Sitemap

Jak mohu odebrat server Linux z Active Directory?

Existuje několik způsobů, jak odebrat server Linux ze služby Active Directory.Nejjednodušší způsob je použít nástroj pro odstranění Active Directory systému Windows Server 2008 R2.Tento nástroj lze nalézt na webu společnosti Microsoft.Dalším způsobem je použití rutiny Remove-ADServer v prostředí PowerShell.Nakonec můžete také použít nástroj ADManager od Quest Software k odstranění linuxového serveru z Active Directory.

Jaké kroky je třeba podniknout k odebrání serveru Linux z domény Active Directory?

Obrázek 1: Odebrání linuxového serveru z domény AD

Obrázek 2: Potvrzení odebrání linuxového serveru z domény AD

  1. Vyhledejte server Linux v Active Directory Klikněte pravým tlačítkem myši na server a vyberte "Vlastnosti"Na kartě Obecné klikněte na tlačítko "Odebrat z AD" Klikněte na tlačítko "Potvrdit odebrání" Po potvrzení bude server odebrán z Active Directory Restartujte všechny služby, které byly zastaveny během odstraňování Ověřte, že všichni uživatelé byli migrováni na nové servery Odstraňte všechny nepotřebné soubory Odstraňte všechny odkazy na server Linux z Active Directory Užijte si nově uvolněný prostor!Vyhledání linuxového serveru v Active Directory: Prvním krokem je vyhledání linuxového serveru v Active Directory.Můžete to provést buď procházením Active Directory pomocí Průzkumníka Windows, nebo pomocí nástroje, jako je LDAP Connector pro Microsoft Windows (dostupný na http://wwwmicrosoftconnectionservicesonlinehelpcenter.com/ldap-connector-for-windows).
  2. Klikněte pravým tlačítkem na Server a vyberte Vlastnosti: Jakmile najdete svůj Linuxový server, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte „Vlastnosti“.Ve vlastnostech se budete chtít podívat na kartu Obecné a kliknout na tlačítko „Odebrat z AD“ (viz obrázek .
  3. Potvrdit odstranění: Po kliknutí na Odebrat z AD budete vyzváni k potvrzení svého rozhodnutí (viz obrázek . Kliknutím na Potvrdit odeberete váš linuxový server z aktivního adresáře a restartujete všechny služby, které mohly být zastaveny během procesu odstraňování .
  4. Uživatelé migrovali?: Pokud jste se rozhodli migrovat uživatele ze svého linuxového serveru před jeho odstraněním, pak po úspěšném dokončení kroku 3 budete muset počkat, až budou tito uživatelé migrováni, než smažete jejich účty atd.. Soubory odstraněny/smazány : Po úspěšném odstranění linuxového serveru z domény Active Directory budou smazány různé soubory spojené s tímto linuxovým serverem, včetně databáze uživatelských účtů (.ldb), konfiguračních souborů (.ini), dat aplikací (.appdata), protokolů (. protokoly), webové aplikace (.war), certifikáty servisních účtů (.cer), virtuální adresáře (.vdi), aplikační fondy (.apppools). Reference smazány: Nakonec po dokončení všech výše uvedených kroků se ujistěte, že v aktivním adresáři nezůstaly žádné odkazy na tento linuxový server včetně objectGUID atd. bin(y)/složky nevyžádané pošty atd...

Je možné odebrat server Linux z domény Active Directory?

Ano, je možné odebrat server Linux z domény Active Directory.Nejprve budete muset vytvořit uživatelský účet pro server Linux v Active Directory.Dále budete muset exportovat informace o uživatelském účtu ze služby Active Directory.Nakonec budete muset odstranit uživatelský účet ze služby Active Directory.

Jak odstraním objekt serveru Linux ze služby Active Directory?

Nejjednodušší způsob, jak odebrat objekt serveru Linux ze služby Active Directory, je použít nástroj Uživatelé a počítače služby Active Directory.Chcete-li tento nástroj otevřít, klikněte na tlačítko Start, do pole Hledat zadejte dsa a stiskněte klávesu Enter.V podokně stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté klikněte na Otevřít.V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Odstranit server.V dialogovém okně Vybrat server vyberte server, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko OK.Server bude odstraněn z Active Directory poté, co své rozhodnutí potvrdíte kliknutím na Ano v dialogovém okně Potvrdit odstranění.

Jaký je proces odinstalace linuxového serveru z Active Directory?

1.Přihlaste se k serveru Linux pomocí SSH nebo konzole2.Přejděte do adresáře, kde se nachází databáze Active Directory3.Odeberte linuxový server z Active Directory4.Odstraňte všechny přidružené uživatelské účty5.Restartujte server Linux6.Ověřte, že se odinstalovaný server Linux již nezobrazuje ve službě Active Directory7.Obnovte všechna zálohovaná data8.Odstraňte všechny zbývající soubory9.Vypněte a odstraňte server Linux ze sítě10.Proveďte závěrečnou kontrolu zabezpečení11: Restartujte počítač1) Chcete-li odinstalovat server Linux z Active Directory, přihlaste se do systému jako root a přejděte do souboru /etc/rcS ve vašem systému (vyžadují se zvýšená oprávnění).2) V tomto souboru budete vyhledejte příkaz "uninstall", který můžete použít k odebrání systému z AD jeho spuštěním následovně:# ./uninstall3) Po odebrání systému z AD nezapomeňte odstranit všechny související soubory a adresáře včetně uživatelských účtů, skupin účty, konfigurační soubory, protokoly atd4) Nakonec restartujte počítač5) Nyní byste měli být schopni potvrdit, že váš počítač byl odstraněn z AD dotazem na něj pomocí nástrojů LDAP, jako je ldapsearch -xUkázkový výstup by vypadal takto:dn: CN=LinuxServer1 dc=příklad,dc=com objectClass: top dn: CN=LinuxServer1 OU=Servery dn: ou=Uživatelé domény ,ou=Řadiče domény objectClass: organizačníJednotka dn: cn=Účty ,cn=Uživatelé ,dc=příklad =com 6) Pokud jste zálohovali nějaká data nebo nastavení na tomto stroji před un nainstalujte jej a po odinstalaci obnovte tyto zálohy, aby byly konzistentní na více strojích7) Nakonec vypněte a v případě potřeby odstraňte stroj ze sítě8) Po dokončení proveďte závěrečnou kontrolu zabezpečení všech systémů před jejich restartovánímVše hotovo!Gratulujeme!Nyní, když jste odinstalovali linuxový server z Active Directory, je důležité, abyste provedli určité kroky, abyste zajistili, že se znovu neobjeví při budoucích hledáních nebo nasazeních.: Při odstraňování linuxového serveru z AD nezapomeňte odstranit všechny související soubory a adresáře. : Před odinstalací zálohujte všechna data nebo nastavení pro případ, že by se něco pokazilo.

Mohu odinstalovat svůj linuxový server z doménové struktury Active Directory?

Ano, svůj linuxový server můžete odinstalovat z doménové struktury Active Directory.Chcete-li to provést, musíte nejprve odebrat server Linux z domény Active Directory.Po odebrání serveru Linux z domény Active Directory jej můžete odinstalovat pomocí standardních nástrojů pro správu Windows Server.