøbe, og vælg det ved at klikke på dets navn i panelet Lag.
 2. I panelet Egenskaber skal du klikke på knappen Omdøb (eller tryk på F.
 3. Indtast det nye navn til dit lag, og tryk på Enter/Retur.
 4. Hvis du vil beholde det oprindelige navn på et lag, skal du skrive det i feltet Navn og trykke på Enter/Retur.
 5. Klik på OK for at gemme dine ændringer og lukke panelet Egenskaber.

Hvordan kan du ændre navnet på et lag i Clip Studio?

Der er et par måder at omdøbe et lag i Clip Studio:1.Dobbeltklik på lagets navn i panelet Lag for at åbne dialogboksen Lagegenskaber.2.Klik på knappen Omdøb i dialogboksen Lagegenskaber og skriv et nyt navn til laget.3.Højreklik (eller Ctrl-klik) på lagets navn i lagpanelet, og vælg Omdøb fra genvejsmenuen.4.Klik og træk et af lagene under det på plads, så det dækker en del af naboens navn, og skriv derefter et nyt navn til dit lag i feltet Navn i bunden af ​​panelet Lag.5.Hvis du vil ændre alle forekomster af et bestemt ord eller en bestemt sætning inden for en gruppe af lag, skal du bruge tilstanden Hurtigmaske (se "Hvordan bruger jeg tilstanden Hurtigmaske?" på side 97).6.For at skjule alle lag undtagen ét skal du vælge Alle synlige lag fra Vis > Vis alle lag i Clip Studio > Redigeringstilstand, før du redigerer nogen lagegenskaber.7..For at slette et lag skal du vælge det på en af ​​listen og trykke på Slet (eller vælge Filer) > Slet).8..For at flette to eller flere lag til ét, skal du først vælge hvert lag, du vil inkludere, og derefter vælge Flet synligt fra genvejsmenuen, der vises, når du højreklikker (eller Ctrl-klikker) på dem på deres individuelle navne i dit lagpanel.( Ifyou onlywanttomergeonelayerintoanotherwithoutchangingitsname,simplychooseMerge Visiblefromtheshortcutmenu.)9..You can also paste an image or video clip ontoa namedlayerbyselectingitin yourLayerspanelandpressingPaste.(Ifyou'reusingWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,clickingPasteinsteadofpressingitwillcopytheclipontothenamedlayerinsteadofmovingitthere.)10..Whenyou'redonerenaminglayersintClipStudio,selectAllvisiblelayersfromView>Show All LayersofClipStudio>EditModeanddeleteallofthelastonesex ceptforthelayerthathasbeenrenamed.(Onewillbeleftinthistmodewiththelayerthathasnthenewname.)11.-InWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandchooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]12.-InMacOSX[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandalsochooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]13.- Tochangeacollectionoflayersintheworldwideweb[hold down ] while clicking on anylayeredesktopiconinyourbrowserwindowtogetaclickableCopy Of Selected Layer option;thentypealetterfortheselectedlayer'snameanda pressEnter.[The Copy Of Selected Layeroptionwillbeconsideredpressedevenifaclickerdoesn'treleaseHold Down .][Note:Thismethoddoesn'tworkifyouareusingAdobeIllustrator CC 2018 orotherversionsofAdobe IllustratorbecausethoseprogramsrequireadifferentwaytocopyapictureontoadelayedLayer.]14-.Open acollectionofimageswhichyou've gemt som JPEG-filer (.jpg) ved at vælge Filer > Åbn seneste billedsamling... fra Clip Studios hovedvindue; indtast derefter et bogstav for det valgte billedes filnavn, og tryk på Enter.

Er det muligt at omdøbe lag i Clip Studio?

Ja, det er muligt at omdøbe lag i Clip Studio.For at omdøbe et lag skal du åbne det pågældende lag og klikke på navnet på det ønskede lag under panelet Lag.Du kan derefter indtaste et nyt navn til laget og trykke på Enter/Retur for at bekræfte dit valg.

Hvorfor skulle du omdøbe et lag i Clip Studio?

Når du vil omdøbe et lag i Clip Studio, er det nyttigt at vide, hvorfor du skal gøre dette.Når du opretter et nyt klip i Clip Studio, er det første lag, der oprettes, laget "Klip".Det er her alt dit videoindhold bor - selve videoklippet og alle de lag, der er forbundet med det (såsom lydspor, titler og grafik).

Hvis du vil ændre navnet på et af disse lag, skal du omdøbe "Klip"-laget.At omdøbe et lag vil ikke påvirke andre lag i dit klip - det påvirker kun navnet på dette enkelte lag.Du kan også bruge laggrupper, når du arbejder med klip i Clip Studio.En laggruppe er simpelthen en samling af et eller flere lag, der administreres sammen som en enhed.Når du opretter en ny laggruppe, bliver hvert nyoprettet lag automatisk en del af denne gruppe.Så hvis du kun ville omdøbe ét lag i en laggruppe, ville det være tilstrækkeligt at omdøbe det enkeltlag.

Der kan dog være tidspunkter, hvor du vil omdøbe flere lag på én gang inden for et enkelt klip.I dette tilfælde vil det være nødvendigt at omdøbe alle lagene i dit klips "Clip"-lag, for at de kan få deres nye navne anvendt korrekt.

Hvad sker der, hvis du ikke omdøber dine lag i Clip Studio?

Hvis du ikke omdøber dine lag i Clip Studio, er standardnavnet for laget "Layer 1".Hvis du vil ændre navnet på et lag, skal du først vælge laget i panelet Lag og derefter klikke på knappen Rediger (blyantikonet) i panelet Egenskaber.I dialogboksen Rediger lag skal du skrive et nyt navn til laget og trykke på Enter.

Hvad er konsekvenserne af ikke at omdøbe lag i Clip Studio?

Hvis du ikke omdøber lag i Clip Studio, vil programmet oprette et lag for hvert klip i dit projekt.Hvis du har mange klip, kan dette bremse dit projekt betydeligt.Derudover, hvis du vil ændre navnet på et lag, efter du har oprettet det, skal du slette klippet og genskabe det med det nye navn.Endelig, hvis du vil dele dit projekt med en anden, skal de være i stand til at åbne det i Clip Studio og se alle dine lag korrekt navngivet.

Kan du give nogle eksempler på, hvornår du måske skal omdøbe et lag i Clip Studio?

Når du skal omdøbe et lag i Clip Studio, er der et par grunde til, at det kan være nødvendigt.For eksempel hvis du vil omdøbe laget, så det er lettere at identificere i dit projekt, eller hvis du vil ændre navnet på laget, så det svarer til indholdet på det underliggende klip.I nogle tilfælde skal du muligvis også omdøbe et lag, hvis du har lavet flere kopier af et klip og vil holde styr på, hvilken kopi der hører til hvilket lag.Uanset årsagen til at skulle omdøbe et lag i Clip Studio, vil følgende trin hjælpe med at gøre processen så let som muligt:

 1. Vælg det eller de klip, der indeholder det lag, du ønsker at omdøbe.
 2. Klik på fanen "Lag" øverst på din skærm.
 3. Find og klik på det ønskede lag i dine klip.
 4. Indtast et nyt navn for dette lag i tekstfeltet ved siden af ​​"Navn" kolonneoverskriften (eller brug tastaturgenvej: Alternativ-Kommando-N).
 5. Klik på knappen "OK" nederst i vinduet for at anvende ændringer og lukke fanen Lag (hvis nogen).