Sitemap

Co způsobuje pixelaci obrázků v Illustratoru?

Existuje několik věcí, které mohou způsobit pixelaci obrázků v Illustratoru.Nejčastějším viníkem jsou soubory s nízkým rozlišením.Pokud má váš obrázek nízké rozlišení, pravděpodobně se při pokusu o umístění do dokumentu aplikace Illustrator rozpixeluje.Můžete to opravit buď zvýšením rozlišení obrázku, nebo jeho převedením do formátu s vyšším rozlišením, jako je PNG nebo JPEG.

Další příčinou pixelace obrazu je ořezávání hranic.Pokud oříznete obrázek příliš těsně k okraji plátna, při umístění do dokumentu se rozpixeluje.Chcete-li se tomuto problému vyhnout, ponechte kolem obrázku dostatek místa, aby nedošlo k jeho oříznutí.

Konečně, určité objekty v dokumentu aplikace Illustrator mohou také způsobit pixelaci obrazů.Pokud například do dokumentu vložíte textové pole, text uvnitř se zobrazí jako pixely namísto písmen.Tento problém lze vyřešit výběrem textového pole a pomocí dialogového okna Možnosti textu změnit styl a velikost písma tak, aby neobsahovalo žádné obrazové body.

Existuje způsob, jak se tomuto problému vyhnout?

Neexistuje žádný jistý způsob, jak se vyhnout pixelizaci při umisťování obrázků do Illustratoru, ale existuje několik technik, které mohou pomoci.Jedním z přístupů je použití vektorových tvarů namísto bitmapových obrázků, kdykoli je to možné.Tím se sníží množství dat, které je třeba zpracovat aplikací Illustrator, což může vést k hladším výsledkům.Kromě toho můžete zkusit použít antialiasingové filtry k vyhlazení zubatých okrajů v obrazových souborech.Nakonec se ujistěte, že vaše nastavení rozlišení je dostatečně vysoké, aby Illustrator mohl zpracovat detaily ve vašich obrazových souborech, aniž by docházelo k pixelizaci.

Jak mohu opravit pixelované obrázky v Illustratoru?

Jedním ze způsobů, jak opravit pixelované obrázky v Illustratoru, je použít nástroj Zkapalnění.Tento nástroj lze nalézt v nabídce Nástroje a umožňuje zdeformovat nebo vyhladit pixely na obrázku.Můžete také zkusit použít funkci Content-Aware Fill, která automaticky doplní chybějící obrazové body v obrázku na základě jeho obsahu.Nakonec můžete zkusit použít nástroj Sharpen pro zlepšení jasnosti pixelovaných obrázků.

Jaké je nejlepší nastavení exportu pro zamezení pixelizace?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože nejlepší nastavení exportu pro zamezení pixelace se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.Nicméně některé obecné tipy, které mohou být užitečné, zahrnují: použití výstupního formátu s vysokým rozlišením při exportu vaší kresby; výběr možnosti nízké komprese při exportu souborů; a zajištění správné velikosti exportovaných souborů.Kromě toho je důležité mít na paměti konkrétní funkce každé používané verze aplikace Illustrator – starší verze softwaru nemusí být schopny velmi dobře zpracovávat exporty ve vysokém rozlišení, zatímco novější verze mohou nabízet pokročilejší možnosti exportu, které mohou pomoci snížit pixelizaci. .Nakonec je experimentování klíčové, když se snažíte najít nastavení exportu, které nejlépe vyhovuje vašemu konkrétnímu projektu.

Kdy mám použít nastavení rasterizace?

Existuje několik situací, kdy můžete chtít použít nastavení rastrování v Illustratoru.Jedním z běžných scénářů je situace, kdy potřebujete vytvořit pixelovaný obrázek.Rastrování může pomoci snížit velikost souboru potřebnou pro obrázek a může také zlepšit vzhled obrázku.

Další situací, kdy můžete chtít použít nastavení rastrování, je situace, kdy pracujete s vektorovými kresbami, které je třeba převést na pixely pro zobrazení na webové stránce nebo jiném výstupním zařízení.V tomto případě může použití rasterizace pomoci zachovat původní tvar a detaily vaší vektorové grafiky při jejím převodu na pixely.Uvědomte si však, že ne všechny vektorové kresby budou vypadat dobře, když se vykreslí jako obrazové body; někdy se mohou v procesu konverze ztratit jemné detaily.

A konečně, pokud jen experimentujete s nastavením rasterizace nebo chcete vidět, jak vypadají, než se rozhodnete, vždy stojí za to je vyzkoušet.

Můj obrázek vypadá ve Photoshopu dobře, ale v Illustratoru je rozmazaný/pixelovaný, co je špatně?

Může být několik důvodů, proč váš obrázek vypadá v Illustratoru pixelově nebo rozmazaně.Nejběžnějším problémem je, že pro svůj soubor používáte nesprávné rozlišení.Pokud pracujete s obrázkem s nízkým rozlišením, Illustrator bude mít potíže s vytvořením přesné verze, která na obrazovce vypadá dobře.Před zahájením procesu návrhu můžete zkusit změnit velikost obrázku na vyšší rozlišení nebo použít alternativní program, je-li to možné.Dalším potenciálním problémem je, že váš obrázek je příliš velký pro výchozí velikost tisku aplikace Illustrator.Před zahájením práce v programu zkuste zmenšit velikost souboru nebo při vytváření konečného produktu zvolte menší možnost tisku.Nakonec se ujistěte, že používáte správné nastavení pro nástroje pro pixelování ilustrátoru.Pokud například používáte funkce vyhlazování, nezapomeňte je při práci s obrázky vypnout, protože mohou přidávat nežádoucí artefakty a zkreslení.

Proč jsou mé umístěné obrázky v Illustratoru s nízkým rozlišením/pixelováním?

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro odstranění tohoto problému.Nejprve se ujistěte, že rozlišení vašich umístěných obrázků je pro Illustrator dostatečně vysoké.Rozlišení můžete upravit v dialogovém okně Předvolby (Okna > Předvolby). Zadruhé se ujistěte, že soubory obrázků mají správnou velikost pro použití s ​​Illustratorem.Pokud nejsou, možná budete muset před importem do Illustratoru změnit jejich velikost.Nakonec nezapomeňte zkontrolovat kvalitu obrazových souborů jejich náhledem ve vhodném programu, než je importujete do Illustratoru.Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit změnit velikost a znovu importovat obrázky.

Mohu vypnout interpolaci obrazu pouze pro vybrané objekty?

Neexistuje způsob, jak selektivně vypnout interpolaci obrazu pro konkrétní objekty v Illustratoru.Budete muset vytvořit nový dokument s požadovaným nastavením a pak tento dokument použít jako základ pro všechny vaše další ilustrace.

Mám používat vyhlazování při změně velikosti obrázku umístěného do Adobe Illustratoru?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože výsledky se mohou lišit v závislosti na velikosti a rozlišení obrázku, nastavení vyhlazování v Illustratoru a dalších faktorech.Obecně je však dobré použít vyhlazování při změně velikosti obrázku umístěného do Illustratoru, pokud výsledný obrázek vypadá pixelově nebo zubatě.

Některé možné důvody, proč použití vyhlazování může zlepšit vzhled obrázku při změně velikosti, zahrnují:

Snížení počtu aliasovaných hran v obrázku může pomoci vyhladit případné zubaté hrany.

Použití vyšší úrovně vyhlazování (například 8x) může pomoci snížit šum a artefakty způsobené aliasingem.

Je však důležité poznamenat, že ne všechny obrázky budou vypadat lépe se zvýšenou úrovní vyhlazování; některé obrázky mohou ve skutečnosti vypadat hůře kvůli přidané složitosti a vizuálnímu zkreslení, ke kterému může dojít při vysokých úrovních vyhlazování.Nakonec je jen na vás, zda chcete při změně velikosti obrázku umístěného do Illustratoru použít nějaké další techniky vyhlazování nebo doostřování.

Jak změnit velikost obrázku bez ztráty kvality (a vyhnout se pixelům)?

Existuje několik způsobů, jak změnit velikost obrázku bez ztráty kvality.Nejjednodušší způsob je použít dialogové okno Velikost obrázku v Adobe Illustratoru.Můžete také použít bezplatný nástroj Změna velikosti ve Photoshopu nebo GIMPu.Pokud chcete zachovat pixely, můžete použít panel Pixely v Illustratoru nebo Photoshopu.

Jak zajistíte, aby váš tiskový soubor měl nejvyšší možné rozlišení, aniž byste vytvářeli velké soubory, jejichž tisk nebo nahrávání online někde, jako je Zazzle nebo Society6, trvá věčnost?

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zajistili, že váš tiskový soubor bude mít nejvyšší možné rozlišení, aniž byste museli vytvářet velké soubory, jejichž tisk nebo nahrávání online někde, jako je Zazzle nebo Society6, trvá věčnost.

Za prvé, při vytváření kresby vždy používejte nastavení nejvyšší kvality dostupné v aplikaci Adobe Illustrator.To zajistí, že vaše obrázky budou v nejvyšší kvalitě a výsledkem budou menší velikosti souborů.

Zadruhé, nezapomeňte před importem obrázků do Illustratoru oříznout obrázky co nejblíže jejich původní velikosti.To pomůže snížit množství dalších dat, která je třeba přenést z počítače do tiskárny, což povede k menší velikosti souborů.

Nakonec zvažte použití vektorových uměleckých souborů místo rastrovaných obrázků, kdykoli je to možné.Vektorové umělecké soubory jsou obvykle mnohem menší než rastrované obrazové soubory, a proto vyžadují méně místa na vašem počítači při tisku nebo nahrávání online.