Sitemap

Co je androidmanifest.xml?

AndroidManifest.xml je soubor, který definuje obsah aplikace pro Android.Obsahuje informace o názvu aplikace, názvu balíčku, hlavní aktivitě, oprávněních vyžadovaných aplikací a další podrobnosti.Manifest lze nalézt ve složce res/layout zdrojového kódu vašeho projektu.Můžete jej použít k určení zdrojů, které vaše aplikace používá (jako jsou obrázky nebo řetězce), a k deklarování všech závislostí, které má vaše aplikace na jiných aplikacích nebo službách.

Kde si to můžu stáhnout?

Soubor AndroidManifest.xml si můžete stáhnout z webu Android SDK.

Proč to potřebuji?

AndroidManifest.xml je soubor, který říká systému Android, jaké aplikace a funkce má nainstalovat do zařízení Android.Nachází se v kořenovém adresáři projektu Android a musí být součástí jakéhokoli souboru APK (.apk) vytvořeného z tohoto projektu.

Když vytvoříte soubor APK pomocí vývojového prostředí Android Studio, můžete určit, které funkce chcete zahrnout, a to zahrnutím aprvek v souboru manifestu.Chcete-li například používat službu Mapy Google, přidejte aprvek s hodnotou google . Pokud tento prvek nezahrnete, budou povoleny pouze základní služby platformy (jako je přístup k internetu).

Manifest také určuje, jak by se vaše aplikace měla zobrazovat na zařízení Android: zda má běžet v režimu celé obrazovky nebo v režimu okna; zda má používat hardwarovou akceleraci; a zda má mít vlastní uživatelské rozhraní (UI) nebo používat rozhraní poskytované systémem.Můžete také zadat další předvolby, například místo, kde se má ikona vaší aplikace zobrazit na zařízeních se systémem 4.0 (úroveň API 14) nebo vyšším.

Nakonec manifest deklaruje všechny závislosti, které má vaše aplikace na jiných aplikacích nebo komponentách nainstalovaných v zařízení Android – například pokud vaše aplikace potřebuje přístup k datům Map Google nebo ke konkrétním hardwarovým funkcím nabízeným určitými zařízeními.Tyto závislosti jsou automaticky vyřešeny, když je vaše aplikace nainstalována na zařízení Android.

Jak jej nainstaluji?

Soubor AndroidManifest.xml se používá k deklaraci schopností aplikace a jejích závislostí.Aplikaci můžete nainstalovat zkopírováním souboru AndroidManifest.xml do kořenového adresáře vaší SD karty a následným spuštěním příkazu „adb install“ na emulátoru terminálu nebo PC.Příkaz „adb install“ zkopíruje soubor manifestu do interního úložiště vašeho zařízení, takže jej nemusíte vkládat na SD kartu.

Jak to mám používat?

AndroidManifest.xml je soubor, který systém Android používá k tomu, aby sdělil systému, jaké součásti a aplikace jsou nutné ke spuštění aplikace.Můžete jej použít k deklaraci jakýchkoli závislostí, které vaše aplikace má, a také jakýchkoli oprávnění, která vaše aplikace vyžaduje.

Chcete-li používat soubor AndroidManifest.xml, musíte nejprve vytvořit projekt v aplikaci Android Studio.Po vytvoření projektu otevřete hlavní složku projektu (kde se nachází soubor .apk) a otevřete soubor AndroidManifest.xml v textovém editoru.V tomto dokumentu uvidíte dvě důležité části:a. Thesekce obsahuje všechny informace o vaší aplikaci samotné; to zahrnuje jeho název (který musí být v rámci vašeho zařízení jedinečný), název balíčku (který se musí shodovat s názvem balíčku všech ostatních aplikací ve vašem zařízení) a číslo verze.Thesekce obsahuje všechny informace o požadavcích vaší aplikace; to zahrnuje, které součásti a aplikace jsou vyžadovány, aby vaše aplikace fungovala, a také veškerá oprávnění, která vyžaduje.

Chcete-li do své aplikace přidat závislost, jednoduše zadejte název balíčku závislosti uvnitř buďnebosekce.Pokud bych například chtěl, aby moje aplikace 1 vyžadovala aplikaci 2, aby mohla přistupovat k funkcím aplikace 2, umístil bych název balíčku aplikace 2 do obouasekce jako takto: [email protected] . Pokud bych chtěl, aby moje aplikace 1 povolovala pouze uživatele, kteří byli zaregistrováni na mém webu, přidal bych webPermission=true pod Webová oprávnění v obou částech:. Pamatujte, že nemůžete zahrnout závislosti do balíčků jiných závislostí!Pokud bych například chtěl, aby MyApp2 vyžadovala službu GooglePlayServices , neumisťoval bych službu GooglePlayServices do vlastního balíčku MyApp2 – místo toho bych ji umístil přímo pod místo, kde je služba GooglePlayServices deklarována jinou aplikací na mém zařízení (v tomto případě com .google .android ).

Jakmile přidáte všechny své závislosti pomocí fragmentů kódu XML nebo Java, nezapomeňte uložit soubor AndroidManifest.xml a soubor APK (.

Jaké jsou výhody používání androidmanifest.xml?

Používání androidmanifest.xml má mnoho výhod, včetně:

-Může vám pomoci efektivněji spravovat oprávnění vaší aplikace.

-Může vám pomoci vytvořit konzistentní uživatelskou zkušenost napříč zařízeními.

-Může to usnadnit ladění a odstraňování problémů s aplikací.

Má použití androidmanifest.xml nějaké nevýhody?

Používání androidmanifest.xml má několik potenciálních nevýhod, z nichž nejvýznamnější je, že může být obtížné jej udržovat.Pokud navíc potřebujete provést změny v souboru manifestu, možná budete muset aplikaci znovu zkompilovat a znovu nainstalovat na zařízení uživatelů.A konečně, pokud vaše aplikace používá knihovny nebo funkce třetích stran, které vyžadují přístup ke konkrétním oprávněním Android, budete muset tato oprávnění zahrnout do souboru manifestu.

.Jak často mám aktualizovat androidmanifest.xml?

Jak aktualizovat soubor androidmanifest.xml:

  1. Přejděte do souboru AndroidManifest.xml v adresáři res/ vašeho projektu a proveďte potřebné změny, jako je přidání nových oprávnění nebo změna názvu stávajícího oprávnění.Pokud provádíte změnu, která se týká více souborů, můžete použíttag, abyste je zahrnuli všechny najednou.
  2. Uložte změny kliknutím na nabídku „Soubor“ a výběrem možnosti „Uložit jako“.V dialogovém okně, které se objeví, pojmenujte svůj soubor (například „androidmanifest_updated“), vyberte pro něj umístění v počítači (obvykle někde pod „res“) a klikněte na OK.
  3. Otevřete Android Studio a klikněte na zelené tlačítko přehrávání na panelu nástrojů (nebo stiskněte Ctrl-P). Když se Android Studio spustí, zkontroluje všechny změny provedené v souboru manifestu vašeho projektu a vyzve vás, abyste jej znovu načetli, pokud nějaké existují.Pokud budete vyzváni, klikněte na Znovu načíst manifest a poté stiskněte Spustit na liště hlavní nabídky (nebo stiskněte F. Nyní byste měli vidět všechny úpravy, které jste provedli, jak v okně aplikace, tak ve výstupním okně LogCat v dolní části aplikace Android Studio.