Sitemap

Jaké jsou možné příčiny toho, že můj svazek médií nefunguje?

Existuje několik možných příčin, proč váš svazek médií nefunguje.

 1. Mohlo dojít k problému se vstupem zvuku nebo videa na vašem zařízení.Zkuste jej připojit k jinému zařízení a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
 2. Ujistěte se, že jste pro své zařízení nainstalovali nejnovější aktualizace softwaru.
 3. Pokud používáte kabelové připojení, ujistěte se, že je kabel správně zapojen a připojen ke správnému portu v počítači.
 4. Pokud používáte bezdrátové připojení, ujistěte se, že je váš router správně nakonfigurován a síla signálu je dobrá.
 5. Pokud jste vyzkoušeli všechna tato řešení a stále se vám nedaří zprovoznit svazek médií, možná je čas zvážit výměnu zařízení nebo zakoupení nového.

Jak mohu opravit hlasitost médií, pokud nefunguje?

Může existovat několik důvodů, proč váš svazek médií nemusí fungovat.První možností je, že není něco v pořádku se samotným zařízením, například rozbitý nebo poškozený reproduktor.Pokud k ovládání hlasitosti médií používáte aplikaci v telefonu, ujistěte se, že je aplikace aktuální a nainstalovaná ve vašem zařízení.Další možností je, že jste možná nepovolili hlasitost médií v nastavení telefonu.Chcete-li povolit hlasitost médií, přejděte do Nastavení > Zvuk a upozornění > Hlasitost médií a klepněte na „Zapnuto“.Pokud máte stále potíže se zprovozněním hlasitosti médií, může být užitečné podívat se na naši příručku, jak opravit nízkou kvalitu zvuku na zařízeních Android.

Proč nefunguje hlasitost médií v mém telefonu?

Může existovat několik důvodů, proč hlasitost médií v telefonu nefunguje.

Jednou z možností je, že jste na svém zařízení možná nepovolili funkci hlasitosti médií.Chcete-li to zkontrolovat, otevřete aplikaci „Nastavení“ a vyhledejte možnost s názvem „Hlasitost médií“.Pokud není povoleno, zapněte jej kliknutím na příslušné tlačítko.

Další možností je, že může být problém se zvukem nebo reproduktorovým systémem vašeho telefonu.Pokud používáte kabelová sluchátka nebo reproduktory, ujistěte se, že jsou správně připojeny a zapnuty.Pokud používáte sluchátka nebo reproduktor Bluetooth, ujistěte se, že jsou plně nabité a spárované s vaším zařízením.

Pokud se zdá, že všechny tyto věci fungují dobře, může to být něco vážnějšího, co souvisí s hardwarem vašeho telefonu.V takovém případě jej budete muset vzít do servisního střediska na diagnostiku.

Co by mohlo způsobit, že hlasitost médií mého tabletu nefunguje?

Existuje několik věcí, které mohou způsobovat, že hlasitost médií na vašem tabletu nefunguje.První věcí, kterou je třeba zkontrolovat, je, zda je zapnutý vypínač.Pokud tomu tak není, budete jej muset zapnout a poté zkontrolovat, zda svazek médií funguje.Pokud problém není s tlačítkem napájení, můžete zkusit resetovat tablet tak, že podržíte obě tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti současně po dobu asi 10 sekund.Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může být něco v nepořádku s vnitřními obvody vašeho zařízení a budete je muset vzít k opravě nebo výměně.

Existuje způsob, jak opravit hlasitost zvuku mého notebooku, pokud nefunguje správně?

Může existovat řada důvodů, proč svazek médií na vašem notebooku nemusí správně fungovat.Jednou z možností je, že něco brání zvuku ve výstupu z reproduktorů, například úlomky nebo prach.V takovém případě možná budete muset vzít svůj notebook do opravny na opravu.Další možností je, že jsou zvukové obvody na vašem notebooku poškozené a je třeba je vyměnit.V takovém případě budete muset kontaktovat technika, aby svazek nechal opravit nebo vyměnit.Konečně je možné, že zvukový výstup vašeho počítače jednoduše vypadl z provozu a je třeba jej úplně vyměnit.V tomto případě budete pravděpodobně muset zakoupit zcela nový počítač, abyste získali aktualizované zvukové výstupní zařízení.

Proč svazek médií v mém počítači nefunguje tak, jak by měl?

Existuje několik důvodů, proč svazek médií ve vašem počítači nemusí fungovat tak, jak by měl.Jednou z možností je, že ovladač zvuku nebo videa ve vašem počítači je zastaralý a neposkytuje potřebnou podporu pro váš audio nebo video hardware.Pokud používáte starší verzi systému Windows, může být také nutné aktualizovat ovladače zvuku nebo videa, aby správně fungovaly.Kromě toho, pokud něco blokuje zvuk vycházející z vašich reproduktorů nebo zobrazení videa na obrazovce, budete muset provést určité kroky k odblokování těchto portů a vyřešit všechny problémy, které je mohou způsobovat.Ve většině případů je však obvykle něco v nepořádku s hardwarovými nebo softwarovými součástmi ve vašem počítači a je třeba je opravit nebo vyměnit, aby se problém se svazkem médií vyřešil.

Jak to, že nemohu upravit hlasitost médií na svém zařízení?

Může existovat několik důvodů, proč váš svazek médií nemusí fungovat.

Nejprve se ujistěte, že jste zařízení zapojili a zapnuli.Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kroků, může to být způsobeno problémem s vaším zařízením nebo síťovým připojením.

Pokud používáte kabelové připojení, zkuste restartovat router a/nebo modem.Pokud používáte bezdrátové připojení, zkuste vypnout všechna zařízení v dosahu a poté je jedno po druhém znovu zapnout, dokud se problém nevyřeší.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může to být způsobeno tím, že něco blokuje signál v dosažení vašeho zařízení.Zkuste odpojit všechna externí zařízení (například reproduktory), která jsou k vašemu zařízení připojena, a zjistěte, zda to problém vyřeší.

A konečně, pokud žádné z těchto řešení nefunguje a vy jste se pokusili resetovat telefon nebo aktualizovat verze softwaru, možná je čas vzít zařízení do servisního střediska k další kontrole nebo opravě.

Existuje určité nastavení, které je třeba upravit, aby hlasitost média fungovala správně?

Může existovat několik důvodů, proč váš svazek médií nemusí správně fungovat.První věcí, kterou je třeba zkontrolovat, je, zda je na vašem zařízení nějaké nastavení zvuku nebo videa, které je třeba upravit.Pokud tomu tak není, pak by dalším krokem bylo zkontrolovat, zda v audio nebo video signálu nejsou nějaké překážky.Nakonec, pokud jsou všechny tyto věci zkontrolovány a svazek stále nefunguje, může být nutné vyměnit přijímač médií vašeho zařízení.

Co musím udělat, abych znovu zprovoznil mymediavolume?

Pokud váš svazek médií nefunguje, možná budete muset vyřešit nějaké problémy.Nejprve se ujistěte, že je napájecí kabel zapojený a zapnutý.Dále zkontrolujte, zda v audio nebo video kabelech nejsou nějaké překážky.Pokud vše vypadá v pořádku, zkuste resetovat svazek médií podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu asi tří sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Vypnout“.
 2. Jakmile se zobrazí zpráva Vypnout, uvolněte tlačítko Napájení a počkejte dvě minuty.
 3. Po uplynutí dvou minut stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Zvýšit hlasitost“.
 4. Jakmile se zobrazí tato zpráva, uvolněte snížení hlasitosti.
 5. Stiskněte a podržte obě tlačítka pro zvýšení hlasitosti, dokud nedosáhnete 100 %.

Pokud zvuk funguje dobře, ale hlasitost média ne, co by mohlo být špatně?

Může být problém s audio nebo video kabely.Ujistěte se, že jsou správně zapojeny a že kabely nejsou poškozené.Pokud hlasitost stále nefunguje, může být problém s vaším televizorem nebo audio systémem.Zkuste jej resetovat stisknutím tlačítka napájení po dobu 10 sekund a poté jej znovu zapněte.Pokud to nepomůže, možná to budete muset vzít do opravny.

Mohl by být problém se samotným přehrávačem médií, pokud se hlasitost nenastavuje tak, jak by měla?

Pokud se hlasitost nenastavuje tak, jak by měla, mohlo dojít k problému se samotným přehrávačem médií.Chcete-li zkontrolovat, zda se jedná o tento případ, můžete zkusit resetovat přehrávač médií podle následujících kroků:

- Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení na zařízení, dokud neuvidíte zprávu „Vypnout“.

-Uvolněte tlačítko napájení a počkejte, až se zařízení restartuje.

-Po restartování stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti na vašem zařízení, dokud se nezobrazí zpráva „Zvýšit hlasitost“.

-Uvolněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a počkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zvýšení hlasitosti médií nastaveno na 100 %.

Pokud žádný z těchto kroků nefunguje, může být problém se samotným přehrávačem médií.V takovém případě budete muset kontaktovat zákaznickou podporu, abyste získali pomoc s řešením problému.

Pokud se nezdá, že by změna nastavení pomohla, co dalšího lze udělat, abyste problém napravili 13 Přestala mi fungovat hlasitost médií, co mám dělat?

Existuje několik různých věcí, které můžete udělat, abyste problém vyřešili, pokud svazek médií nefunguje.Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno ke správné síti a že má aktivní připojení k internetu.Pokud tyto věci stále nefungují, možná budete muset resetovat nastavení zařízení.Nakonec, pokud vše ostatní selže, můžete se pokusit problém vyřešit podle následujících kroků:

a) Ujistěte se, že jste pro své zařízení nainstalovali všechny nejnovější aktualizace. Přejděte do Nastavení > Obecné > O telefonu a zkontrolujte upozornění na aktualizace. b) Zkuste v telefonu vypnout všechny další nepotřebné aplikace, abyste uvolnili zdroje a poskytli Media Volume více prostoru pro práci. c) Ověřte, že mezi Media Volume a reproduktory nebo sluchátky vašeho zařízení nejsou žádné překážky. d) Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset odnést telefon do servisního střediska pro další pomoc.

 1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno ke správné síti a zda má aktivní připojení k internetu.
 2. Obnovte nastavení svého zařízení tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Obnovit a vyberete Resetovat zařízení.
 3. Pokud resetování nastavení zařízení nepomůže, zkuste problém vyřešit pomocí následujících kroků: