Sitemap

Co znamená kruh s pomlčkou?

Kruh s pomlčkou znamená, že něco je předběžné, provizorní nebo ještě nepotvrzené.Může to také znamenat, že informace ještě nejsou k dispozici.

Je to běžný symbol?

Kruh s pomlčkou se nejčastěji používá jako symbol pro slovo „mínus“.Někdy se také používá k reprezentaci dalších matematických operací, jako je násobení a dělení.

Kde jsi viděl tento symbol?

Kruh s pomlčkou se běžně používá jako varování nebo upozornění.Lze to vidět na dopravních značkách, bezpečnostních varováních a obalech produktů.Symbol se často používá, když před vámi hrozí nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout.

co to podle tebe znamená?

Kruh s pomlčkou se používá k označení, že něco není pravda.Pokud například někdo řekne „Nepůjdu na večírek“, může vedle svého jména napsat „zakroužkovat s pomlčkou“, což znamená, že se večírku nezúčastní.

Už jste to někdy viděli?

Když vidíte kruh s pomlčkou, znamená to, že něco je „kontrolováno“.Může to být cokoli, od projektu, který je přezkoumáván někým jiným, až po něco, co se dívá na potenciální problémy.Obvykle se používá jako indikátor toho, že je ještě potřeba dořešit nějaké věci a že proces ještě není zcela dokončen.

Víte, co představuje?

Kruh s pomlčkou se běžně používá jako varování nebo upozornění.Lze to vidět na dopravních značkách, bezpečnostních zařízeních a dalších veřejných místech.Pomlčka symbolizuje, že zpráva je naléhavá a neměla by být ignorována.

Jak vnímáte tento symbol?

Kruh s pomlčkou se často používá k označení, že něco není pravda.Pokud například někdo řekne „Nepůjdu na večírek“, může tento symbol použít k tomu, aby znamenal, že na večírek skutečně jde.Tento symbol lze také použít jako zkratku pro „nepoužije se.

Myslíte, že je to důležité?

Když vidíte kruh s pomlčkou, znamená to, že se něco ignoruje.Pokud například někdo v úkolu nakreslí vedle svého jména kroužek s pomlčkou, znamená to, že nebude odpovědný za dokončení úkolu.Tento symbol lze také použít při diskusích ve skupinách nebo týmech – pokud se všichni shodnou na tom, že jedna osoba by neměla být zahrnuta do diskuse nebo rozhodovacího procesu, mohou k tomu použít tento symbol.

Můžeš mi o tom říct víc?

Kruh s pomlčkou se nazývá „kruh s tisíci body“.Používá se k označení, že něco je odhad nebo není přesné.Pokud například píšete o tom, kolik lidí se zúčastnilo schůzky, a říkáte, že se zúčastnilo „přibližně 100 lidí“, použili byste kroužek s tisíci body, abyste svým čtenářům dali vědět, že toto číslo se může snížit o několik desítek lidí.

Co mi můžete říct o tomto symbolu?

Kruh s pomlčkou se často používá jako varování nebo upozornění.Lze ji také použít jako ikonu pro různé typy informací, jako jsou bezpečnostní varování nebo důležité poznámky.

Máte nějakou teorii, co by to mohlo znamenat?

Kruh s pomlčkou se často používá k označení, že něco je prozatímní nebo ještě není potvrzeno.Schůzka může být například naplánována na 10:00, ale čas se může změnit, pokud dojde na poslední chvíli ke změnám.Tento symbol také označuje, že je něco důvěrné nebo tajné.

Měly tento význam vždy, nebo to může být něco nového?

Kruh s pomlčkou se používá k označení toho, že něco je nepovinnou nebo provizorní součástí diskuse.Pokud například mluvíte o schůzce, která začne za pět minut, a někdo řekne „projděme si agendu znovu“, může to znamenat, že v programu je stále potřeba provést nějaké změny a tak by byli rádi, aby si to všichni znovu zkontrolovali před začátkem schůzky.Případně, pokud někdo řekne „Mám návrh“, může jen chtít upoutat pozornost všech a ještě není připraven dát svůj návrh.

13 Jaké další symboly jsou podobné tomuto a v čem se liší?

Kruh s pomlčkou v něm představuje varování nebo upozornění.Mezi další symboly, které jsou podobné tomuto, ale liší se, patří kříž a vykřičník.Křížek označuje nebezpečí nebo potenciální újmu, zatímco vykřičník označuje vzrušení nebo překvapení.