Sitemap

Jak aktualizovat iPhone 4 pomocí iTunes?

1.Připojte svůj iPhone 4 k počítači pomocí USB kabelu.2.Otevřete iTunes a klikněte na ikonu „iPhone“ v levém horním rohu okna3.Klikněte na „Aktualizovat iPhone“4.Zadejte své Apple ID a heslo5.Klikněte na "Další" 6.Vyberte typ aktualizace (iTunes, Aktualizace softwaru nebo Obecné)7.Vyberte verzi firmwaru, kterou chcete nainstalovat8.Klikněte na "Aktualizovat"9.Postupujte podle pokynů na obrazovce10.Po dokončení aktualizace odpojte svůj iPhone 4 od počítače11.Obnovte zálohu vašeho iPhone 412. (Volitelné) Zkontrolujte nové aktualizace13. (Volitelné) Deaktivujte funkci Najít můj iPhone14. (Volitelně) Resetujte svůj telefon15. (Volitelné) Útěk z vězení vašeho telefonu16. (Volitelné) Odeberte Apple Apps17. (Volitelné) Změňte heslo18. (Volitelné) Povolte lokalizační služby19.* Pokud máte účet iCloud:20.* Přihlaste se k iCloud21.* Přejděte do Nastavení >iCloud22.* V části Úložiště a zálohování zapněte Zálohování na iCloud23.* V části Dokumenty a data zapněte iWork24 .* Vypněte automatické stahování25.* Odpojte všechna aktivní zařízení Bluetooth26* Nabijte baterii iPhonu 4 alespoň na 50 %27* Vypněte režim Letadlo28* Restartujte zařízení29* Otestujte, zda vše funguje podle očekávání30.- Obnovení továrního nastavení:1 .- Na domovské obrazovce>Nastavení>Obecné>Reset2.- Klepněte na Vymazat veškerý obsah a nastavení3.- Klepněte na Ano4.- Obnovit z dříve zálohovaného zařízení5.- Obnovit z iTunes6.– Zakázat funkci Najít můj telefon:1.– Z domova Obrazovka>Nastavení>Najít moje zařízení2.– Přejděte dolů a klepněte na Zakázat3.– Klepněte na Uložit změny4.– Odhlásit se z iCloud5.– Odpojte napájecí kabel6.– Restartujte telefon7.:-Chcete-li útěk z vězení telefonu:1.– Stáhněte si Cydia Impactor 2 z cydiaimpactordownloads8.– Spusťte Cydia Impactor 29– Zadejte útěk z vězení do vyhledávací lišty App Store10– Nainstalujte Jailbreak Me 11– Otevřete Jailbreak Me12 – Postupujte podle pokynů13.:-Chcete-li odebrat aplikace Apple:1.– Z domovské obrazovky>Aplikace14.– Přetáhněte jednotlivé aplikace na ikonu koše15.– Vyprázdnit koš16.– Odhlaste se ze všech aplikací17.:-Chcete-li změnit heslo:1.– Z domovské stránky Obrazovka>Nastavení>Heslo18.— Zadejte aktuální heslo19.—Potvrďte nové heslo20.:-Povolení služeb určování polohy:1.— Na domovské obrazovce->Nastavení->Polohové služby21….klepněte na ON22….zadejte aktuální polohu23….zvolte použití přesné polohy24 ….vypnout geofencing25…..povolit sledování 26……povolit upozornění 27……nastavit úroveň soukromí 28…..zadat kontaktní údaje 29…..klepnout na Uložit změny30…klepnout na Hotovo31…odhlásit se32…..restartovat telefon33…..test pokud vše funguje podle očekávání34…..resetovat telefon35….z domovské obrazovky->nastavení->obecné36….resetovat37….vymazat veškerý obsah a nastavení38…. ano39…obnovit z dříve zálohovaného zařízení40..obnovit41..z itunes42……pro deaktivaci najít můj telefon43……najít moje zařízení44……posunout dolů45……zakázat46……uložit změny47…..odhlásit se48…..odpojit napájecí kabel49 …..restartujte telefon50……otestujte, zda vše funguje podle očekávání51…………pro jailbreak52…………stáhněte cydia impaktor53……spusťte cydia impiator54........zadejte jailbreake do vyhledávacího pole v obchodě s aplikacemi55 ........nainstalujte jailbrake me56........otevřete jailbrake me57........postupujte podle pokynů58.................. ...pro odebrání aplikací Apple59......................změna hesla60................... .povolit služby určování polohy61..................jailbreak62..................odstraňovat apple apps63...... ............změnit heslo64..................povolit služby určování polohy65.............jailbreaking66. ............odebírání aplikací Apple67.............změna hesel68.............povolení lokačních služeb69..... ........uvěznění70.............sledování71.............oznámení72............. úroveň soukromí73.........kontaktní údaje74.... .....ukládání změn75.......odhlášení76.......restartování77.......

Proč potřebujeme aktualizovat náš iPhone 4 přes iTunes?

Existuje několik důvodů, proč byste mohli chtít aktualizovat svůj iPhone 4 prostřednictvím iTunes.Pokud jste například nainstalovali novou aplikaci nebo aktualizovali stávající, možná budete chtít zkontrolovat, zda je nainstalována nejnovější verze.Navíc, pokud byl váš iPhone 4 nějakým způsobem poškozen a je třeba jej obnovit ze zálohy, jeho aktualizace přes iTunes zajistí, že proces obnovy bude fungovat správně.Konečně Apple někdy vydává aktualizace pro své aplikace nebo software, které zlepšují výkon nebo opravují chyby.Aktualizace vašeho iPhone 4 prostřednictvím iTunes zajistí, že budete mít nejnovější verze všech nainstalovaných aplikací a softwaru.

Jaké jsou výhody aktualizace našeho iPhone 4 přes iTunes?

Aktualizace vašeho iPhone 4 prostřednictvím iTunes má mnoho výhod.Zde je jen několik: 1.Můžete získat nejnovější aktualizace a bezpečnostní vylepšení, která ochrání váš iPhone 4 před potenciálními hrozbami.2.Aktualizace vašeho iPhone 4 vám také dává šanci využít nové funkce a funkce, které byly přidány od doby, kdy byl váš telefon původně zakoupen.3.Pokud jste měli v minulosti problémy se svým iPhone 4, aktualizace přes iTunes může tyto problémy nadobro vyřešit.4.A konečně, aktualizací vašeho iPhone 4 prostřednictvím iTunes se můžete ujistit, že všechna vaše data jsou bezpečně zálohována, abyste je mohli obnovit, pokud se během nebo po procesu aktualizace něco pokazí.

Jak si můžeme být jisti, že je náš iPhone 4 správně aktualizován prostřednictvím iTunes?

Existuje několik způsobů, jak zajistit, aby byl váš iPhone 4 aktuální.Prvním způsobem je kontrola aktualizací prostřednictvím iTunes App Store.Pokud máte zapnutou automatickou aktualizaci, automaticky zkontroluje a nainstaluje všechny dostupné aktualizace.Pokud nechcete čekat na stažení a instalaci aktualizace, můžete aktualizace zkontrolovat také ručně v části Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, budou uvedeny v části „Aktualizace“ v hlavní nabídce obchodu App Store nebo v části Aktualizace v Nastavení.Chcete-li tyto aktualizace nainstalovat, klikněte na ně a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dalším způsobem, jak zjistit, zda existují nové aktualizace, je otevřít stránku Souhrn v iTunes (klikněte na tři řádky v levém horním rohu okna). Na této stránce jsou uvedeny všechny vaše aplikace a jejich aktuální verze a také všechny nové verze, které byly vydány od vaší poslední aktualizace.Pokud jsou pro některou z vašich aplikací k dispozici nějaké nové aktualizace, budou zde uvedeny.Poté můžete kliknout na každý z nich a podle pokynů na obrazovce je nainstalovat.

Nakonec, pokud chcete pouze zkontrolovat, zda váš iPhone 4 má nějaké existující aktualizace, aniž byste je instalovali, můžete to udělat tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru a zkontrolujete „Dostupné aktualizace“.Zobrazí se seznam všech dostupných aktualizací pro váš iPhone 4, včetně těch, které již byly nainstalovány nebo aktualizovány.Pokud jsou k dispozici nějaké nové aktualizace, budou také v tomto seznamu uvedeny pod "Aktualizace".Poté můžete kliknout na každý z nich a podle pokynů na obrazovce je nainstalovat.

Existují nějaká rizika spojená s aktualizací našeho iPhone 4 přes iTunes?

Aktualizace našeho iPhone 4 prostřednictvím iTunes s sebou nese několik rizik.Prvním a nejdůležitějším rizikem je, že pokud svůj iPhone 4 správně neaktualizujeme, můžeme skončit s poškozeným nebo poškozeným zařízením.Pokud k tomu dojde, možná nebudeme moci náš iPhone 4 používat vůbec, nebo jej budeme moci používat, ale bude to obtížné nebo nemožné.Dalším rizikem je, že pokud neaktualizujeme náš iPhone 4 přes iTunes, Apple již nemusí nabízet aktualizace pro naše zařízení.To znamená, že už možná nebudeme moci získat nové funkce nebo opravy pro náš iPhone 4 od společnosti Apple.A konečně existuje riziko ztráty dat, pokud aktualizujeme náš iPhone 4 prostřednictvím iTunes.Pokud se během procesu aktualizace něco pokazí a některá z našich dat se ztratí, může nám to způsobit problémy při pokusu o přístup k těmto souborům.Celkově lze říci, že aktualizace našeho iPhone 4 přes iTunes s sebou přináší určitá rizika.Doufejme však, že provedením těchto opatření (jako je ověření, že je na našem počítači nainstalována nejnovější verze iTunes, než budete pokračovat), tato rizika co nejvíce minimalizujeme.“

Kdy mám aktualizovat svůj iphone4?

Nejlepší čas pro aktualizaci vašeho iphone4 závisí na tom, jaký druh aktualizací chcete a jak je váš telefon s nimi kompatibilní: - Obecné aktualizace softwaru: Obecně byste je měli instalovat vždy, když budou k dispozici, pokud nemáte naléhavý důvod to neudělat (například aplikace havarovat). - Bezpečnostní záplaty: Obvykle jsou dostupné přibližně jednou za měsíc a měly by být vždy nainstalovány; chrání váš iphone4 před bezpečnostními hrozbami.- Vydání beta verze iOS 7: Pokud jste součástí vývojářského programu společnosti Apple (který stojí 99 USD ročně), můžete se přihlásit k předběžnému přístupu k nadcházejícím beta verzím iOS 7, které zahrnují opravy chyb a nové funkce.- Aktualizace firmwaru: Výrobce vašeho telefonu obvykle vydává aktualizace firmwaru přibližně dvakrát ročně, které zlepšují výkon a opravují chyby; vždy je nainstalujte, i když nejsou známy žádné problémy."

Jaké jsou výhody aktualizace mého iphone4 pomocí ITunes?

S aktualizací vašeho iphone4 pomocí ITunes je spojeno mnoho výhod; zde je jen několik příkladů: - Vylepšený výkon: Mnoho aktualizací firmwaru vydaných výrobci zahrnuje zlepšení celkového výkonu; jejich instalace povede k rychlejšímu načítání a plynulejším animacím.- Aktualizované aplikace: Když budou prostřednictvím App Store dostupné nové verze aplikací, automaticky se stáhnou a nainstalují do vašeho iphone4.– Lepší ochrana proti bezpečnostním hrozbám: Aktualizace vašeho iphone4 pomocí nejnovější bezpečnostní záplaty jej pomohou ochránit před potenciálními útoky. – Rozšířená záruka ochrany: Upgradem firmwaru prostřednictvím ITunes můžete využít jakékoli nabídky prodloužené záruky specifické pro výrobce, které se mohou vztahovat.

Co bychom měli udělat před aktualizací našeho iPhone 4 přes iTunes?

Před aktualizací vašeho iPhone 4 přes iTunes byste se měli ujistit, že:

-Vaše zařízení je připojeno k internetu a má aktivní datové připojení.

-V počítači máte nainstalovanou nejnovější verzi iTunes.

-Váš iPhone 4 je plně nabitý.

-Před aktualizací jste zařízení zálohovali pomocí iTunes nebo iCloud.

Chcete-li aktualizovat svůj iPhone 4 prostřednictvím iTunes:

  1. Otevřete v počítači nejnovější verzi iTunes.
  2. Připojte svůj iPhone 4 k počítači pomocí USB kabelu.
  3. Klikněte na Aktualizovat v hlavní nabídce iTunes. (Pokud tuto možnost nevidíte, klikněte na Zkontrolovat aktualizace.)
  4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte své heslo Apple ID, až budete vyzváni. (Pokud Apple ID nemáte, klikněte na Získat bezplatné Apple ID.)
  5. Klikněte na Souhlasím a poté na Pokračovat, pokud budete vyzváni k povolení aktualizací od společnosti Apple Inc..
  6. Dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce.Po dokončení aktualizace odpojte svůj iPhone 4 od počítače a v případě potřeby jej restartujte.

Co bychom měli dělat po aktualizaci našeho iPhone 4 přes iTunes?

Pokud máte iPhone 4, po aktualizaci přes iTunes byste měli udělat několik věcí.Nejprve se ujistěte, že je baterie plně nabitá.To je zvláště důležité, pokud plánujete používat nové funkce telefonu, jako je AirPlay nebo FaceTime HD.Za druhé, před aktualizací nezapomeňte zálohovat svůj iPhone 4.Za třetí, ujistěte se, že všechny vaše aplikace jsou aktualizované a kompatibilní s novou verzí iOS.Nakonec nezapomeňte po aktualizaci přes iTunes resetovat nastavení zařízení.Všechny tyto kroky pomohou zajistit plynulé aktualizace a lepší výkon na vašem iPhone 4.

Můžeme aktualizovat náš iPhone 4 vzduchem místo použití iTunes?

Ano, svůj iPhone 4 můžete aktualizovat vzduchem pomocí Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.Vaše data se tím nevymažou, ale může to vyžadovat opětovné zadání přístupového kódu.Pokud máte povolené automatické aktualizace, nejnovější aktualizace se stáhne a nainstaluje automaticky.Pokud máte povolené ruční aktualizace, můžete kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“ v iTunes stáhnout a nainstalovat aktualizaci.

Jak často bychom měli aktualizovat náš iPhone 4 přes iTunes?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože to závisí na různých faktorech, včetně věku a verze vašeho iPhone 4, jak často používáte iTunes a jaké další aplikace nebo aktualizace jsou k dispozici.Doporučujeme však aktualizovat váš iPhone 4 alespoň jednou za 12 měsíců, pokud jej pravidelně používáte s iTunes a nemáte žádné větší problémy.Navíc, pokud jsou pro váš iPhone 4 k dispozici nová vydání nebo aktualizace iOS, doporučujeme je nainstalovat co nejdříve.