Sitemap

Jak přejmenujete vrstvu v Clip Studio?

Existuje několik způsobů, jak přejmenovat vrstvu v Clip Studio:

ewfolder

Jak přejmenujete vrstvu v Clip Studio?

Existuje několik způsobů, jak přejmenovat vrstvu v Clip Studio:

 1. Klikněte na název vrstvy, kterou chcete přejmenovat, a do textového pole vedle zadejte nový název.Poklepáním na název vrstvy otevřete okno vlastností.Změňte název vrstvy v okně Vlastnosti.Pomocí jednoho z klipových nástrojů aplikace Clip Studio, jako je nástroj pro přesun nebo nástroj obdélníkového výběru, vyberte veškerý obsah na pojmenované vrstvě a poté změňte jeho název v okně vlastností tohoto nástroje.Klikněte pravým tlačítkem (nebo Ctrl+klikněte) na libovolný objekt na vaší časové ose a zvolte „Přejmenovat vrstvu z výběru“.Otevřete Úpravy > Předvolby > Obecné a do pole „Název“ zadejte nový název projektu.Ve Windows klikněte pravým tlačítkem (nebo Ctrl+klikněte) kamkoli do souboru projektu a zvolte "Nová složka".Tuto složku pojmenujte podle názvu souboru projektu (například MyProject_Renamed). Zkopírujte všechny své vrstvy do této nové složky (včetně všech vnořených složek). Přejmenujte každou zkopírovanou vrstvu jednou z těchto metod: Ve Windows poklepejte na prázdné místo v této nově vytvořené složce a zadejte nový název souboru pro váš projekt (například MyProject_Renamed). Všechny vrstvy v této nově vytvořené složce budou přejmenovány podle tohoto nového názvu souboru V systémech Mac OS X nebo Linux použijte položku nabídky Soubor Finderu „Get Info“ na každé zkopírované vrstvě a změňte tam její název V zařízeních iOS se softwarem Apple iOS 9 nebo novějším , klepněte jednou u miniatury obrázku v zobrazení alba a poté použijte Nastavení > Fotky a videa > Importovat/Exportovat → Exportovat knihovnu obrázků… jako soubory PNG… Názvy souborů jako… Chcete-li exportovat všechny obrázky obsažené v tomto albu jako soubory PNG s názvy souborů odpovídajícími jejich příslušným názvy souborů v tomto albu Na macOS Sierra 10 Yosemite nebo novějším: Přetáhněte všechny importované obrázky do ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin
 2. Přejmenujte tuto nově vytvořenou složku ~/Library/Application Support/Adobe/ClipStudio 0 Pluginsbin. Všechny vrstvy v této nově vytvořené složce budou přejmenovány podle jejich odpovídajících názvů souborů pluginu – například myproject_renamed se stane myprojectplugin_renamedPokud přejmenujete více vrstev najednou: Nejprve je všechny vyberte Klikněte pravým tlačítkem (nebo Ctrl+klikněte), poté vyberte 'Přejmenovat vrstvu...' z nástrojů studia klipů třetích stran 4. možnost je 'Vytvořit novou skupinu', která v případě potřeby vytvoří skupinu pro vybrané vrstvy 5. možnost je 'Kopírovat vybrané vrstvy do této skupiny'. Tímto způsobem můžete vložit stejné vrstvy s různými názvy do stejné skupiny beze změny původních názvů Doufám, že to pomůže!Pokud ne, dejte mi prosím vědět, abych to mohl zlepšit!Všechno nejlepší!
 3. ) Klikněte na název vrstvy, jejíž preference chcete mít, a zadejte nový název do textového pole vedle okna vlastností
 4. ) Poklepáním na název vrstvy otevřete okno vlastností
 5. ) Změnil název vrstvy v okně vlastností
 6. )Použijte jeden z nástrojů studia klipů, jako je nástroj MoveToolorsquareMarqueeTool, abyste otestovali veškerý obsah na vrstvě a změňte jeho hlavní název v okně vlastností tohoto nástroje
 7. )Kliknutí pravým tlačítkem (nebo klepnutí s klávesou Control) – v závislosti na designu jednotky – na libovolný objekt na přímkové časové ose az obecných předvoleb editorů vybráno „Přejmenovat vrstvu z výběru“

Jaký je proces přejmenování vrstev v Clip Studio?

Chcete-li přejmenovat vrstvu v aplikaci Clip Studio, postupujte takto:

 1. Otevřete vrstvu, kterou chcete přejmenovat, a vyberte ji kliknutím na její název v panelu Vrstvy.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Přejmenovat (nebo stiskněte F.
 3. Zadejte nový název vrstvy a stiskněte Enter/Return.
 4. Pokud chcete zachovat původní název vrstvy, zadejte jej do pole Název a stiskněte Enter/Return.
 5. Klepnutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete panel Vlastnosti.

Jak můžete změnit název vrstvy v Clip Studio?

Existuje několik způsobů, jak přejmenovat vrstvu v Clip Studio:1.Poklepáním na název vrstvy v panelu Vrstvy otevřete dialogové okno Vlastnosti vrstvy.2.V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy klepněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název vrstvy.3.Klepněte pravým tlačítkem (nebo se stisknutou klávesou Ctrl) na název vrstvy v panelu Vrstvy a z místní nabídky vyberte Přejmenovat.4.Klepněte a přetáhněte jednu z vrstev pod ní na místo tak, aby zakrývala část názvu souseda, a poté zadejte nový název vrstvy do pole Název v dolní části panelu Vrstvy.5.Chcete-li změnit všechny výskyty určitého slova nebo fráze ve skupině vrstev, použijte režim Rychlá maska ​​(viz „Jak používat režim Rychlá maska?“ na straně 97).6.Chcete-li skrýt všechny vrstvy kromě jedné, před úpravou vlastností jakékoli vrstvy vyberte Všechny viditelné vrstvy z Zobrazení > Zobrazit všechny vrstvy v Clip Studio > Režim úprav. > Smazat).8..Chcete-li sloučit dvě nebo více vrstev do jedné, nejprve vyberte každou vrstvu, kterou chcete zahrnout, a poté vyberte Sloučit viditelné z místní nabídky, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem (nebo se stisknutou klávesou Ctrl) na jejich jednotlivé názvy v panelu vrstev.( Ifyou onlywanttomergeonelayerintoanotherwithoutchangingitsname,simplychooseMerge Visiblefromtheshortcutmenu.)9..You can also paste an image or video clip ontoa namedlayerbyselectingitin yourLayerspanelandpressingPaste.(Ifyou'reusingWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,clickingPasteinsteadofpressingitwillcopytheclipontothenamedlayerinsteadofmovingitthere.)10..Whenyou'redonerenaminglayersintClipStudio,selectAllvisiblelayersfromView>Show All LayersofClipStudio>EditModeanddeleteallofthelastonesex ceptforthelayerthathasbeenrenamed.(Onewillbeleftinthistmodewiththelayerthathasnthenewname.)11.-InWindows10orlaterwiththeclipstudiomindeployedduringeditingmode,[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandchooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]12.-InMacOSX[right-click] [Control-click]anylayeredesktopiconandalsochooseNewNamefromthemenuthatappears.[TypealetterfortherenameofthelayeredesktopiconandpressEnter.]13.- Tochangeacollectionoflayersintheworldwideweb[hold down ] while clicking on anylayeredesktopiconinyourbrowserwindowtogetaclickableCopy Of Selected Layer option;thentypealetterfortheselectedlayer'snameanda pressEnter.[The Copy Of Selected Layeroptionwillbeconsideredpressedevenifaclickerdoesn'treleaseHold Down .][Note:Thismethoddoesn'tworkifyouareusingAdobeIllustrator CC 2018 orotherversionsofAdobe IllustratorbecausethoseprogramsrequireadifferentwaytocopyapictureontoadelayedLayer.]14-.Open acollectionofimageswhichyou've uloženy jako soubory JPEG (.jpg) výběrem Soubor > Otevřít sbírku posledních obrázků... z hlavního okna Clip Studio; poté zadejte upozornění pro název souboru vybraného obrázku a stiskněte Enter.[Pole Nový název bude předem vyplněno názvem souboru bez přípony, pokud se jedná o obrázek, který byl uložen pomocí správce souborů, např.

Je možné přejmenovat vrstvy v Clip Studio?

Ano, v Clip Studio je možné přejmenovat vrstvy.Chcete-li vrstvu přejmenovat, otevřete příslušnou vrstvu a klikněte na název požadované vrstvy pod panelem Vrstvy.Poté můžete zadat nový název vrstvy a stisknout Enter/Return pro potvrzení výběru.

Proč byste potřebovali přejmenovat vrstvu v Clip Studio?

Když chcete přejmenovat vrstvu v Clip Studio, je užitečné vědět, proč byste to měli udělat.Když vytvoříte nový klip v Clip Studio, první vrstva, která se vytvoří, je vrstva "Klip".Zde žije veškerý váš videoobsah – samotný videoklip a všechny vrstvy, které jsou s ním spojeny (jako jsou zvukové stopy, názvy a grafika).

Pokud chcete změnit název jedné z těchto vrstev, budete muset přejmenovat vrstvu "Klip".Přejmenování vrstvy neovlivní žádné další vrstvy v klipu – ovlivní pouze název této jediné vrstvy.Skupiny vrstev můžete také použít při práci s klipy v Clip Studio.Skupina vrstev je jednoduše kolekce jedné nebo více vrstev, které jsou spravovány společně jako jednotka.Když vytvoříte novou skupinu vrstev, každá nově vytvořená vrstva se automaticky stane součástí této skupiny.Pokud byste tedy chtěli přejmenovat pouze jednu vrstvu v rámci skupiny vrstev, pak by přejmenování této jediné vrstvy stačilo.

Mohou však nastat situace, kdy budete chtít v rámci jednoho klipu přejmenovat více vrstev najednou.V tomto případě by bylo nutné přejmenovat všechny vrstvy ve vrstvě klipu, aby se správně použily nové názvy.

Co se stane, když nepřejmenujete své vrstvy v Clip Studio?

Pokud vrstvy v Clip Studio nepřejmenujete, výchozí název vrstvy je „Vrstva 1“.Pokud chcete změnit název vrstvy, nejprve vyberte vrstvu v panelu Vrstvy a poté klikněte na tlačítko Upravit (ikona tužky) na panelu Vlastnosti.V dialogovém okně Upravit vrstvu zadejte nový název vrstvy a stiskněte Enter.

Jaké jsou důsledky nepřejmenování vrstev v Clip Studio?

Pokud vrstvy v Clip Studio nepřejmenujete, program vytvoří vrstvu pro každý klip ve vašem projektu.Pokud máte hodně klipů, může to výrazně zpomalit váš projekt.Navíc, pokud chcete změnit název vrstvy poté, co jste ji vytvořili, budete muset klip odstranit a znovu jej vytvořit s novým názvem.A konečně, pokud chcete svůj projekt sdílet s někým jiným, musí mít možnost jej otevřít v Clip Studio a vidět všechny vaše vrstvy správně pojmenované.

Můžete uvést nějaké příklady, kdy může být potřeba přejmenovat vrstvu v Clip Studio?

Když potřebujete přejmenovat vrstvu v Clip Studio, existuje několik důvodů, proč to může být nutné.Chcete-li například vrstvu přejmenovat, aby byla v rámci projektu snadněji identifikovatelná, nebo chcete-li změnit název vrstvy tak, aby odpovídal obsahu na podkladovém klipu.V některých případech může být také nutné vrstvu přejmenovat, pokud jste vytvořili více kopií klipu a chcete mít přehled o tom, která kopie patří ke které vrstvě.Ať už je důvod pro přejmenování vrstvy v Clip Studio jakýkoli, následující kroky vám pomohou tento proces co nejvíce zjednodušit:

 1. Vyberte klip nebo klipy obsahující vrstvu, kterou chcete přejmenovat.
 2. Klikněte na kartu „Vrstvy“ v horní části obrazovky.
 3. Najděte a klikněte na požadovanou vrstvu ve svých klipech.
 4. Zadejte nový název pro tuto vrstvu do textového pole vedle záhlaví sloupce „Název“ (nebo použijte klávesovou zkratku: Option-Command-N).
 5. Kliknutím na tlačítko „OK“ v dolní části okna použijete změny a zavřete kartu Vrstvy (pokud existuje).