Sitemap

Co je to bitlocker?

Bitlocker je bezpečnostní funkce, která pomáhá chránit data vašeho počítače jejich šifrováním.Když zapnete bitlocker, systém Windows použije šifrovací klíč k vytvoření virtuálního šifrovaného disku (VHD) na vašem pevném disku.K tomuto VHD lze přistupovat pouze se správným šifrovacím klíčem.Pokud se někdo pokusí získat přístup k vašim datům, aniž by měl správný šifrovací klíč, nebude je moci číst ani do nich zapisovat.

Bitlocker může pomoci chránit vaše data před neoprávněným přístupem, pokud:

-Váš počítač je odcizen nebo ztracen a někdo se pokouší získat přístup k vašim souborům bez řádných oprávnění;

-Chcete uchovat citlivé informace v soukromí;

-Máte více počítačů a chcete se ujistit, že každý z nich má svou vlastní kopii vašich dat, aby je nebylo možné mezi nimi snadno sdílet.

Co je to SSD?

SSD je zkratka pro Solid State Drive.Jedná se o typ úložného zařízení, které místo tradičních pevných disků používá flash paměť.Díky tomu je rychlejší a spolehlivější než běžné pevné disky.

Velkou výhodou SSD disků je, že nemají žádné pohyblivé části.To znamená, že mohou přistupovat k datům mnohem rychleji než běžné pevné disky, což může mít za následek plynulejší uživatelský zážitek při otevírání souborů nebo procházení internetu.

SSD disky však mají i své nevýhody.Například obvykle stojí více než běžné pevné disky a ke správnému fungování vyžadují instalaci speciálního softwaru.Navíc, zatímco SSD jsou velmi rychlé, pokud jde o čtení dat z nich, nemusí být tak rychlé při zápisu dat na ně.Operace zápisu totiž vyžadují, aby řadič disku odeslal na jednotku více požadavků najednou, aby bylo zajištěno, že data budou zapsána správně a dostatečně rychle.

Celkově, i když SSD nabízejí mnoho výhod oproti tradičním pevným diskům, stále existují některé věci, které musíte vzít v úvahu před rozhodnutím o nákupu.

Jak spolupracují bitlocker a SSD?

SSD jsou stále populárnější, ale někteří lidé se obávají, že bitlocker může zpomalit jejich SSD.V této příručce vysvětlíme, jak bitlocker a SSD spolupracují, a ukážeme vám, jak otestovat, zda bitlocker zpomaluje váš SSD.

Nejprve si řekněme, co je bitlocker a k čemu slouží.Bitlocker je bezpečnostní funkce zabudovaná do Windows 10, která pomáhá chránit vaše data před odcizením nebo ztrátou.Když pro svůj počítač vytvoříte nové heslo, Windows 10 vám automaticky vygeneruje pár klíčů bitlocker.Tento pár klíčů se skládá z hlavního klíče (který odemyká disk) a dešifrovacího klíče (který dešifruje soubory).

Chcete-li používat bitlocker, musíte nejprve do počítače nainstalovat software Microsoft Security Essentials.Security Essentials zahrnuje sadu nástrojů BitLocker Drive Encryption Toolkit (BDE), která vám umožňuje šifrovat váš pevný disk pomocí bitlockeru.Po instalaci BDE jej můžete začít používat kliknutím na tlačítko "Start", výběrem "Programy" > "Security Essentials" a poté kliknutím na dlaždici "BitLocker Drive Encryption" v levém podokně.

Nyní si povíme, jak SSD fungují s bitlockerem.Když nainstalujete SSD do počítače, Windows 10 automaticky vytvoří systémový oddíl (kde jsou uloženy všechny vaše programy a data) a rozšířený oddíl (kde je umístěn váš SSD). Systémový oddíl je vždy větší než rozšířený oddíl, protože obsahuje všechny programy nainstalované v počítači a také všechny ovladače, které byly nainstalovány během instalace.Rozšířený oddíl obsahuje pouze datové soubory (.documents atd.), které byly vytvořeny po instalaci Windows 10 do vašeho počítače.

Systémový oddíl také obsahuje dva skryté oddíly: jeden s názvem EFI System Partition (ESP) a druhý s názvem Microsoft Reserved Partition (MSR). Firmware UEFI používá ESP k ukládání informací o spouštění, takže když počítač spustíte v režimu UEFI, může načíst operační systém z ESP místo z diskové jednotky C:. MSR ukládá konfigurační informace pro šifrování BitLocker, takže když se uživatelé pokusí získat přístup k šifrovaným jednotkám, aniž by je nejprve odemkli, budou vyzváni k zadání hesla BitLocker namísto zobrazení chybové zprávy jako „Toto zařízení nelze otevřít, protože jeho úroveň zabezpečení byla změněna“ .

When you create a new password forbit lockeronyourcomputerWindows10automaticallygeneratesapredictionkeypairconsistingofamasterkey(whichunlocksthedrive)and adecryptionkey(whichdecryptsandfiles).TousebitlokercontroltousethemsothattheyfirstneedtobedinstalledwithMicrosoftSecurityEssentialssoftwocompatibledoesnotincludethistoolkitbysiteprogramswithoutstartingfromthestartbuttonselectingprogramsandclickingtheBitLockerDriveEncryptiontileinthelftpanetoplusclickingsupportoftheIntel AES-NI hardware acceleration option ifyouhaveanintel Core i5 processor or later or AMD Ryzen™ 7 family processors with Radeon™ Vega Graphics or later runningWindows10 Anniversary Updateorlater versionsofWindows10OS.( Pokud používáte PC bez procesoru Corei5 nebo prodejce notebooku nebo stolu, nemůžete použít hardwarovou akceleraci IntelAES-NI.) Po instalaci MSE můžete začít používat BDE kliknutím na tlačítko Start, výběrem Programy a kliknutím na dlaždici BitLocker Drive Encryption na levém panelu, pokud kliknete na podporu softwaru ES Máte k dispozici notebook nebo notebook pro procesory Intel Core i5 nebo pro tablety a zakoupíte si stažení nejnovější verze softwaru podpory z obchodu Microsoft Store.

Šifruje bitlocker data na SSD?

SSD jsou rychlejší než tradiční pevné disky, ale mohou být také pomalejší, pokud jde o šifrování dat.Bitlocker je software, který pomáhá chránit data na SSD jejich šifrováním.I když bitlocker může SSD mírně zpomalit, je stále mnohem rychlejší než použití tradičního pevného disku pro ukládání dat.

Celkově, zatímco bitlocker může SSD mírně zpomalit, celkové výhody použití SSD pro ukládání dat převažují nad menším zpomalením.

Jak bitlocker ovlivňuje výkon SSD?

Bitlocker je funkce, která je předinstalována na většině zařízení s Windows 10.Pomáhá chránit vaše data tím, že je šifruje pomocí silného klíče.

Výkon SSD může být ovlivněn bitlockerem v závislosti na typu SSD a na tom, jak je nakonfigurován.Obecně platí, že bitlocker zpomalí SSD, když se používá k ukládání dat, ke kterým je potřeba často přistupovat, jako je hudba nebo videa.Pokud potřebujete použít SSD pro úložiště, které nevyžaduje častý přístup, bitlocker by neměl mít významný dopad na jeho výkon.

Pokud se obáváte potenciálního dopadu bitlockeru na výkon vašeho SSD, můžete jej zakázat v nastavení Windows 10.

Může bitlocker zpomalit SSD?

Bitlocker může zpomalit SSD, ale záleží na konkrétním SSD a na tom, jak je Bitlocker implementován.Obecně řečeno, pokud je Bitlocker implementován správně, neměl by mít významný dopad na výkon SSD.Pokud však Bitlocker není správně implementován nebo pokud existují jiné faktory, které ovlivňují výkon SSD (jako je velké používání), může bitlocker potenciálně způsobit zpomalení.

Je rozdíl v tom, jak rychle SSD funguje s a bez šifrování bitlocker?

Bitlocker šifrování může zpomalit SSD, ale není žádný skutečný rozdíl v tom, jak rychle SSD funguje s a bez bitlocker šifrování.Někteří lidé mohou zaznamenat mírný pokles výkonu, ale to je obvykle patrné pouze při přenosu velkých souborů nebo častém přístupu k datům.Celkově by šifrování bitlockeru nemělo mít významný dopad na rychlost SSD.

O kolik pomalejší může být SSD při použití šifrování bitlocker?

Šifrování Bitlocker může SSD výrazně zpomalit.V některých případech může způsobit, že disk bude v podstatě nepoužitelný.I když je bitlocker navržen tak, aby chránil data, pokud příliš zatěžuje úložné zařízení, nemusí se vůbec vyplatit.Mějte to na paměti při rozhodování, zda na svých zařízeních používat šifrování bitlocker.

Existují nějaké další faktory, které mohou ovlivnit výkon šifrovaného SSD?

Bitlocker může zpomalit SSD, ale existují další faktory, které mohou ovlivnit výkon šifrovaného SSD.Pokud je váš počítač například starší a nemá mnoho paměti, nemusí být schopen dostatečně rychle zašifrovat nebo dešifrovat soubory.Navíc, pokud často přesouváte velké soubory mezi počítačem a externím pevným diskem, bitlocker může proces zpomalit.Pokud máte problémy se šifrovaným SSD, je nejlepší poradit se s odborníkem, který vám pomůže problém vyřešit.

Jaké jsou výhody používání šifrování bitlocker na SSD?

Bitlocker je softwarový šifrovací nástroj, který lze použít k ochraně dat na SSD.Mezi výhody používání šifrování bitlocker na SSD patří zvýšené zabezpečení a rychlejší výkon.Bitlocker šifruje data uložená na SSD, takže pokud by se někdo do zařízení naboural a dostal se k datům, nemohl by je přečíst.Bitlocker navíc může urychlit načítání aplikací a her, protože zabraňuje neoprávněným uživatelům v přístupu k souborům, které byly dříve otevřeny.Celkově je použití šifrování bitlocker na SSD dobrým způsobem, jak zvýšit zabezpečení a zlepšit výkon.

Existují nějaké nevýhody používání šifrování bit locker na SSD 12 . jaké další metody jsou k dispozici pro šifrování dat na SSD 13 . Je možné zakázat?

Šifrování Bitlocker může pomoci chránit vaše data, ale může také zpomalit SSD.Pokud potřebujete použít bitlocker na SSD, ujistěte se, že máte dostatek volného místa pro uložení šifrovaných dat.Bitlocker můžete také zakázat, pokud jej nepotřebujete.

Data na SSD lze šifrovat i jinými způsoby, například pomocí hesla nebo šifrovacího klíče.Tyto metody jsou bezpečnější než použití bitlockeru, ale nemusí být tak rychlé.

Ano, můžete zakázat bitlocker, pokud jej nepotřebujete.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci Nastavení a přejděte na Zabezpečení a soukromí > BitLocker > Vypnout BitLocker (doporučeno). Pamatujte, že deaktivace bitlockeru odebere vaši možnost přístupu k vašim datům v případě ztráty nebo odcizení zařízení.

  1. Zpomaluje bitlocker SSD?
  2. Další způsoby šifrování dat na SSD:
  3. Je možné zakázat bitlocker?