Sitemap

Jak změním rozlišení obrazovky pomocí klávesnice?

Chcete-li změnit rozlišení obrazovky pomocí klávesnice, postupujte takto:

 1. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte „rozlišení obrazovky“.
 2. Klikněte na odkaz, který se zobrazí na stránce s výsledky.
 3. V novém okně, které se otevře, klikněte na „Změnit rozlišení“.
 4. Vyberte požadované rozlišení ze seznamu možností a klikněte na „OK“.

Jak změním orientaci obrazovky pomocí klávesnice?

 1. Chcete-li změnit orientaci obrazovky, nejprve se ujistěte, že jste ve správném režimu stisknutím klávesy FN a poté pomocí kláves se šipkami vyberte požadovanou orientaci.
 2. Jakmile jste v požadovaném režimu, přejděte pomocí klávesnice na preferovanou orientaci obrazovky.
 3. Stiskněte Enter nebo Return pro potvrzení výběru a návrat do normálního režimu zobrazení.

Jak mohu přepínat mezi okny pomocí klávesnice?

 1. Ve Windows 8 nebo 10 otevřete panel Charms stisknutím Windows + C a klikněte na Nastavení.
 2. Klikněte na Zobrazit a změňte velikost okna dle libosti.
 3. Chcete-li použít myš, přesuňte kurzor nad levý horní roh obrazovky a pomocí ukazatele myši (ikona ozubeného kola) klikněte na Změnit nastavení zobrazení.
 4. V části „Rozlišení obrazovky“ vyberte „Více zobrazení“ a ze zobrazeného seznamu vyberte, který monitor chcete použít pro okna.

Jak zobrazím plochu pomocí klávesnice?

 1. Chcete-li zobrazit plochu, stiskněte na klávesnici "F8".
 2. Objeví se nabídka s různými možnostmi, mezi nimi „Desktop“.
 3. Vyberte jej a zobrazí se plocha.
 4. Pomocí kláves se šipkami se můžete pohybovat a pomocí mezerníku vybírat položky.
 5. Pomocí myši můžete také klikat na ikony nebo otevírat soubory.

Jak se dostanu ke správci úloh pomocí klávesnice?

 1. Ve Windows 8 nebo 10 otevřete panel Charms a klikněte na Hledat.
 2. Zadejte „správce úloh“ a stiskněte klávesu Enter.
 3. Na obrazovce Správce úloh vyberte proces, se kterým chcete pracovat, a klikněte na jeho název v seznamu procesů.
 4. V okně vlastností, které se otevře, změňte pomocí klávesnice její prioritu (z nízké na vysokou) nebo ji úplně zastavte, chcete-li.
 5. Pokud v tomto procesu potřebujete získat přístup ke konkrétní úloze, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a v zobrazené kontextové nabídce vyberte Otevřít v programu.

Existuje způsob, jak pořídit snímek obrazovky pouze pomocí klávesnice?

Ano, existuje způsob, jak pořídit snímek obrazovky pouze pomocí klávesnice.Chcete-li to provést, budete muset stisknout a podržet klávesu "Print Screen" na klávesnici a současně stisknout klávesu "Windows".Poté spusťte program pro úpravu obrázků, jako je Adobe Photoshop nebo GIMP, a uložte snímek obrazovky jako soubor obrázku.

Mohu používat klávesnici k otevírání souborů a programů?

Existuje několik způsobů, jak změnit obrazovku pomocí klávesnice.Chcete-li otevřít soubor, můžete například použít klávesu Windows + O.Chcete-li otevřít program, můžete použít klávesu Windows + P.Můžete také použít klávesy Win+R k otevření dialogového okna Spustit a zadáním „cmd“ (bez uvozovek) spustit příkazový řádek.

Jaké jsou základní klávesové zkratky pro Windows?

Existuje několik základních klávesových zkratek, které mohou být užitečné při práci s Windows.

Chcete-li otevřít nabídku Start, stiskněte klávesu Windows + X.Chcete-li zavřít nabídku Start, stiskněte klávesu Windows + C.Chcete-li získat přístup k souborům a složkám počítače, stiskněte klávesu Windows + A.Chcete-li spustit aplikaci, jako je Internet Explorer nebo Word, stiskněte klávesu Windows + O.Chcete-li změnit rozlišení obrazovky, stiskněte klávesu Windows + F11.Nakonec, chcete-li ztlumit veškerý zvuk v počítači, stiskněte klávesu Windows+tlačítko Mute.

Jaké jsou některé základní klávesové zkratky pro MacOS?

Existuje několik základních klávesových zkratek pro MacOS, které byste měli znát.

Chcete-li otevřít App Store: Command + Option + I

Chcete-li něco vyhledat v App Store: Command + F

Zavření App Store: Command + W

Chcete-li ukončit aplikaci, kterou právě používáte: Command + Q

Přepnutí na jinou aplikaci na obrazovce: Shift + Command + Tab (nebo použijte Spotlight)

Postup posunu o úroveň výše v hierarchii složek: Ctrl+šipka nahoru nebo šipka vpravo a poté klávesa Enter

Existují také některé specifičtější klávesové zkratky, které mohou být užitečné v různých situacích.Pokud chcete například pořídit snímek obrazovky, můžete použít následující zkratku: Command+Shift+3 (nebo ⌘-Shift-3 na PC).