Sitemap

Jak restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky?

Existuje několik způsobů, jak restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky.Jedním ze způsobů je použití tlačítka napájení na telefonu.Dalším způsobem je použití tlačítka domů a tlačítka nabídky současně.A konečně můžete také použít vyhledávací lištu v telefonu k nalezení „restartovat“ a vybrat jej ze seznamu možností. Ať už zvolíte kteroukoli metodu, pečlivě dodržujte všechny pokyny, aby se váš telefon Android správně restartoval.

Je možné restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky?

Ano, je možné restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky.Chcete-li tak učinit, postupujte takto: 1.Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Aplikace.2.Klepněte na Nastavení.3.V části Systém klepněte na Restart.4.Klepnutím na OK potvrďte svou volbu a restartujte telefon. Pokud potřebujete pomoc s restartováním telefonu Android, přečtěte si prosím náš článek podpory nebo nás kontaktujte.

Jak byste restartovali telefon Android bez dotykové obrazovky?

Existuje několik způsobů, jak restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky.Jedním ze způsobů je použití tlačítka napájení na telefonu.Dalším způsobem je použít tlačítko Domů a poté vybrat „Restartovat“.

Dalším způsobem je použít tlačítko "Menu" a poté vybrat "Restartovat".

Dalším způsobem je použít tlačítko "Zpět" a poté vybrat "Restartovat".

Dalším způsobem je použít tlačítko "Domů" a poté vybrat "Restartovat".

Dalším způsobem je použít tlačítko pro snížení hlasitosti a poté současně stisknout tlačítko napájení.

Jaký je proces restartování telefonu Android bez dotykové obrazovky?

Chcete-li restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky, nejprve vypněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi 10 sekund.Jakmile je zařízení vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „režim bootloader“.Pokračujte stisknutím tlačítka napájení.Poté pomocí prstu táhněte ze spodní části obrazovky nahoru, dokud neuvidíte „recovery mode“, a prst uvolněte.Pomocí prstu táhněte doleva nebo doprava, dokud neuvidíte „bootloader“, a poté prst uvolněte.Nakonec pomocí prstu klepněte na "bootloader" a vyberte jej.Nyní budete moci vstoupit do režimu obnovení klepnutím na „režim obnovení“.Zde si můžete vybrat, zda chcete vymazat data/obnovit tovární nastavení nebo nainstalovat novou ROM.

Můžete vysvětlit, jak restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky?

Pokud váš telefon Android nereaguje na dotyk nebo je jen pomalý, můžete jej restartovat bez dotykové obrazovky.Udělat toto:

  1. Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.
  2. Klepněte na Obecné.
  3. V části „Restartovat“ klepněte na Restartovat telefon.
  4. Klepnutím na OK potvrďte svou volbu a restartujte telefon.

Jak správně restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky?

Existuje několik různých způsobů, jak restartovat telefon Android bez dotykové obrazovky.Nejběžnějším způsobem je použití tlačítka napájení na telefonu.Dalším způsobem je společné použití domovského tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti.

Pokud nemáte vypínač nebo domovské tlačítko, můžete telefon Android restartovat také pomocí tlačítka nabídky (tři řádky v levém horním rohu obrazovky). A konečně, pokud váš telefon Android nemá tlačítko nabídky, můžete jej restartovat stisknutím a podržením tlačítka napájení a domovského tlačítka po dobu asi dvou sekund.

ať už zvolíte kteroukoli metodu, postupujte podle těchto kroků:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení nebo tlačítko Domů, dokud se zařízení nevypne.
  2. Jakmile se zařízení vypne, uvolněte obě tlačítka.
  3. Znovu stiskněte a podržte jedno z těchto tlačítek, dokud se vaše zařízení nezapne.

Jaké kroky je třeba provést, abyste restartovali telefon Android bez použití dotykové obrazovky?

1.Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení2.Vyberte „O telefonu“3.Klepněte na tlačítko "Restartovat"4.Vyberte „Ano, restartovat nyní“5.Počkejte, až se telefon restartuje6.Jakmile se restartuje, otevřete aplikaci, kterou jste používali před restartem, a pokračujte v jejím používání7.

Existuje jiný způsob, jak restartovat zařízení, pokud dotyková obrazovka již nefunguje správně?

Existuje další způsob, jak restartovat zařízení, pokud dotyková obrazovka již nefunguje správně.Můžete použít vypínací tlačítko na boku telefonu.Pokud to nefunguje, můžete také zkusit podržet tlačítka pro snížení hlasitosti a napájení současně po dobu asi 10 sekund.Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit obnovit tovární nastavení.