Sitemap

Jak vypnu služby Windows v 7?

Existuje několik způsobů, jak vypnout služby v systému Windows 7.Můžete použít Ovládací panely, aplet Služby na hlavním panelu nebo PowerShell.1.Otevřete Ovládací panely2.V části „Systém a zabezpečení“ klikněte na „Služby“.3.V seznamu služeb poklepejte na službu, kterou chcete zakázat4.Na kartě "Obecné" zaškrtněte políčko vedle "Zakázat tuto službu."5.Klikněte na "OK" 6.Restartujte počítač 7.

Jak zakázat nepotřebné služby v systému Windows 7?

Windows 7 poskytuje řadu funkcí, které vám pomohou spravovat váš počítač a zajistit jeho hladký chod.Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zakázat nepotřebné služby.Tato příručka vám ukáže, jak to udělat. Nejprve otevřete nabídku Start a klikněte na Ovládací panely.V části Systém a zabezpečení klikněte na Služby. Otevře se okno Služby.Na levé straně okna v části Obecné vyberte možnost Zakázané služby.Seznam zakázaných služeb se zobrazí v pravé části okna. Chcete-li službu povolit, jednoduše ji vyberte ze seznamu a klikněte na OK.Chcete-li službu deaktivovat, jednoduše ji vyberte ze seznamu a klikněte na Zakázat. Pokud chcete službu obnovit do výchozího stavu, jednoduše ji vyberte ze seznamu a klikněte na Obnovit výchozí nastavení. Po dokončení deaktivace služeb zavřete Okno Služby kliknutím na Zavřít. Můžete také použít nástroj Správce spouštění systému Windows 7 k zakázání nebo povolení konkrétních programů při spuštění.� Chcete-li otevřít Správce spouštění, otevřete nabídku Start� -> Všechny programy -> Příslušenství -> Systémové nástroje -> Spuštění Správce.� Ve Správci spouštění pod položkou Výchozí programy (nahoře) vyberte položku ze seznamu Programy a poté z rozbalovací nabídky Akce vyberte možnost Povolit nebo Zakázat.� Na položku v tomto poli můžete také kliknout pravým tlačítkem a zvolte Nastavit jako výchozí program.� Po dokončení deaktivace nebo povolení programů zavřete Správce spouštění kliknutím na Konec.

Jaké jsou tipy pro deaktivaci nepotřebných služeb systému Windows?

Windows 7 nabízí řadu způsobů, jak zakázat nepotřebné služby Windows.Zde je několik tipů: 1.V nabídce Start klikněte na Ovládací panely.2.Poklepejte na položku Systém a zabezpečení.3.V části Služby poklepejte na položku Nepoužité služby.4.Chcete-li službu zakázat, vyberte ji a klepněte na Zastavit službu.5.Pokud chcete službu znovu povolit, vyberte ji a klikněte na Spustit službu.

Jak můžete zrychlit počítač vypnutím určitých služeb v systému Windows 7?

V systému Windows 7 můžete zakázat určité služby, abyste zrychlili svůj počítač.Tato příručka vám ukáže, jak to udělat. Nejprve otevřete nabídku Start a klikněte na „Ovládací panely“. Dále v části „Systém a zabezpečení“ klikněte na „Služby“. Zobrazí se seznam všech služeb nainstalovaných na váš počítač. Chcete-li službu deaktivovat, dvakrát na ni klikněte a vyberte tlačítko „Zakázat“. Po deaktivaci služby můžete restartovat počítač, aby se tyto změny projevily. Chcete-li službu znovu povolit, jednoduše opakujte kroky 1- 4 a vyberte tlačítko „Povolit“ u služby, kterou chcete znovu povolit. Zakázáním určitých služeb v systému Windows 7 můžete zrychlit svůj počítač tím, že uvolníte prostředky, které tyto služby využívají.

Je bezpečné zakázat všechny nepoužívané služby ve Windows 7?

Ano, deaktivace všech nepoužívaných služeb ve Windows 7 je bezpečný způsob, jak snížit počet aktivních procesů a služeb v počítači.Zakázání nepotřebných služeb může zlepšit výkon a zabezpečení systému.Zakázání služby v systému Windows 7:

Jak mohu vypnout aktualizace systému Windows?

Chcete-li vypnout automatické aktualizace v systému Windows 10:

"Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran, které by mohly zneužít zranitelnosti prostřednictvím automatických aktualizací softwaru poskytovaných prostřednictvím služby Microsoft Update nebo jiných kanálů, doporučujeme zákazníkům používat předvolby zásad skupiny namísto používání jednotlivých změn nastavení v Ovládacích panelech."

"Pokud jste nakonfigurovali Automatické aktualizace, jak je popsáno výše, ale přesto byste chtěli mít určitou kontrolu nad tím, které aktualizace se stahují a instalují do vašeho zařízení, níže naleznete pokyny k instalaci volitelných funkcí Microsoft Software Update Agent."

„Konfigurace automatických aktualizací poskytuje celkově spravované prostředí pro instalaci záplat a zároveň poskytuje uživatelům určitou míru kontroly nad tím, co se nainstaluje na jejich zařízení.

 1. Otevřete okno Služby kliknutím na Start, zadánímservices.msc do vyhledávacího pole a stisknutím klávesy Enter.Vyhledejte službu, kterou chcete zakázat, a poklepáním na ni otevřete její okno Vlastnosti.Na kartě Obecné v části Typ spouštění klikněte na Zakázáno.Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti a službu znovu povolíte, pokud chcete, aby se spouštěla ​​automaticky při spuštění počítače (nebo restartu). Opakujte kroky 2-4 pro každou službu, kterou chcete zakázat.Poznámka: Pokud jste zakázali službu, kterou vyžaduje jiný program nebo zařízení na vašem počítači, tyto programy nebo zařízení nemusí fungovat správně, pokud neobnovíte jejich nastavení ze zálohy nebo je přeinstalujete."
 2. V části Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace systému Windows vyberte v levém podokně „Zvolit způsob doručování aktualizací“ a poté v pravém podokně vyberte „Nikdy nevyhledávat aktualizace (doporučeno)“; V Nastavení > Systém > Pokročilá nastavení systému > Možnosti výkonu nastavte „Plán automatické aktualizace“ na „Nikdy“; V Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby zastavte všechny spuštěné služby spojené s aktualizací vašeho počítače; Restartujte počítač."

Jaké jsou důsledky deaktivace určitých klíčových služeb v systému Windows 7, jako je služba Print Spooler?

Windows 7 poskytuje řadu způsobů, jak zakázat konkrétní služby nebo funkce.Nejběžnějším způsobem, jak zakázat službu, je použití apletu Služby v Ovládacích panelech.Službu můžete také zakázat pomocí příkazového řádku spuštěním následujícího příkazu:

sc configstart=zakázáno

Zakázání služby má několik důsledků.Nejprve zastavíte spuštění služby na vašem počítači.Za druhé, může to způsobit selhání některých aplikací, které jsou na službě závislé.Za třetí, zakázání služby může ovlivnit výkon systému.A konečně, deaktivace služby může způsobit, že váš počítač bude zranitelný, pokud jiná aplikace spoléhá na stejnou základní funkci jako zakázaná služba.Pokud například zakážete službu Print Spooler, tiskárny nebudou moci tisknout dokumenty a další soubory.

Existují nějaké dobré důvody pro ponechání určitých služeb povolených v systému Windows 7, i když se aktuálně nepoužívají?

Windows 7 poskytuje řadu způsobů, jak zakázat nebo vypnout služby.Některé důvody, proč ponechat službu povolenou, mohou být, pokud je vyžadována pro fungování aplikace, pokud pomáhá zlepšit výkon systému nebo je potřeba z bezpečnostních důvodů.Zakázání služby může také snížit množství prostředků, které systém Windows používá

Zakázání služby v systému Windows 7:

Povolení zakázané služby:

 1. Před deaktivací nebo vypnutím služby by uživatelé měli zvážit, zda je služba nezbytná a zda nebude mít její zakázání nějaké negativní dopady na výkon nebo bezpečnost systému.
 2. Otevřete ovládací panel kliknutím na tlačítko Start a zadáním „ovládací panel“ do vyhledávacího pole.Když se zobrazí ovládací panel, klikněte na něj.
 3. V části Služby a aplikace klikněte na Služby.Zobrazí se okno Služby.
 4. V seznamu služeb poklepejte na službu, kterou chcete zakázat (například Připojení k místní síti).
 5. V okně Vlastnosti, které se otevře, v části Typ spouštění vyberte z rozevírací nabídky Zakázáno a poté klikněte na OK .

8)Jak používat selektivní spouštění k identifikaci, které spouštění a služby zpomalují můj počítač?

A.Otevřete úvodní obrazovku a do vyhledávacího pole zadejte „služby“.

b.Klikněte na dlaždici „Služby“, která se zobrazí.

C.Klikněte pravým tlačítkem myši na službu, kterou chcete zakázat, a ze zobrazené nabídky vyberte možnost „Zakázat“.

d.Chcete-li použít změny, restartujte počítač.

A.Otevřete úvodní obrazovku a do vyhledávacího pole zadejte „selektivní spuštění“ (nebo klikněte na jeho ikonu).

b.Ze seznamu výsledků, který se zobrazí, vyberte „Selektivní spuštění“ a poté kliknutím na jeho tlačítko otevřete jeho okno (viz snímek obrazovky níže).

c . V tomto okně můžete zvolit, které programy se spouštějí automaticky při spuštění počítače (viz snímek obrazovky níže). Můžete také zakázat spouštění určitých programů tak, že je vyberete a kliknete na jejich červenou ikonu Xs (viz snímek obrazovky níže).

d Až budete s výběrem hotovi, kliknutím na OK zavřete okno selektivního spouštění (viz snímek obrazovky níže).

e . Pro použití těchto změn restartujte počítač..

 1. Vypnutí služeb ve Windows 8, 10 nebo 12:
 2. Chcete-li pomocí selektivního spouštění zjistit, která spouštění a služby zpomalují můj počítač:

Jak zjistím, jaké programy nebo procesy běží na mém počítači a kolik paměti využívají?

Jak zastavím běh programu na pozadí?Jak mohu zrychlit svůj počítač?Jaké jsou některé běžné možnosti napájení systému Windows 7?Jak zjistím, jaké ovladače mám nainstalované v počítači a jak je odinstalovat?Mohu zakázat automatické aktualizace ve Windows 7?Jaký je nejlepší způsob, jak uvolnit místo na disku v počítači?Windows 7 poskytuje několik způsobů správy služeb a procesů.Můžete použít příkaz Služby v nabídce Start nebo použít aplet Ovládací panely.Pomocí Správce úloh můžete také zastavit spouštění jednotlivých programů nebo omezit jejich využití paměti. Můžete také použít Konfigurace systému v části Upřesnit nastavení systému v Ovládacích panelech.Otevře se okno, které vám umožní zobrazit všechny nainstalované programy, služby a ovladače a také nakonfigurovat jejich chování při spouštění. Kromě toho můžete k mnoha stejným funkcím přistupovat pomocí klávesových zkratek: Chcete-li otevřít příkaz Služby v Start menu: 1.Na ploše klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast obrazovky a vyberte Vlastnosti2.Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti klikněte na Typ spouštění3.Vyberte možnost Zakázáno4.Klepnutím na OK otevřete Konfigurace systému v části Pokročilá nastavení systému:1.Na ploše klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast obrazovky a vyberte Vlastnosti2.Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti klepněte na Umístění3.V části Hledat soubory a složky (včetně podadresářů) zadejte system32config4.Klikněte na OK5a V případě potřeby rozbalte složku System32config kliknutím na její položku nejvyšší úrovně6a Klikněte pravým tlačítkem na ConfigureSystem7a Vyberte Spustit jako správce8a Do okna cmd zadejte config9a Stiskněte Enter10a Zadejte exit do okna cmd11b Zavřete konfigurační okno12b Restartujte počítač13b Po zobrazení výzvy během restartovaného procesu14c Otevřete konfiguraci systému15c V levém podokně poklepejte na Šablony pro správu16d Poklepejte na Součásti systému Windows17e Poklepejte na Uživatelské účty18f Poklepejte na Možnosti napájení19g Poklepejte na Možnosti výkonu20h Klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení21i Zvolte Vypnout součásti, když je to možné22j Zaškrtněte Povoleno23k Zrušte zaškrtnutí Zakázat rychlé přepínání uživatelů24l Klepněte na Použít25m Restartovat26nPo dokončení reboot27o Ukončete konfiguraci systému28p Odhlaste se29q Restartujte počítač30r Po zobrazení výzvy během restartovaného procesu31s Otevřete Nástroje pro správu32t V levém podokně poklepejte na Services33u Klepněte pravým tlačítkem na název služby34v Vyberte Stop35w Pokud budete vyzváni, stiskněte Yes36x Pro potvrzení zastavení stiskněte Ne37y Zavřít nástroje pro správu38z Restartujte počítač39aa Přihlaste se on40ab Na otázku, zda chcete pokračovat v aktualizaci, stiskněte tlačítko Yes41ac Po dokončení aktualizace se odhlaste42ad Přihlaste se znovu43aePo dokončení odhlašování se odhlašte44af Ukončete windows7 Před vyzkoušením některých z těchto tipů možná budete muset vymazat dočasné soubory vytvořené aplikacemi. "

Jak vypnout služby v systému Windows 7

Pokud máte potíže s používáním nebo správou počítače, protože běží příliš mnoho programů najednou nebo zabírají příliš mnoho paměti – nebo jen chcete, aby běžel celkově plynuleji – existuje několik způsobů, jak můžete snížit aktivitu, aniž byste počítač úplně vypnuli. ...

Nejjednodušší způsob je pravděpodobně prostřednictvím vestavěného nástroje „Služby“ systému Windows, který vám dává kontrolu nad každým aktivním programem aktuálně spuštěným na vašem počítači – včetně těch, které se mohou automaticky spouštět při prvním spuštění počítače...

Tento nástroj (a další) uvidíte v nabídce Start > Všechny programy > Příslušenství > Systémové nástroje...

Co je to proces a co vlákno a jaký je mezi nimi rozdíl?

Proces je sada instrukcí, které jsou prováděny operačním systémem nebo jiným programem.Vlákno je posloupnost instrukcí, které spouští procesor.Rozdíl mezi procesy a vlákny je v tom, že vlákna lze vytvářet současně, zatímco procesy musí být spouštěny jeden po druhém.

Chcete-li vypnout služby v systému Windows 7, postupujte takto:

 1. Otevřete nabídku Start a klepněte na Ovládací panely.
 2. V části Systém a zabezpečení klikněte na Služby.
 3. V seznamu Služby poklepejte na službu, kterou chcete zakázat.
 4. Na kartě Obecné v části Typ spouštění vyberte možnost Zakázáno.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno služby.

Proč ventilátor mého počítače stále běží?: Co zatěžuje chladič procesoru a co způsobuje hlučnost vašeho PC?

 1. Ve Windows 7 můžete vypnout služby, které se nepoužívají, kliknutím pravým tlačítkem myši na název služby v okně Služby a výběrem „Vypnout službu“.
 2. Službu můžete také zakázat z ovládacího panelu dvojitým kliknutím na název služby a kliknutím na „Zakázat“.
 3. Pokud chcete službu úplně zastavit, budete muset otevřít příkazový řádek pro správu (Windows XP) nebo terminál (Windows Vista/ a zadejte: net stop
 4. Nezapomeňte vyměnit "" se skutečným názvem služby, kterou chcete deaktivovat nebo zastavit. Pokud byste například chtěli deaktivovat službu Network Location Awareness, napsali byste: net stop LAPBAServer
 5. Všimněte si, že některé služby mohou vyžadovat restartování, aby se projevily; při deaktivaci nebo zastavování služeb se řiďte pokyny počítače.

'System Idle Process' 100% využití CPU!?': Proč se to děje a měl bych se tím znepokojovat?

Windows 7 umožňuje zakázat některé služby, aby se uvolnily zdroje.To může pomoci, pokud váš počítač běží pomalu nebo pokud zaznamenáváte vysoké využití procesoru.Zakázání služby v systému Windows 7:

Pokud se obáváte, že procesy nečinnosti systému zabírají příliš mnoho času procesoru, existuje několik věcí, které můžete udělat pro odstraňování problémů a optimalizaci počítače:

 1. Otevřete nabídku Start a klepněte na Ovládací panely.
 2. V části Systém a zabezpečení klikněte na Nástroje pro správu.
 3. V okně Nástroje pro správu v části Služby poklepejte na službu, kterou chcete zakázat.
 4. Na kartě Obecné vyberte ze seznamu možností Zastavit a klepněte na OK.
 5. Kontrola nainstalovaných aktualizací: Pokud jsou pro váš počítač k dispozici nějaké nedávné aktualizace, nezapomeňte je nainstalovat, než se pokusíte vyřešit problémy s výkonem sami.Aktualizace softwaru může vyřešit mnoho běžných problémů a zlepšit celkový výkon systému.
 6. Vyčištění souborů: Pokud jsou na vašem pevném disku uloženy velké soubory nebo složky, které se nepoužívají, mohou zabírat místo, které by mohly využít jiné programy nebo služby, a způsobit zpomalení vašeho počítače.Zkuste tyto nepotřebné soubory jeden po druhém smazat, abyste zjistili, zda to má vliv na výkon systému.
 7. Upravit nastavení: Na vašem počítači mohou být specifická nastavení, která je třeba upravit, aby se zlepšil jeho celkový výkon. Například vypnutí úloh na pozadí nebo zakázání hardwarové akcelerace může mít často velký rozdíl v rychlosti spouštění programů na vašem počítači.

.Můj správce úloh byl deaktivován administrátorem: Proč by to někdo dělal a jak jej mohu znovu povolit?

 1. Ve Windows 7 klikněte na tlačítko Start a zadejte „services“.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na službu, kterou chcete zakázat, a vyberte „stop“.
 3. Znovu klikněte pravým tlačítkem na službu a vyberte „povolit“.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, restartujte počítač.