Sitemap

Jaký je nejlepší způsob tisku čar mřížky ve Photoshopu?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože nejlepší způsob tisku čar mřížky ve Photoshopu se bude lišit v závislosti na vašich konkrétních potřebách.Některé tipy, jak tisknout čáry mřížky ve Photoshopu, však zahrnují použití nástroje Mřížka, nastavení velikosti mřížky a mezer a použití vodítek.Kromě toho můžete také použít speciální možnosti tisku, jako je oboustranný tisk nebo export do souboru PDF.Nakonec je důležité experimentovat s různými metodami, dokud nenajdete tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Jak mohu při tisku zviditelnit čáry mřížky?

Existuje několik způsobů, jak zviditelnit čáry mřížky při tisku.Můžete upravit nastavení tisku, použít vrstvu průhlednosti nebo použít nástroj pro náhled tisku.

Upravte nastavení tisku:

Použít průhledné vrstvy:

  1. Ve Photoshopu otevřete dokument, který chcete vytisknout.
  2. Vyberte tiskárnu, kterou používáte, a klikněte na tlačítko Nastavení tisku (obvykle se nachází v levém dolním rohu obrazovky).
  3. V části Nastavení stránky vyberte z rozevírací nabídky vedle položky Okraje položku Gridlines (Obrázek . Obrázek 1: Nastavení mřížky na panelu Nastavení tisku aplikace Photoshop
  4. Pokud chcete přidat více než jednu čáru mřížky na stránku, zvyšte odpovídajícím způsobem nastavení Počet čar mřížky (Obrázek . Obrázek 2: Přidání více čar mřížky pomocí panelu Nastavení tisku aplikace Photoshop
  5. Klepnutím na OK použijte tyto změny a začněte tisknout!Obrázek 3: Dokument vytištěný s různou viditelností mřížky
  6. Otevřete dokument ve Photoshopu a vytvořte novou vrstvu průhlednosti kliknutím na Vrstva > Nová vrstva průhlednosti (Obrázek . Obrázek 4: Vytvoření nové vrstvy průhlednosti ve Photoshopu
  7. Přetáhněte tuto novou vrstvu průhlednosti přes jakoukoli část dokumentu, kterou chcete zprůhlednit – čáry mřížky se přes ni stanou viditelnými (Obrázek . Obrázek 5: Průhledné oblasti zobrazené prostřednictvím nově vytvořené vrstvy průhlednosti
  8. Chcete-li tuto vrstvu průhlednosti později odstranit, jednoduše ji vyberte v paletě vrstev a stiskněte Delete (nebo stiskněte Command+D na počítačích Mac) (obrázek .

Existuje způsob, jak změnit barvu čar mřížky při tisku?

Neexistuje žádný vestavěný způsob, jak změnit barvu čar mřížky při tisku, ale k dosažení tohoto efektu můžete použít filtr Photoshopu.Chcete-li tak učinit, otevřete nabídku Filtr a vyberte Rozostření > Gaussovské rozostření.Pomocí nastavení Poloměr upravte míru rozostření aplikovaného na čáry mřížky a poté vyberte barvu z Výběru barvy, kterou chcete použít jako novou barvu čáry mřížky.

Proč při tisku dokumentu zmizí čáry mřížky?

Při tisku dokumentu se s dokumentem vytisknou čáry mřížky, které byly vytvořeny ve Photoshopu.Pokud však chcete, aby byly čáry mřížky při tisku dokumentu viditelné, můžete pomocí dialogového okna Nastavení tisku určit, kolik kopií dokumentu se má vytisknout a jak velká má být každá kopie.Můžete také změnit orientaci tisku tak, aby se mřížka vždy tiskla správně.

Jak mohu zajistit, že se moje mřížka vytiskne správně?

Při tisku souboru PDF v aplikaci Adobe Photoshop můžete pomocí dialogového okna Tisk nastavit, jak se stránka vytiskne – včetně určení, zda na každé stránce zahrnout čáry mřížky (zobrazené jako tenké černé čáry na bílém papíře). V případě potřeby můžete také ovládat další aspekty tisku PDF, jako jsou okraje a velikost papíru – to vše bez nutnosti opustit Photoshop!

Pokud používáte nejnovější verzi Adobe Photoshop CS6 nebo novější, je ve výchozím nastavení v části Mřížka v dialogovém okně Tisk vybrána možnost Zobrazit mřížku (viz obrázek 1 níže), aby se vaše stránky vytiskly správně s rovnoměrně rozmístěnými hranicemi čar ( jak je znázorněno na obrázku 2 níže). Pokud potřebujete zakázat čáry mřížky, ale přesto chcete nějakou vizuální indikaci toho, kde každá stránka začíná a končí, můžete vypnout čáry mřížky v obrázku 1, ale ponechat ji povolenou v obrázku 2, aby se při tisku mezi sousedními stránkami docházelo k určitému překrývání. společně na jednom listu papíru (viz obrázek 3 níže).

Abyste zajistili, že všechny stránky v souboru PDF budou vytištěny přesně zarovnané bez ohledu na to, které možnosti jsou vybrány v obrázku 1 výše, může být užitečné nejprve uložit soubor PDF jako sloučený soubor, než jej vytisknete pomocí aplikace Acrobat Pro nebo jiné aplikace pro prohlížení PDF, jako je např. Náhled – viz náš článek Jak uložit dokument jako sloučený soubor pro tisk Další informace o sloučení souborů pro účely tisku: http://www-0

  1. Ve Photoshopu otevřete dokument, který chcete vytisknout.Vyberte dialogové okno Tisk a klikněte na tlačítko Nastavení (. V části Mřížka se ujistěte, že je vybrána možnost Zobrazit mřížku a poté klikněte na OK (. Dokument by se nyní měl vytisknout se správně rozmístěnou mřížkou. Pokud se dokument nevytiskne se správně rozmístěnou mřížkou, zkuste jedno z těchto řešení: Zkuste změnit nastavení tiskárny pro vaši tiskárnu na „Pouze mřížka“. K vytvoření dokumentu použijte jinou verzi Photoshopu nebo jinou aplikaci. Požádejte výrobce tiskárny o pomoc s nastavením tiskáren pro tisk mřížky.“
  2. ibm.com/support/docview?uid=swg2736374&locale=en_US&cc=us#sthash .5NhfOzj7Z .

Jaké dpi mám použít pro tisk mřížky ve Photoshopu?

Na tuto otázku neexistuje definitivní odpověď, protože závisí na konkrétních potřebách vašeho projektu.Obecně však platí, že byste měli používat nastavení dpi, které je dostatečně vysoké pro vytvoření jasných výtisků, ale dostatečně nízké, aby čáry nebyly příliš pixelované nebo neostré.Dobrým výchozím bodem by bylo 300 dpi.Pokud tisknete velké výtisky, možná budete chtít zvýšit rozlišení ještě dále na 500 nebo 600.

Mohu tisknout čáry mřížky doma bez profesionální tiskárny?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože množství požadovaného tisku mřížky se bude lišit v závislosti na velikosti a složitosti vašich výtisků.Existuje však několik jednoduchých kroků, které můžete podniknout, abyste dosáhli výtisků profesionální kvality, aniž byste museli hledat profesionální tiskárnu.

Nejprve se ujistěte, že je tiskárna nastavena na tisk mřížky.Mnoho domácích tiskáren obsahuje vestavěnou podporu pro tuto funkci, ale pokud ta vaše nemá možnosti tisku mřížky, můžete si zakoupit doplňkový software nebo softwarový balíček třetí strany, který vám umožní tisk s mřížkami.

Za druhé, při tisku s mřížkami se ujistěte, že používáte vysoce kvalitní papír.Tím zajistíte, že čáry budou na vašem konečném tisku viditelné a čitelné.Nakonec věnujte pozornost mezerám mezi jednotlivými řádky mřížky – příliš mnoho místa mezi řádky a vaše výtisky budou vypadat pixelově a rozmazaně; příliš málo místa a vaše výtisky mohou vypadat zubatě a nerovnoměrně.Dohromady by vám tyto tipy měly pomoci vytvořit profesionálně vypadající výtisky, aniž byste museli hledat profesionální tiskárnu.

Pomůže mi vytvoření vlastní velikosti plátna vytisknout lepší mřížku ve Photoshopu?

Ano, vytvoření vlastní velikosti plátna vám pomůže vytisknout lepší mřížku ve Photoshopu.Použitím menší velikosti plátna můžete snížit množství prostoru použitého k tisku obrázku, což povede k čistším a ostřejším mřížkám.Tisknutím obrázků na dostatečně velký papír tiskárny navíc můžete zajistit, že se všechny pixely vytisknou správně a bez jakéhokoli zkreslení.

Existuje ve Photoshopu CS6 klávesová zkratka pro tisk mřížky?

Ano, ve Photoshopu CS6 existuje klávesová zkratka pro tisk mřížky.Chcete-li vytisknout čáry mřížky, stiskněte Ctrl+L (Windows) nebo Command+L (Mac).

Mohu uložit nastavení čáry mygrid jako předvolbu ve Photoshopu CC 2018?

Ano, nastavení mřížky můžete uložit jako přednastavení ve Photoshopu CC 2018.Chcete-li to provést, otevřete panel Nastavení (Okna > Nastavení) a v kategorii Soubor klikněte na Přednastavení.V dialogovém okně Přednastavení, které se otevře, vyberte Mřížka ze seznamu na levé straně dialogového okna a poté klikněte na Uložit jako na pravé straně dialogového okna.V dialogovém okně Uložit jako, které se otevře, zadejte název nového přednastavení mřížky (například Gridlines_Default) a potom klikněte na Uložit.Tuto předvolbu nyní můžete použít k rychlému vytváření mřížek v obrázcích, aniž byste museli ručně upravovat čáry mřížky pokaždé, když s nimi pracujete.