Sitemap

Jak kopírujete a vkládáte na iPhone XR?

Kopírování a vkládání na iPhone XR je snadné.Nejprve otevřete aplikaci, ze které chcete kopírovat.Poté klepněte na text nebo obrázek, který chcete zkopírovat.Nakonec stiskněte a podržte výběr, dokud se nezkopíruje.Pokud potřebujete změnit velikost kopírovaného textu nebo obrázku, použijte na svém zařízení gesta stažení a přiblížení.

Je možné kopírovat a vkládat na iPhone XR?

Ano, je možné kopírovat a vkládat na iPhone XR.Chcete-li to provést, otevřete aplikaci, kterou chcete zkopírovat a vložit, vyberte text, který chcete zkopírovat, a poté stiskněte a podržte text, dokud se nezačne kopírovat.Po zkopírování textu uvolněte prst z obrazovky.Nyní můžete zkopírovaný text vložit do jiné aplikace stisknutím a podržením textu, dokud se nezobrazí, a poté výběrem možnosti Vložit ze zobrazené nabídky.

Jaké jsou kroky ke kopírování a vkládání na iPhone XR?

Chcete-li kopírovat a vkládat na iPhone XR, nejprve otevřete aplikaci, do které chcete vložit.Poté klepněte a podržte text, který chcete zkopírovat.Nakonec přetáhněte text na požadované místo a uvolněte prst.

Jak vyberete text, který chcete zkopírovat a vložit na iPhone XR?

Chcete-li zkopírovat a vložit text na iPhone XR, nejprve otevřete aplikaci, kterou chcete pro daný úkol použít, například Zprávy nebo Mail.Klepněte a podržte kus textu a poté vyberte Kopírovat.

Klepněte a podržte na jiném textu a poté vyberte Vložit.Zkopírovaný text se objeví v aplikaci, kde jste na něj klepli a podrželi.

Můžete na iPhonu XR zvýraznit více částí textu, které chcete zkopírovat a vložit najednou?

Pokud chcete na svém iPhonu XR zvýraznit více kusů textu, existuje několik různých způsobů, jak to udělat.Můžete použít vestavěnou klávesnici nebo virtuální klávesnici.

Chcete-li použít vestavěnou klávesnici, stačí klepnout a podržet kus textu a vybrat Kopírovat.Poté přejděte do aplikace, do které jej chcete vložit, a stiskněte Vložit.

Pokud chcete používat virtuální klávesnici, nejprve ji otevřete klepnutím na ikonu Klávesnice v levém dolním rohu obrazovky.Poté klepněte a podržte kus textu a vyberte Kopírovat.Nakonec přejděte na místo, kam jej chcete vložit, a stiskněte Vložit.

Kde je schránka umístěna na iPhonu XR?

Schránka se nachází v levém dolním rohu obrazovky iPhone XR.Chcete-li se k němu dostat, stiskněte a podržte textové pole, kam chcete vložit obsah z jiné aplikace.Poté uvolněte prst a ze zobrazené nabídky vyberte „Kopírovat“.Nakonec znovu stiskněte a podržte textové pole a vložte zkopírovaný obsah do své aktuální aplikace.

Jak vymažete obsah schránky na iPhonu XR?

Chcete-li vymazat obsah schránky na iPhonu XR, otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné.V části „Přístupnost“ najdete tlačítko s názvem „Schránka“.Klepnutím na toto tlačítko otevřete nastavení schránky.Odtud můžete vymazat veškerý obsah ze schránky stisknutím tlačítka Vymazat vše.Případně můžete vybrat jednotlivé položky, které chcete odstranit, klepnutím na ně a následným výběrem možnosti Odstranit z rozbalovací nabídky.

Existují nějaká omezení toho, co lze kopírovat a vkládat na iPhone XR?

Ano, existují určitá omezení toho, co lze kopírovat a vkládat na iPhone XR.Některá omezení zahrnují: text zkopírovaný z webové stránky, soubory PDF nebo jiné dokumenty nemusí být možné vložit do e-mailu nebo textové zprávy; obrázky nemusí být možné kopírovat a vkládat; a odkazy v e-mailech nebo textech nemusí fungovat.Některé aplikace mohou mít navíc specifické funkce kopírování a vkládání, které nejsou na iPhonu XR dostupné.

Co se stane, když se pokusíte zkopírovat a vložit něco, co není podporováno formátem nebo aplikací, kterou používáte na vašem iPhone XR?

Pokud se například pokoušíte zkopírovat a vložit něco z textové nebo e-mailové zprávy a formát nebo aplikace nejsou na vašem iPhone XR podporovány, text se nemusí zobrazit správně.Při pokusu o vložení se také může zobrazit chybová zpráva.Pokud k tomu dojde, můžete problém vyřešit několika způsoby.

Jednou z možností je zkusit zkopírovat a vložit text do jiné aplikace nebo formátu, který váš iPhone XR podporuje.Další možností je zkusit použít jiný typ propojovacího kabelu, pokud s iPhone XR používáte externí klávesnici nebo myš.A nakonec můžete zkusit text zkopírovat a vložit do dokumentu v počítači.